Mehdi

BEDİÜZZAMAN VE MEVLANA

Bediüzzaman Hazretlerinin Mesnevî-i Şerif ve Mevlana Celaleddin-i Rumi Hakkındaki görüşleri. Evvela bir hatıra ile başlayalım. Aslen Konya/Ermenek’li olan merhum Ahmet Gümüş ağabey Üstadı ziyaretinde İmam Hatip öğrencisi olduğunu ifade ettiğini ve Üstad Hazretlerinin de şöyle dediğini anlatır: “Ben o okulları, eski zamanın mübârek medreseleri olarak kabul ediyorum” devamla dedi: “Hazret-i …

Oku »

Mehdi Hadisesi ve İseviler Mektubu

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ Aziz, sıddık kardeşlerim! Yine tekrar hem bayramınızı, hem Feyzi’lerin ve Nazif ve Halil İbrahim gibi etraftaki kardeşlerimin bayramlarını tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak Risale-i Nur’un tab’ ve intişarıyla bizlere manevî bir bayram daha ihsan eylesin, âmîn. Saniyen: Meyve ve Hüccetullah-il Bâliga’nın tab’ına …

Oku »

Mehdiyetin Üçüncü Vazifesi (Devresi) Geliyor!

İman Kur’an hizmeti olarak başlayan bu Risale-i Nur hizmeti, inşallah geniş dairede İslam dünyası ve bütün müslümanlar için İttihad-ı İslamı netice verecektir. Risale-i Nurlar bir proğram olarak tatbik edilecektir. Bediüzzaman Hazretleri 1910-11 yıllarında doğudaki aşiretlere meşrutiyetin faydalarını anlattığı zaman der ki: “Belki inşâallah o görüş, yüz sene sonra Nurların ektiği …

Oku »

Mehdiyetin Üçüncü Vazifesi (Devresi)

MEHDİYETİN ÜÇÜNCÜ VAZİFESİ (DEVRESİ) İman Kur’an hizmeti olarak başlayan bu Risale-I Nur hizmeti, inşallah geniş dairede İslam dünyası ve bütün müslümanlar için İttihad-ı İslamı netice verecektir. Risale-I Nurlar bir proğram olarak tatbik edilecektir. Bediüzzaman Hazretleri 1910-11 yıllarında doğudaki aşiretlere meşrutiyetin faydalarını anlattığı zaman der ki: “Belki inşâallah o görüş, yüz …

Oku »

Hz. Mehdi A'zam Ve Evsafı

Mehdi A’zam Hazretlerinin “En birinci vazifesi ve en yüksek mesleği olan imanı kurtarmak ve imanı tahkikî bir surette umuma ders ver­mek, hatta ava­mın da imanını tahkikî yapmak …” tır. “Nur şakirdleri bu vazifeyi tamamıyla Risale-i Nur’da gördüklerinden… Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsini haklı olarak bir nevi Mehdi telakki ediyorlar.” Mehdi Hazretlerinin …

Oku »

Seyyid Ne Demek ve Seyyid Kime Denir?

SEYYİD NE DEMEK VE SEYYİD KİME DENİR? Lügat manası efendi, temiz ve fazilet sahibi müslüman zat demek olan bu kelime; esas itibariyle Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’in (A.S.M.) so­yundan olan ve O’nun sünnetine ittiba eden zatlara denir. Bu kelime Kur’anda Al-i İmran Suresi (3:39) âyetinde geçer. Resul-i Ekrem (A.S.M.) herkesin imamı, büyüğü, …

Oku »

Al-i Beyt Kimdir, Kime Denir?

ÂL-İ BEYT KİMDİR VE KİME DENİR? Hz. Peygamber’in (A.S.M.) sülale-i tahiresinden yetişenler ve sünnet-i seniyyesinin menbaı ve muhafızı ve bi­hakkın sünnete ittiba ve onu idame etti­renler. Âl-i Resul, Âl-i Nebi, Âl-i Muhammed ve Ehl-i Beyt gibi ta­birlerle de söylenir. Bediüzzaman Hazretleri der ki: “Bir kısım müçtehidler, وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ duasında, …

Oku »

Risale-i Nur'larda Al-i Beyt Meseleleri

RİSALE-İ NURLARDA AL-İ BEYT MESELELERİ Asrımızda müslümanların meselelerine en isabetli teşhisler koyan ve çarelerini de gösteren Bediüzzaman Hazretleri Türkiyede “Alevilik” olarak bilinen meseleye en isabetli teşhisler yapmış ve çarler göstermiştir. Üstad Hazretleri meseleyi Hz. Ali (r.a.) zamanından başlayarak izah etmiş, temelde anlayış farklarını ortaya koymuştur. Bu hadiselerde Hz. Ali (r.a.) …

Oku »

Feth-i Mübin ve Nasr-ı Aziz

BAZI İŞARETLER Nurun manevi avukatı ve istiraci işaretleri meşhur olan Risale-i Nur’un alim talebelerinden, merhum Ahmed Feyzi abimizinin yazmış olduğu meşhur “Maidet-ül Kur’an” kitabından alınan bu parça Hazret-i Üstadın vefatı ve daha sonra vukuu bulacak hadiselere işaret nevinden bir kısımdır. Hakikaten 1379’da (1960) Üstad Hazretleri vefat etmiştir. Sonra 27 Mayıs …

Oku »

1925-1926 YILLARI VE BEDİÜZZAMAN

1925-1926 YILLARIN RİSALEDEKİ ANLATIMI Son zamanlarda gündemede olan ve yirmibeş yıl süren en dehşetli ve en zalim ve en dinsizlik zamanını Bediüzzaman Hazretleri ve saff-ı evvel talebeleri bizzat yaşamışlar ve bedelini de ödemişlerdir. İşte bu devrede Bediüzzaman Hazretleri ve talebeleri üç defa imha edilmek için hapse konulmuşlardır. Allahın izniyle bu …

Oku »