İktisadî Çözümler

İktisadi Krizin Sebep ve Çareleri

FAİZİN SEBEB VE ÇARELERİ FAİZ: (Feyz’den) Lügatta taşan, dolan manasındadır. Faiz: فائِيض kelimesi aynı şu şekliyle Kur’anda geçmiyor. Ancak kelime­nin masdarı olan (feyz: فيض den müştak olarak çeşitli şekilleriyle geçer ve ha­ram olan faizden başka manaları ifade ederler. Kur’anda haram olan faiz, “Riba” kelimesiyle ifade edilmiştir. Lisanı­mızda bu haram olan …

Oku »

Ekonomik Kriz Sebeb ve Çareleri

Kader Noktasında EKONOMİK KRİZ Sebeb ve Çareleri Bu yakınlarda beşer alemine gelen iktisadî çöküntünün kaderî hikmetini nazara almak nazara vermek gerekiyor. Çünkü musibetin önlenmesi, kaderî sebebinin anlaşılıp düzeltilmesine bağlıdır. Gerçi kader musibeti bir sebeb perdesinde, ekseriyetle şerli cereyanın parmağı ve sinsi ifsadı sebebiyet verir. Fakat asıl sebeb, kaderin nazarında, o …

Oku »

Ekonomik Çöküntü ve Çaresi

Risale-i Nur Külliyatında İKTİSADİ ÇÖKÜNTÜNÜN SEBEBLERİ VE ÇARELERİ Bugünlerde herkesi fazlaca meşgul eden ekonomik kriz, bir anda gelmiş bir sıkıntı değildir. Bu sıkıntının bütün dünyada görülüyor olması ortak bir nedene bağlı olsa gerek. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin bu konuda yıllar önce yapmış olduğu tespitler bugünkü sonucu gözler önüne sermektedir. Bugünkü …

Oku »

Faiz Sistemi, Bankalar ve Dünyanın Hali

FAİZ (RİBA), BANKALAR VE DÜNYANIN HALİ -Şu âlemin ihtilâli nedir? -Sa’yin sermaye ile mücadelesidir. Acaba ikisini barıştırmak çaresi yok mudur? –Evet vücûb-u zekat, hurmet-i riba, karz-ı hasen şerait-i sulhiyedir. Şu riba taşını altından çeksen, şu zalim medeniyet kasrı çökecektir.” (Bediüzzaman Said Nursi, Asar-ı Bediyye sh: 80) (Faiz) Kelime manasıyla bir …

Oku »