Siyasetçilere ikazlar

EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE 

Devr-i câhiliyette çocukların ebeveynleri tarafından diri diri gömülerek öldürülmelerini takbih edip yasaklıyan Kur’an âyetlerinin, bilhassa, En’am Sûresi 137 âyetinin bu asra bakan mânâ vecihlerinden biri; rahmet-i İlâhiyenin bir ihsanı olan ve fıtrat-ı asliyeye uygun istimali icab eden; şefkat hissinin ebeveyn tarafından su-i istimali ile, yani küçük yaşlardan itibaren evladlarını mevhum ve …

Oku »

SİYASETTE BİR KAİDE; MAKAM TALEP ETMEMEK

  Her hususta Kur’ana ittiba eden Bediüzzaman Hazretlerinin si­yasetten içtinab etmeye dair tercihi de kitab ve sünnete istinad eder. Bilhassa kütüb-ü sittenin kitab-ül-fiten kısmında pek çok ehadisin ifadesiyle âhirzaman fitnesinde içtimaî ve siyasî sahada hâkim olan şer cereyanından uzak durmak gerektiği bildirilmiştir. Âhirzaman fitnesinin izale edilip İslâmî hayatın iade edilmesi …

Oku »

BEDİÜZZAMAN’IN MİLLETVEKİLLERİNE HİTABI !

Millet Meclisinde bir konuşma yapan ve istikbalde gelecek milletvekillerine de istikamet gösteren Bediüzzaman Hazretlerinin bu hitabı sadece 1923 deki millet vekillerine değil o tarihten kıyamete kadar seçilecek milletvekillerine de hitabdır, derstir, ikazdır, tavsiyedir. 1950 den sonra da demokrat manasındaki milletvekillerine de aynı mealde, manada ders ve ikazlarda bulunmuştur. Zaten doksan …

Oku »

Bediüzzaman Hazretleri MHP için ne dedi:

Yirmibeş sene Halk Partisi zorbalığında (1925-1950) bir defa hükümete müracaat etmeyen ve onları kabil-i hitap görmeyen Said Nursi Hazretleri Demokratların hükümeti devrinde (1950-1960) partilere tavsiye ve ikazlarda bulunmuştur. Bu tavsiye ve ikazlarında bugünkü MHP diye anılan partinin kökeni olan Millet Partisine hitaben önemli uyarı ve ikazları vardır. Şöyle ki: “Milletçilere …

Oku »

Risale-i Nur'ların Neşriyatı Bu Memleketin Sadakasıdır

Cenab-ı Hakkın lütfu ile 2002 yılından beri millete, dine ve Âlem-i İslama hizmet etmeye çalışan bu hükümet, bazı tedbirler gerekçesiyle kitapçılarda serbest satışı için gerekli olan bandrol vermeyi bu yılın mart ayından beri durdurdu. Fakat bu durdurma yedi-sekiz ayı geçti fakat hakiki sahiplerine yani Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin varislerindan hayatta …

Oku »

Nur Talebeleri Hangi Tarafı Tercih Ederse O Taraf Kazanır

Bu vatanın en mühim hizmet hareketi olan Risale-i Nur Talebeleri, -eski bazı alışkanlıklarını terkedemeyenler ve tercihli hareketi tasvib zannedenler hariç- Kur’anın hakiki tefsiri olan Risale-i Nurdan aldıkları ders ile milletimizin ekseriyetinin tercih ettiği dindar ve dine hürmetkar partiyi desteklemektedirler. Darbe dönemlerinin akabinde gelen karmaşalar hariç bu hep böyle olmuştur. Bugün …

Oku »

Üç-Dört Adam Meselesi

“ÜÇ-DÖRT ADAM” MESELESİ Kemalizm’in Esasları Anayasadan Çıkarılmalı BU REJİMLE İSLAM ALEMİNE ÖRNEK OLUNAMAZ! Bediüzzaman Hazretleri, bu memlekette hükümet olmak ve millete faydalı olmak isteyenlere en evvel yapacakları işi işaret etmiştir. O da Birinci Dünya Savaşı sonrası bu memlekette yapılan değişikliklere ve o değişiklerden zararlı kısmın derhal temizlenmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. …

Oku »

Manevi Tahribatların Tamir Edilmesi..

DOKSAN YILLIK TAHRİBATIN TAMİRİ.. Birinci Dünya Harbinden, hususan Lozan anlaşmasından sonra din aleyhinde meydana gelen hadiselerin az da olsa tamir edilmesi için en az çeyrek asır geçti. (1925-1950) Bindokuzyüz elli’de beşer tarihinde görülmemiş din aleytarlığı kısmen kırıldı. Özellikle dinin “şeair” denilen kısmındaki tahribatlar tamir edilmeye başlandı. Başta ezan gibi dini …

Oku »

Risale-i Nur'a İlişildi Belalar Geldi

Risale-i Nur’a “Sade(leştir)me!” adıyla ilişilmesi BELALARIN GELMESİNE SEBEB OLDU Nurlar sadedir, yaptığın leştir / Balçıkla sıvanmaz manevi güneştir Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur eserlerinin bu memleketin en ehemmiyetli meselesi olduğunu bildirir. Risaleleri gerek yasaklamak, gerekse “hulul planıyla” esasatını bozmak hangisi olursa olsun gayretullaha dokunur. İşte son “Gezi Parkı olayları” adıyla bütün memlekete …

Oku »

Dine ve Dindarlara İlişenler Tokat Yer!

DİNE VE DİNDARLARA İLİŞENLER TOKAT YER! Tarih boyunca ekseriyetle ehl-i iman mazlum, ehl-i dalalet zalim olmuştur. Küfür ehlinin bu tecavüzlerine ve zulümlerine karşı, Cenab-ı Hak zalimleri cehennem ile tehdid etmiş ve mazlum ehl-i imana da teselli vermiştir. Bazen de ibret için dünya dahi zalimleri arzî ve semavî musibetlerle cezalandırmıştır. Günümüzde …

Oku »