Bizim Seçtiklerimiz

İKTİDARI ELEŞTİRMEK. BÖLÜM-1 :

Meşrutî sistemlerde vatandaş; iktidarın küçük ortağı olması hasebiyle; ikaz, taleb, şikayet eleştiri, hatta denetim hakkına, tabii ki sahiptir. Sistemin yapısı ve özelliği budur. Ancak meşrutî sistem, bugün için, bütün kurum ve kuralları ile yürürlükte midir? Vatandaşa, çok geniş haklar ve hareket alanı sağlayan, gerçek meşrutiyetin, bu günkü şartlarda uygulanabilme oranı …

Oku »

Siyasetten Uzak Durmak Düsturu

HAKİKİ NUR TALEBESİ HAKLI TARAFA DOST OLUR Üstad Bediüzzaman Hazretleri Demokrat Partiye destek vermiştir. Fakat onlardan “bilmem şu kadar, bu kadar milletvekili isterim. Veya şu adamı şuraya tayin edin veya şunu bu görevden alın.” vs.. gibi talebi olmamıştır. Siyasetçilere tavsiyelerde zaman zaman da ikazlarda bulunmuştur.  Siyaset yolu ile millete vatana …

Oku »

HAKİKİ ŞAKİRD / TALEBE VASIFLARI

Risaletü’n-Nur’un hakikî ve sadık şakirdleri mabeynindeki düstur-u esasî olan iştirak-i a’mal-i uhreviye kanunuyla ve samimî ve sadık tesanüd sırrıyla herbir hâlis ve hakikî şakird bir dil ile değil, belki kardeşleri adedince dilleriyle ibadet edip istiğfar eder. Bin taraftan hücum eden günahlara karşı, bin dil ile mukabele eder. İhlas ve sadakat …

Oku »

İkinci Bir Yavuz Sultan Selim ve İslam Birliği İhtiyacı

“Yavuz Sultan Selim Hazretleri iktidara gelince en evvel İslam âlemindeki kargaşaya son verdi. Evvela Kürtlerle görüşerek uzlaşı sağladı, onların desteğini arkasına aldı. Sonra İran’da hakim güçleri, sonra Suriye’de ve Ortadoğu’da kargaşa çıkaran müfsidleri hizaya getirdi. Sonra Hicaz’ı Osmanlı’ya dahil etti. Sonra İslam dünyasının en önemli devletlerinden Mısır ile Osmanlı Devletinin ittihadını …

Oku »

AMERİKA ÂLEM-İ İSLAMLA DOST OLMAYA MECBURDUR

(Haşiye) Otuzbeş seneden beri “Eûzü billahi mineşşeytani vessiyaseti” diyen ve siyasetle hiç alakadar olmayan Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, yalnız bugün 20/06/1951’de bir saat için dünya ile meşgul olmuş ve bu hakikatleri yazdırmıştır. ‘İNGİLTERE’NİN İSLAMİYET’E KARŞI DÜŞMANLIĞI İngiltere’nin Ellibeş sene önce İngiltere’nin Hindistan Müstemleke Nazırı Matbuatta intişar eden bir makalesinde, müslümanların elinde …

Oku »

Musibetlere bakış tarzı, yani isabetli değerlendirme nasıl olmalıdır?

(Soma’da meydana gelen maden felaketiyle ilgili olarak..) Her şeyde olduğu gibi zelzele, hastalık, sel felaketi, savaşlar, yangın ve kazalar gibi her türlü musibetler için en önemli husus, nokta-i nazardır. Yani bakış tarzı, yani isabetli değerlendirmedir. Evet, beşer aleminde, biri ilâhî, diğeri beşerî olarak iki nokta-i nazar vardır. İlahî nokta-i nazar: …

Oku »

Fethullah Hoca’nın Gazetelerde Çıkan Beyanat ve İddialarına Risale-i Nur Ölçüleriyle Cevaplar (Yıl 1995)

İlk aslı 28.7.1995’te Hürriyet ve Sabah gazetesinde yayınlanmış olan görüş ve düşüncelerin, zaman zaman diğer gazetelere de hatta kitaplara da yansıyan ve tekzip edilmeyen anlayış şekline verilen cevapların ilk metni bunlardır. İttihad Yayıncılık – İstanbul FETHULLAH HOCA’NIN GAZETELERDE ÇIKAN BEYANATLARINA VE İDDİALARINA RİSALE-İ NUR ÖLÇÜLERİ İLE VERİLEN CEVAPLAR 1. Hoca, …

Oku »

Ahlâkın Bozulması ve Çaresi

TOPLUM AHLÂKININ BOZULMASI VE TAMİRİNİN ÇARESİ Yirminci asır maddeci felsefesinin toplumu terbiye etmesi ve siyaset sahasındaki dehşetli menfilikler, bugünkü cemiyet hayatını netice vermiştir. Hususan “her iki deccalin” asrın ilk yarısında zuhur etmeleri bu durumu daha da kötüleştirmiştir. Halen de bu ifsad edicilerin tesirleri cemiyet hayatında etkilidir. Bilhassa cemiyetin ahlakî değerlerinde …

Oku »

Mürşidlik ve Şahıs Merciiyeti Meselesi

Risale-i Nur dairesinde “yaşlılar konseyi”, “lider”, “karizmatik kişilik” var mıdır? MÜRŞİDLİK VE ŞAHIS MERCİİYETİ MES’ELESİ Evet insanda şan ve şöhret arzusu, insanları kendine bağlamak ve etrafına toplamak hissi kuvvetlidir. Bu ise İslâm dünyasında tarafgirane ve zıt mânada guruplaşmaya sebebiyet verir ve ittihad ve uhuvvet-i İslâmiyeye zarar getirir. Bu gibi sebeblerdendir …

Oku »