Tarihi Meseleler

BEDİÜZZAMAN HZ. VE SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN

Çalkantılar ve maddi manevi zelzeleler asrı olan yirminci yüzyılda İslâm âleminde sıkça müsbet manâda medar-ı bahs olan ve sevilen iki şahsiyet vardır. Bunlardan biri siyaset, devlet sahasında Sultan Abdülhamid Han’dır. Biri de diyanet sahasında Bediüzzaman Said Nursi Hazretleridir. Günümüzün yazar çizerleri, daha asrımızın başında yaşayan bu şahısları hakkıyla anlamaktan yoksundur. …

Oku »

Yüzüncü Yılında 31 Mart Hadisesi-2

31 Mart 1325 R. 13 Nisan 1909 M. YÜZÜNCÜ YILINDA “31 MART HADİSESİ”-2 13 Nisan 2009 TARAFSIZ TARİHÇİLERİN ANLATTIKLARI (Mufassal Tarihçe-i Hayat Abdülkadir Badıllı) 31 Mart Hadisesi’nin diğer yönlerini anlatan tarafsız birkaç tarihçiyi dinleyelim: 1‑ Sultan Abdülhamid hatıra defterinde, zamanın padişahı olarak, 31 Mart Vak’asını şöyle değerlendirmektedir: “31 Mart’ın gerekçesini …

Oku »

Yüzüncü Yılında 31 Mart Hadisesi

31 Mart 1325 R. 13 Nisan 1909 Mi. YÜZÜNCÜ YILINDA “31 MART HADİSESİ” 13 Nisan 2009 Bugün, son asır müslümanlarını derinden derine yaralayan 31 Mart hadisesinin yüzyılını tamamlamış bulunuyoruz. Yüzyıl boyunca mü’minler üzerinde kılınç gibi sallanan “irtica” suçlaması maalesef müslümanları devamlı suçlu ve savunma durumunda bırakmıştır. Mason ve azgın din …

Oku »

Teşkilat-ı Mahsusa ve Bediüzzaman Hazretleri

İkaz ve İrşad BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ VE TEŞKİLAT-I MAHSUSA Bediüzzaman Hazretlerini “Teşkilat-ı Mahsusa”da Göstermek Hatasına Bir İkaz ! C. Kutay Bediüzzamanın hayat ve hizmet­le­riyle il­gili 1980 yılında yazdığı en son eseri olan “Çağımızda Bir Asr-ı Saadet Müslümanı” sh: 281’de “Ben Said-i Nursi’yi Teşkilat-ı Mahsusa dosyalarında gördüm” şek­linde özellikle kaydetmekte­dir. Eğer fil­hakika …

Oku »

Hz. Üstadın Demokratlar Devrine Bakışı (2)

HZ. BEDİÜZZAMAN, DEMOKRAT DEVRESİNE NE NAZARLA BAKIYORDU (2) “Şimdi milletin arzusuyla şeair-i İslâmiyenin serbestiyetine vesile olan Demokratlar, hem mevkilerini muhafaza, hem vatan ve milletini memnun etmek çare-i yegânesi; İttihad-ı İslâm cereyanını kendine nokta-i istinad yapmaktır. Eski zamanda İngiliz, Fransız, Amerika siyasetleri ve menfaatleri buna muarız olmakla mani olurdular. Şimdi menfaatleri …

Oku »

1918'den Sonra Ermeniler ve Kürtler

1918 den Sonra ERMENİLER & KÜRTLER VE BEDİÜZZAMAN HZ. Birinci Dünya Harbi sonrası Ermenilerin bize karşı hareketleri ve Bediüzzaman Hazretlerinin bu husustaki görüşlerinden iki makale neşrediyoruz. 20 Kasım 1919’da imzalanan ve sonra 1920 başlarında konferansa sunulan, yani mütarekenin karanlık günlerinde Paris merkezinde; Kürtlerle Ermenilerin ittifak akdettikleri bir haber şeklinde duyulmuştu. …

Oku »

1.Dünya Harbinde Ermeniler

Risale-i Nur Külliyatında 1.DÜNYA HARBİNDE ERMENİLERİN YAPTIKLARI ZULÜMLER ll. Meşrutiyet devresinde Ermeniler kendilerini ifade etmek için, Osmanlı Meclis-i Mebusanında tam serbestiyetle yer bulmalarına rağmen; 1914 Birinci Dünya Harbi ve sonrasında müslümanlara çok farklı davranmışlar ve çok zulüm etmişlerdir. Vatanımızı istila etmek isteyen Ruslara, Ermeniler yardımcı olmuşlardır. Ermeniler onlara yol göstererek, …

Oku »

Ermeni Zulümlerinin Belgesi

Bediüzzaman Hazretlerinin Hayatında ERMENİ ZULÜMLERİNİN BELGESİ Birinci Dünya Harbi sıralarında Ermenilerin yaptıkları zulümler nedense hiç nazara verilmiyor. Nur müellifi Said Nursi Hazretleri ve Talebelerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilerle alakalı başından geçen bazı olaylar şunlardır: Bediüzzaman Hazretlerinin Bitlis cephesinde esir düşmesini ve Ermenilerin durumunu haber veren Risale-i Nurdan bir bahisle …

Oku »

II. Meşrutiyetin 100. yılı 23 Temmuz 1908 / 23 Temmuz 2008

II. Meşrutiyet’in 100. yılı 23 Temmuz 1908 / 23 Temmuz 2008 II. MEŞRUTİYET’TE BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ 1907 sonlarında İstanbula teşrif eden Bediüzzaman Hazretleri “Temmuzun inkılab-ı mesûdi” dediği Hürriyet i’lânının üçüncü gününde İstanbul’da irad ettiği nutkunun aynısını, Selânik Hürriyet Meydanı’nda da vermiştir. Ayrıca, Bediûzzaman Hazretleri Niyazi Bey ve arkadaşlarının hürriyet mücadelelerindeki muvaffakıyetlerini …

Oku »

23 Tem­muz 1908'den 23 Temmuz 2007'ye

II. MEŞRUTİYET’TEN III. MEŞRUTİYET’E Mİ? 23 Tem­muz 1908 – 23 Temmuz 2007 Osmanlı Topluluğundaki bütün milletler nüfusları oranında temsil edilmekteydi. İkinci Meşrutiyet devrinde büyük ölçüde gücü elinde bulunduran İttihad ve Terakki Partisini müsbet mecraya sevketmeyi düşünen Bediüzzaman Hazretleri, 1908 Temmuz’undan 1909 Mart’ına kadar Meşrutiyet Hükümeti’nin lehinde bulunarak makaleler neşretmişti. Ezcümle …

Oku »