Şahsi Liderlik

Mürşidlik ve Şahıs Merciiyeti Meselesi

Risale-i Nur dairesinde “yaşlılar konseyi”, “lider”, “karizmatik kişilik” var mıdır? MÜRŞİDLİK VE ŞAHIS MERCİİYETİ MES’ELESİ Evet insanda şan ve şöhret arzusu, insanları kendine bağlamak ve etrafına toplamak hissi kuvvetlidir. Bu ise İslâm dünyasında tarafgirane ve zıt mânada guruplaşmaya sebebiyet verir ve ittihad ve uhuvvet-i İslâmiyeye zarar getirir. Bu gibi sebeblerdendir …

Oku »