İctimaî-Siyasî

Bu Vatan için en büyük tehlikelerden biri… HALK PARTİSİ İKTİDARI

Bu vatan için en büyük tehlikenin birincisi; HALK PARTİSİNİN İKTİDARA GELMESİDİR 1927 yılında toplanan Türk Ocakları Kurultayında, Türk Ocağı Yasası’nda değişiklik yapılarak Ocak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin emrine girmişti. Ocak “Cumhuriyet, milliyet, muasır medeniyet ve halkçılık mefkurelerini takip eden Türk Ocağı, mefkureleri tahakkuk ettirmekte olan Cumhuriyet Halk Fırkası ile devlet siyasetinde …

Oku »

EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE 

Devr-i câhiliyette çocukların ebeveynleri tarafından diri diri gömülerek öldürülmelerini takbih edip yasaklıyan Kur’an âyetlerinin, bilhassa, En’am Sûresi 137 âyetinin bu asra bakan mânâ vecihlerinden biri; rahmet-i İlâhiyenin bir ihsanı olan ve fıtrat-ı asliyeye uygun istimali icab eden; şefkat hissinin ebeveyn tarafından su-i istimali ile, yani küçük yaşlardan itibaren evladlarını mevhum ve …

Oku »

SİYASETTE BİR KAİDE; MAKAM TALEP ETMEMEK

  Her hususta Kur’ana ittiba eden Bediüzzaman Hazretlerinin si­yasetten içtinab etmeye dair tercihi de kitab ve sünnete istinad eder. Bilhassa kütüb-ü sittenin kitab-ül-fiten kısmında pek çok ehadisin ifadesiyle âhirzaman fitnesinde içtimaî ve siyasî sahada hâkim olan şer cereyanından uzak durmak gerektiği bildirilmiştir. Âhirzaman fitnesinin izale edilip İslâmî hayatın iade edilmesi …

Oku »

TÜRKİYE’DEKİ GİZLİ ZINDIK KOMİTESİ

İslam milletini ve devletini koruyan Osmanlı Devletinin yıkılması sonrasında ülkemize yerleşen ve dine ve dindarlara hertürlü baskıyı, zulmü yapan gizli dinsiz zındıklar, devlet sistemine kanunlarla kendilerine göre dizayn etmişlerdir. Bu güne kadar da Yirmiyedi Mayıs 1960 darbesi, Oniki Mart 1971 muhtırası, Oniki Eylül 1980 darbesi ve Yirmisekiz Şubat 1997 darbesi …

Oku »

"ÖFKENİZDEN ÖLÜN!"

MÜSLÜMANLARIN BAŞARISINI HAZMEDEMEYENLERE KUR’AN DER Kİ: هَاأَنتُمْ‭ ‬أُوْلاء‭ ‬تُحِبُّونَهُمْ‭ ‬وَلاَ‭ ‬يُحِبُّونَكُمْ “İşte siz öyle kimselersiniz ki onları seversiniz, onlar ise sizi sevmezler.” Ayet, Müslümanların onları sevmedeki hatasını beyan eder. وَتُؤْمِنُونَ‭ ‬بِالْكِتَابِ‭ ‬كُلِّهِ “Ve siz kitabın hepsine inanırsınız.” Yani, onlar, siz onların kitabına da inandığınız hâlde yine de sizi sevmezler. Öyleyse, …

Oku »

BEDİÜZZAMAN’IN MİLLETVEKİLLERİNE HİTABI !

Millet Meclisinde bir konuşma yapan ve istikbalde gelecek milletvekillerine de istikamet gösteren Bediüzzaman Hazretlerinin bu hitabı sadece 1923 deki millet vekillerine değil o tarihten kıyamete kadar seçilecek milletvekillerine de hitabdır, derstir, ikazdır, tavsiyedir. 1950 den sonra da demokrat manasındaki milletvekillerine de aynı mealde, manada ders ve ikazlarda bulunmuştur. Zaten doksan …

Oku »

KÜRDLER NEYE MUHTAÇ ?

Bediüzzaman Hazretlerinin yüzyıl önce Kürt meselesi hakkında yazdığı çözüm yazılarını bera-yı malumat efkar-ı ammeye arz ediyoruz. İttihad İlmi Araştırma Heyeti   KÜRDLER NEYE MUHTAÇ ? On beş senedir ki düşündüğüm ihtiyacat arasında iki noktayı he­def-i maksad etmiştim. Bu ikiden maada Kürdistan’ın istikbalini te­min edecek vesaiti görmedim. Birincisi: İttihad-ı milli. İkincisi: …

Oku »

Bediüzzaman Hazretleri MHP için ne dedi:

Yirmibeş sene Halk Partisi zorbalığında (1925-1950) bir defa hükümete müracaat etmeyen ve onları kabil-i hitap görmeyen Said Nursi Hazretleri Demokratların hükümeti devrinde (1950-1960) partilere tavsiye ve ikazlarda bulunmuştur. Bu tavsiye ve ikazlarında bugünkü MHP diye anılan partinin kökeni olan Millet Partisine hitaben önemli uyarı ve ikazları vardır. Şöyle ki: “Milletçilere …

Oku »

Risale-i Nur'ların Neşriyatı Bu Memleketin Sadakasıdır

Cenab-ı Hakkın lütfu ile 2002 yılından beri millete, dine ve Âlem-i İslama hizmet etmeye çalışan bu hükümet, bazı tedbirler gerekçesiyle kitapçılarda serbest satışı için gerekli olan bandrol vermeyi bu yılın mart ayından beri durdurdu. Fakat bu durdurma yedi-sekiz ayı geçti fakat hakiki sahiplerine yani Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin varislerindan hayatta …

Oku »

AMERİKA ÂLEM-İ İSLAMLA DOST OLMAYA MECBURDUR

(Haşiye) Otuzbeş seneden beri “Eûzü billahi mineşşeytani vessiyaseti” diyen ve siyasetle hiç alakadar olmayan Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, yalnız bugün 20/06/1951’de bir saat için dünya ile meşgul olmuş ve bu hakikatleri yazdırmıştır. ‘İNGİLTERE’NİN İSLAMİYET’E KARŞI DÜŞMANLIĞI İngiltere’nin Ellibeş sene önce İngiltere’nin Hindistan Müstemleke Nazırı Matbuatta intişar eden bir makalesinde, müslümanların elinde …

Oku »