Diğer meseleler

Kıyametin Kopmasının İşaretleri!

Risale-i Nur Külliyatında Kıyamet bahisleri İslam dünyasının istikbalinden haber veren ayetler ve hadislerin en güzel şekilde yorumlanması Risale-i Nur Külliyatının muhtelif eserlerinde yapılmıştır. Biz bu hususları nazara vermeye çalışacağız. Evvela Nur risalelerinde tekrarla ifade edilen ve küremiz olan arzda hayatın nasıl son bulacağı şu şekilde ifade edilmektedir: “Evet, evet, evet!.. …

Oku »

Galibiyet – Mağlubiyet

GALİBİYET- MAĞLUBİYET Bu galibiyet kelimesi, maddî, manevî, fikrî, ilmî ve kuvvet gibi sahalarda üstün gelmek manalarında kullanılır. Bu galibiyetin en mühim olanı, hakaik-i Kur’aniyeye müsteniden hak ve hakikat dairesinde kazanılan galibiyet olup, bu acib asırda Risale-i Nur bu galibiyete, inayet-i İlâhiye ile mazhar olmuştur. Ezcümle bu hakikatı nazara veren Risale-i …

Oku »

Ahirzamanda Bazı Müslümanların Durumu

AHİRZAMANDA BAZI MÜSLÜMANLARIN DURUMUNU ANLATAN BİR DERS Ekseriyetle yahudilerden bozuk ve bozguncu kısmının sebebiyet verdiği ve rivayette duhan tabir edilen fitne ve bu duhan cemiyetinin vesile olduğu çeşidli neticeleri vardır. Mesela 1-Şer’î hükümlere bağlı kalmak yerine, hissiyata dayanan beşerî meyillerle hareket etmek. 2-Çocuklar da, yine rivayetin ifadesiyle uram olur. Yani …

Oku »

"Ümitvar Olunuz"

Bediüzzaman Hazretleri haykırıyor “EVET ÜMİTVAR OLUNUZ, ŞU İSTİKBAL İNKILABI İÇİNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ, İSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR!..” Zamanımızda ortaya çıkan bazı mühim hadiseler, hususan İslâm düşmanı dehşetli bir çeteye vurulan darbe, Risalelerdeki şu beyanları hatırlatıyor: “… Hâl-i hazır Hristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi edecek, hura­fattan ve tahri­fattan sıyrılacak, hakaik-ı …

Oku »