Seçtiklerimiz 2

Kürt Meselesi Projesi

Risale-i Nur Külliyatında KÜRD  MESELESİ PROJESİ Osmanlı coğrafyasında Kürdistan tabir edilen bölgede dünyaya gelen Bediüzzaman Hazretlerinin Osmanlı payitahtına gelmesinin bir sebebi de, o havalinin maddi manevi kalkınması içindi. Oralara nazar-ı dikkati çekebilmek için ünvanını “Kürdî” olarak ilan etmişti. 1908’in başında İstanbul’da Sultan Abdülhamid’e müracaat etti. Doğunun ve orada çoklukla yaşayan …

Oku »

Şahsı Değil, Kitabı Esas Almak Esası

Risale-i Nur Mesleğinde 27- ŞAHSI DEĞİL, KİTABI ESAS ALMAK, BİR ESASTIR Şahıs merciiyetine bedel, tahkik mesleğinin lâzımı ola­rak hakaik-ı Kur’aniyeyi câmi’ olan Risale-i Nur Külliyatının esas alınması ve düsturlara teba­iyet: 1- «Üstad Bediüzzaman’ın âzamî ihlâs, âzamî sa­da­kat ve âzamî fedakârlık mânasını ihtiva eden mesle­ğini nazara vermek lâzım gelmektedir. Tâ ki, …

Oku »

Hükümet İslam Birliğine Çalışmalı

HÜKÜMET İSLAM BİRLİĞİNE ÇALIŞMALI Beynelmilel dinsizlik ve anarşistlik cereyanına karşı dayanabilmek için, İslam devletleri İslam Birliğini kurmaları elzemdir. Ancak o zaman güçlü olurlar ve varlıklarını devam ettirebilirler. Hatta bu birliğin teşekkülüne, Batı ve Amerika bile -menfaatleri icabı- taraftar çıkacaktır. Bu hakikatı Menderes hükümetine Bediüzzaman Hazretleri şöyle hatırlatmıştır: “Şimdi milletin arzusuyla …

Oku »

Süfyan’ın Büyük Deccalden Daha Dehşetli Olduğu

İSLAM DECCALI SÜFYANIN, BÜYÜK DECCALDAN DAHA DEHŞETLİ OLDUĞU Rivayetlerde “Süfyan, İslam Deccalı” diye tarif edilen şahsın ve teşkil ettiği cemaatının; insanlık dünyasında yıkıcı tahribat yapan “Büyük Deccal”dan daha tesirli olduğu beyan edilmektedir. Bu deccalın, en son İslam hilafet merkezinde zuhur edeceği haber verilmektedir. Yine rivayetlerde bu cereyana karşı dayanabilmek için …

Oku »

Mehdi ve Mehdiyet

Ümmetin Ümit Kaynağı MEHDİ VE MEHDİYET Zamanımızda Mehdi meselesinden çokca bahsedilmekte ve bu mevzu merak ve dikkatleri celbetmektedir. Bu sahada yaygınlaşan farklı fi­kirler hakikatin öğrenilmesini ve gösterilmesi ih­tiyacını doğurmaktadır. Bu ihtiyaca dinî ve ilmî bir cevap olmak üzere Risale-i Nur eserle­rinden yaptığımız bir kısım tespitleri efkâr-ı ammeye arzetmekle yanlış anlayışlara …

Oku »

Risale-i Nurun 27. Mektubu Lahikalar Bölümü Abdülkadir BADILLI

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ Risale-i Nurun 27. Mektubu Lahikalar Bölümü ve Yeni Asya Gazetesi Yeni Asya 21.02.2007 tarihli nüshası, Kazım Güleçyüz’ün GÜNLÜK LAHİKA başlıklı yazısında: Yeni Asya Gazetesinin bir günlük lahika mektupları hizmetini gördüğünü yazdı. Delil ve hüccetini de, kısmen kendi yorumuna, kısmen de M. Kutlular Bey kanalıyla merhum Zübeyr Gündüzalp Ağabeyinin …

Oku »