İslam-İsevî İttifakı

İslam ve Hristiyan Aleminin Emniyeti

Risale-i Nur Külliyatında İSLAM ALEMİNİN VE HRİSTİYAN DÜNYASININ GÜVENLİĞİ Risale-i Nurda dünya hadiselerine bakan bazı beyanlar ve işa­retler bulunduğunu ve o gibi hadisata karşı gerekli ikazların ya­pıldığını bildiğimiz için Risale-i Nur Külliyatını bu cihette de bir araştırma ihtiyacını duyduk. Bulduğumuz bazı ifadeler dik­katimizi çekti. Mesela bir mektubta, dünyevî geniş boğuş­malar …

Oku »

"Ümitvar Olunuz"

Bediüzzaman Hazretleri haykırıyor “EVET ÜMİTVAR OLUNUZ, ŞU İSTİKBAL İNKILABI İÇİNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ, İSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR!..” Zamanımızda ortaya çıkan bazı mühim hadiseler, hususan İslâm düşmanı dehşetli bir çeteye vurulan darbe, Risalelerdeki şu beyanları hatırlatıyor: “… Hâl-i hazır Hristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi edecek, hura­fattan ve tahri­fattan sıyrılacak, hakaik-ı …

Oku »

Zamanımıza da Bakan Bazı İşaretler

HADİSAT-I HAZIRAYA DA BAKAN BAZI İŞARETLER “Ehemmiyetli bir endişe ve bir teselli kalbime geliyor ki: Bu geniş boğuşmaların neticesinde eski harb-i umumîden çıkan zarardan daha büyük bir zarar, medeniyetin istinadı, menbaı olan Avrupa’da deccalâne bir vahşet doğurmasıdır. Bu endişeyi teselliye medar; Âlem-i İs­lâm’ın tam intibahıyla ve Yeni Dünyanın, Hristiyanın hakiki …

Oku »

İslam İsevi İttifakı

Risale-i Nur Külliyatında İSLAM-İSEVİ İTTİFAKI Asrımızda meydana çıkmış ve gelişen hâ­disat ve şartlar karşısında Kur’an ve Sünnete istinaden gereken tercihleri tesbit edip neşretmiş olan ve İslâm ve Hristiyan milletlerinin dikkat­lerini çeken Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin eserlerinden mevzu ile alâkalı bazı kısımlar, aşağıda sıralan­mıştır. Yalnız bir hususun burada açıklanması hâssaten gerekiyor. …

Oku »

Ehl-i Kitap

وَبِهِ نَسْتَعِينُ EHL-İ KİTAB Ehl-i Teslis’in İsa’ya (A.S.) muhabbetleri faidesizdir “Sual: Enbiya ve evliyaya muhabbet, nasıl faidesiz kalır? Elcevab: Ehl-i Teslis’in İsa Aleyhisselâm’a ve Râfızîlerin Hazret-i Ali Radıyallahü Anh’a muhabbetleri faidesiz kaldığı gibi.” (Sözler s.643p.son) “Hem -nakl-i sahih-i kat’î ile- İmam-ı Ali’ye (R.A.) demiş: Sende Hazret-i İsa (A.S.) gibi iki …

Oku »