İctimaî-Siyasî

Can Çekişen Süfyan Cereyanı

CAN ÇEKİŞEN SÜFYAN CEREYANI Bu yakında müjdeli bir habere göre hükümet, dindarlıkları sebebiyle zulmen ve süfyaniyet cereyanı hesabına ordudan çıkartılan subayların üzerinden bu zulmün kadırılarak taltif edilecekleri haberi, süfyaniyet cereyanının can çekiştiğini gösterir. Böyle zulümlerin failleri KUR’ANIN âl-i fıravun tabiriyle HABER VERDİĞİ DOKUZ ÇETE ve çete REİSleridir. Bu çetelerin son …

Oku »

Yahudilerin Yeni Fesatları "Wikileaks"

Yahudilerin yeni son planı; “Wikileaks" internet sitesinde ABD’nin gizli belgelerini yayınlıyoruz diyerek, Türkiye ve İslam Alemi ile, Amerika ve Avrupa’nın arasını açmak ve insanlık dünyasını karıştırmaktır.. YAHUDİLERİN YERYÜZÜNDE YENİ FESADLARI Eski İsrailoğullarının Yahudilik olarak ortaya çıkmasından itibaren, içinde yaşadıkları milletlerlerde devamlı fitne ve fesad çıkarmışlardır. Tarih boyunca bu fitnelerinden dolayı …

Oku »

İslam ve Hristiyan Aleminin Emniyeti

Risale-i Nur Külliyatında İSLAM ALEMİNİN VE HRİSTİYAN DÜNYASININ GÜVENLİĞİ Risale-i Nurda dünya hadiselerine bakan bazı beyanlar ve işa­retler bulunduğunu ve o gibi hadisata karşı gerekli ikazların ya­pıldığını bildiğimiz için Risale-i Nur Külliyatını bu cihette de bir araştırma ihtiyacını duyduk. Bulduğumuz bazı ifadeler dik­katimizi çekti. Mesela bir mektubta, dünyevî geniş boğuş­malar …

Oku »

Anayasa Değişikliği Hakkında

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA Yeni anayasaya millî iradenin vereceği EVET kararı, Türkiyede tarihî bir değişikliğin başlangıcı olacak ve hakiki medeniyete ve hürriyete geçişin kapalı olan yolunu açacaktır. Bu sebeble de milletimiz reyini kullanmakta çok dikkatlı olması ve yalan ve garazkâr propagandalara ve yaygaralara aldanmamasının, Türkiye ve alem-i İslam ve hatta beşer …

Oku »

Dindar Demokratlar Ve Din Tedrisatı

DİNDAR DEMOKRATLAR VE DİN TEDRİSATI Bediüzzaman Hazretleri hürriyetci siyasetçileri hem desteklemiş hem de millete ve milletin arzularına muvafık işler yapmaları konusunda ikaz etmiştir. Şimdi bu tavsiye ve ikazlara uygun olarak mevcut hükümet icraatlar yapmaktadır. 1950’den sonra yazılan bir mektupta şöyle denmektedir: "Vicdan hürriyeti bahsine gelince: Türk Milleti Müslüman’dır ve Müslüman …

Oku »

"Ümitvar Olunuz"

Bediüzzaman Hazretleri haykırıyor “EVET ÜMİTVAR OLUNUZ, ŞU İSTİKBAL İNKILABI İÇİNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ, İSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR!..” Zamanımızda ortaya çıkan bazı mühim hadiseler, hususan İslâm düşmanı dehşetli bir çeteye vurulan darbe, Risalelerdeki şu beyanları hatırlatıyor: “… Hâl-i hazır Hristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi edecek, hura­fattan ve tahri­fattan sıyrılacak, hakaik-ı …

Oku »

"Red başka, kabul etmemek başkadır."

LAİKLİĞİN REDDİ VE KABUL EDİLMEMESİ ARASINDAKİ FARK Osmanlı sonrası yeni devrede, devletin dini din-i İslam olmaktan 1928 de çıkarılmış, fiilen laiklik tatbik edilmesine rağmen resmen anayasaya konulmamıştı. Evvela, 1931 Halk Partisi kongresinde parti proğramı olarak kabul edilmiş, daha sonra 1937 de resmen anayasaya girmiş ve anayasanın değiştirilmez, değiştirilmesi teklif dahi …

Oku »

AVRUPA ZALİM KAFİRLERİ İŞBAŞINDA!

AVRUPA’NIN ZULÜM DAMARI YİNE Mİ NÜKSETTİ? Malum Bediüzzaman Hazretleri Avrupayı ikiye ayırır. Biri insanlığa faydalı işler yapan Avrupadır. Diğer Avrupa ise, sahip olduğu teknolojiyi dinsizliğe ve insanları zararlı şeylere yönlendiren ve Deccali temsil eden Avrupadır. Bu ikinci Avrupa Türkiyedeki dini faaliyetleri hazmedememekte ve milletin tercihiyle iktidar olan hükümeti düşürmek için …

Oku »

Anarşi Belası

İNSANLIĞIN ORTAK DÜŞMANI ANARŞİSTLERDİR! Anarşilik, bu maddiyyun asrının getirdiği ve gitgide yaygınlaştırdığı bir hastalıktır. Daha önceki asırlarda münferit ve çok az olan bu hastalık milli ve manevi değerleri kaldıran asrımızda yaygınlaşmış ve bütün dünya devletlerinin en baş meselesi olmuştur. Bugün Amerikaya, Avrupaya bakın hatta Pakistan, Rusya, Hindistan, Mısır gibi büyük …

Oku »

Adalet Nasıl Sağlanır?

ADALET NASIL SAĞLANIR? Adalet, haklıya ve haksıza gereken muamelenin yapılması manasındadır. Fakat haklılığın ve haksızlığın; iyiliğin ve kötülüğün ölçüsü nedir? Beşer aleminde Allahın sonsuz ilim ve hikmetine dayanan İlahî hukuk olduğu gibi beşeri anlayışlara ve fani dünyanın menfaatlarına dayanan beşeri hukuk olarak başlıca iki hukuk vardır. İlahî hukuku ve neticeleri …

Oku »