Avrupa ve Amerika hakkında

AMERİKA ÂLEM-İ İSLAMLA DOST OLMAYA MECBURDUR

(Haşiye) Otuzbeş seneden beri “Eûzü billahi mineşşeytani vessiyaseti” diyen ve siyasetle hiç alakadar olmayan Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, yalnız bugün 20/06/1951’de bir saat için dünya ile meşgul olmuş ve bu hakikatleri yazdırmıştır. ‘İNGİLTERE’NİN İSLAMİYET’E KARŞI DÜŞMANLIĞI İngiltere’nin Ellibeş sene önce İngiltere’nin Hindistan Müstemleke Nazırı Matbuatta intişar eden bir makalesinde, müslümanların elinde …

Oku »

İNGİLTERE’NİN İSLÂMİYET’E KARŞI DÜŞMANLIĞI

Ellibeş sene önce İngiltere’nin Hindistan Müstemleke Nazırı Matbuatta intişar eden bir makalesinde, müslümanların elinde Kur’an bulundukça İngiltere’nin İslâmlara tamamıyla hâkim olamayacağını tam hakimiyetin tesisi için Kur’an’ın sûkut ettirilmesi icab ettiğini yazmak suretiyle, hükümetinin İslamiyet hakkındaki gizli siyasetini açığa koymuştu. İngiltere hükümeti, İslamlar hakkında iki türlü hatt-ı hareket takip etmektedir. Birisi: O …

Oku »

İngiltere'nin İslamiyete Düşmanlığı

İngiliz’ler tarih boyunca gerek aşikar gerek sinsice İslam aleyhinde çalışmışlardır. Şimdi de bir musibeti bahane ederek buradaki milleti temsil eden dindar hükümeti hedef almıştır. Gazetelerinde buradaki hükümet  hakkında menfi propağanda yapmaktadırlar.  Maalesef bunların husumeti ebediyyen devam edecek gibi görünüyor. Osmanlının parçalanmasında baş rolü almışlardır. Sonra bizdeki idari ve sosyal hayatı …

Oku »

Kadir Gecesinde Yazılan Kur'an'ın Dünya Hakimiyeti Müjdesi

Risale-i Nur Külliyatında LEYLE-İ KADİR’DE KALBE GELEN PEK UZUN VE GENİŞ BİR HAKİKAT İkinci Dünya Harbi bitmiş, bütün dünya devletleri, hususan hür dünya denilen ve Üstad Hazretlerinin “sulh-u umumiye muhtaç Hristiyanlık dünyası” (Em:192) dediği Avrupa ve Amerika saadet arıyordu. Ne yaparız da insan merkezli, insanların huzur içinde yaşayacağı, kimsenin kimseye …

Oku »

AVRUPA ZALİM KAFİRLERİ İŞBAŞINDA!

AVRUPA’NIN ZULÜM DAMARI YİNE Mİ NÜKSETTİ? Malum Bediüzzaman Hazretleri Avrupayı ikiye ayırır. Biri insanlığa faydalı işler yapan Avrupadır. Diğer Avrupa ise, sahip olduğu teknolojiyi dinsizliğe ve insanları zararlı şeylere yönlendiren ve Deccali temsil eden Avrupadır. Bu ikinci Avrupa Türkiyedeki dini faaliyetleri hazmedememekte ve milletin tercihiyle iktidar olan hükümeti düşürmek için …

Oku »

Avrupa Hristiyanlığın Sembolüdür

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin AVRUPA’YA BAKIŞI “Firengistan diyarı, Hristiyan şevketi dairesidir. Istılahat-ı şer’iyenin maânîsini ve kelimat-ı mukaddesenin mefahimini lisan-ı hal ile telkin edecek ve ihsas edecek bir muhit olmadığından;..” (Mektubat – 433) İsviçredeki minare yasağını üzerine her kesimde şaşkınlık hüküm sürmektedir. Halbuki ne zaman Avrupa İslama kapılarını açtı ki, bu yasak …

Oku »

Amerika Dostluğunun Ehemmiyeti

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN HÜKÜMETE TAVSİYE VE İKAZI “AMERİKA’NIN DOSTLUĞUNA EHEMMİYET VERMELİDİR” Bediüzzaman Hazretleri, bu memleketin müsbet manadaki bütün siyasetçilerine parti ayırımı yapmadan neler yapmalarını, hangi devletlerle dostluk kurmalarını, hangilerine ehemmiyet verilip, hangilerine ehemmiyet verilmemesi gerektiğini beyan etmiştir. Evvela bir derece insaflı gördüğü CHP nin o zamanki başkanı konumundaki Hilmi Uran’a yazdığı …

Oku »

Avrupa Hakkında

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin AVRUPA’YA BAKIŞI İkinci Dünya Harbi bitmekle birlikte tesirleri devam etmektedir. İşte harbin neticeleri itibariyle halkı meşgul etmesine ve başka başka hatalara düşülmesi tehlikesine karşı Üstad der ki: Bu çalışmamızda İkinci Harbi Umumiden sonraki Avrupanın durumunu Bediüzzamamn Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından soruyoruz. Acaba Üstad yeniden şekillenen Avrupa hakkında …

Oku »

İngilizler ve Türkler

İkinci Dünya Harbi sonrası Üstadın Avrupa değerlendirmeleri İNGİLİZLER VE TÜRKLER Üstad Bediüzzaman Hazretleri İngilizler için, İkinci Cihan Harbinden sonra bazı ifadelerde bulunmuştur. Bu beyanların bir kısmı müsbet, bir kısmı da menfidir. Osmanlının yıkılışında İngilizlerin büyük rol oynadıkları malumdur. Dünya sulhunun en büyük vesilesi olan İslamiyet’in devlet bazında temsil edilmemesi neticesinde, …

Oku »