Hizmet & Esasat-i Nuriye

İKTİDARI ELEŞTİRMEK. BÖLÜM-1 :

Meşrutî sistemlerde vatandaş; iktidarın küçük ortağı olması hasebiyle; ikaz, taleb, şikayet eleştiri, hatta denetim hakkına, tabii ki sahiptir. Sistemin yapısı ve özelliği budur. Ancak meşrutî sistem, bugün için, bütün kurum ve kuralları ile yürürlükte midir? Vatandaşa, çok geniş haklar ve hareket alanı sağlayan, gerçek meşrutiyetin, bu günkü şartlarda uygulanabilme oranı …

Oku »

İTTIHAD YAYINCILIĞIN GAYE VE HEDEFLERİ

İttihad Yayıncılığın neşriyatta gaye ve hedefleri… 1. Türkiye’nin ve Âlem-i İslâm’ın en büyük ve temel problemlerine, Risale-i Nur Külliyatı ölçüleriyle çözüm yolları göstermek. 2. Müslümanları tehdid eden en büyük tehlikelere karşı onları uyandırmak ve ikaz etmek. 3. Risale-i Nurlar ile Kur’an’a hizmet yolunda gayret eden bazı genç kardeşlerimizi, Nur Hizmetinin …

Oku »

Siyasetten Uzak Durmak Düsturu

HAKİKİ NUR TALEBESİ HAKLI TARAFA DOST OLUR Üstad Bediüzzaman Hazretleri Demokrat Partiye destek vermiştir. Fakat onlardan “bilmem şu kadar, bu kadar milletvekili isterim. Veya şu adamı şuraya tayin edin veya şunu bu görevden alın.” vs.. gibi talebi olmamıştır. Siyasetçilere tavsiyelerde zaman zaman da ikazlarda bulunmuştur.  Siyaset yolu ile millete vatana …

Oku »

Umum Nur Talebelerine Bir Ders

Üstad Bediüzzaman, vefatından evvel en son Ankara’ya geldiğinde kaldığı otel odasında Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Sungur, Said Özdemir, Mehmet Kayalar ve Hüsnü Bayramoğlu Abilere bu dersi okumuştur: Umum Nur Talebelerine Üstad Bedîüzzaman’ın vefatından önce vermiş olduğu EN SON DERSTİR. Aziz kardeşlerim! Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı İlahîye …

Oku »

HAKİKİ ŞAKİRD / TALEBE VASIFLARI

Risaletü’n-Nur’un hakikî ve sadık şakirdleri mabeynindeki düstur-u esasî olan iştirak-i a’mal-i uhreviye kanunuyla ve samimî ve sadık tesanüd sırrıyla herbir hâlis ve hakikî şakird bir dil ile değil, belki kardeşleri adedince dilleriyle ibadet edip istiğfar eder. Bin taraftan hücum eden günahlara karşı, bin dil ile mukabele eder. İhlas ve sadakat …

Oku »

KİME OY VERECEĞİZ?

Bediüzzaman Hazretleri Kime Demokrat Der? Soruluyor: -Bu seçimlerde oyumuzu kime vereceğiz? Cevap: Ehvenüşşer kaidesi devam ettiği için Demokratlara vermek gerektir. Soru: Peki Demokratlar kimlerdir? Cevap: Bu sorunun cevabını Risale-i Nur Külliyatı’ndan araştıracağız. Bediüzzaman Hazretleri kimlere demokrat diyor? Ve demokratlarda aranan vasıflar nelerdir? Burada bilinmesi gereken önemli nokta da, Demokratlar tasvip edilmiyor sadece azamüşşerre …

Oku »

HERKESE MERHAMET EDİLİR Mİ?

Bazı zatların insanlara din tebliği yaparken karşılaştıkları tehlikeler vardır. Bunlardan birisi de herkese acımak ve gereksiz merhamet etmektir. İslam tarihinde bunun menfi örnekleri vardır. Hazret-i Ali (r.a.) zamanında ümmetin seçimle işbaşına getirdiği devlet başkanı olan kendisine karşı gelen ve itaat etmeyen Hâricîlere kılıç çekmiş ve hatta onlardan isyan edenleri hâfızlar …

Oku »

DEF’İ ŞER; CELB-İ MENAFİDEN EVLADIR

İslam tarihinde, hatta dünya insanlık tarihinde dine ve dindarlara en dehşetli zulmü yapan “İslam Deccalı”nın zuhur ettiğini Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 1922 yılında Ankara’ya gittiğinde ve Meclise davet edildiğinde görür. Ayrıca bütün insanlık dünyasında te’siri olacak dinsizliğin, materyalizmin, ateizimin de fikir sahasında faaliyette olduğunu tesbit eder. Buna da “Büyük Deccal” …

Oku »

DAHİLDEKİ BOZGUNCULARA BEDİÜZZAMAN’IN TAVRI

1908 İkinci Meşrutiyetin müslümanlara fayda verdiğini anlayan gizli dinsizler ve Avrupa kafirleri, bu menfaati bozmak için her türlü fitneciliğe tevessül etmişlerdir. İkinci Meşrutiyetin kısa süren nimetlerinin 31 Mart musibetiyle sona erdiğini gören müfsidler bozgunculuğa hız vermişlerdir. Müslümanlar için dehşetli felaketlerin başlangıcı bu tarih olmuştur. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 1948 …

Oku »

BEDİÜZZAMAN’IN HARB İLE İLGİLİ İBRETLİ BİR BEYANI!

1934 yılında İtalya hükümetiyle vuku bulan siyasi krizde hatta harb etmek tehlikesinde dahi Bediüzzaman Hazretleri, o zamanın din düşmanı ve bir kısmı da münafık olan hükümet adamları zamanında, harice karşı hükümet lehinde bulunmuştur. 1934’ün başlarında bizim de içinde bulunduğumuz Balkan devletlerinin bir kısmıyla yapılan anlaşmaları İtalya kendi güvenliği açısından uygun …

Oku »