Tenkidçilere Reddiyeler

Risale-i Nur'ları Tenkid Eden Bazı İlahiyat Hocalarına!

Bediüzzaman Hazretleri 1948-1950 Afyon Hapishanesinde yargılanır iken eserleri de yargılanmakta idi. Mahkeme, eserleri bilirkişiye göndermiş ve bu bilirkişiler de bir kısım İlahiyatçılardan teşekkül etmişti. İşte şimdiki bazı İlahiyatçıların anlayamadıkları veya İslam dünyasında ehl-i sünnet vel cemaatin dışındaki gurupların da kabul etmedikleri bazı hakikatları şimdi de kabul etmeyen muterizler vardı. Risale-i …

Oku »

iftiralar.org'a Cevap

ZARURİ BİR AÇIKLAMA Son zamanlarde Türkiye’nin gündeminde olan “sözde cemaat, hizmet, camia” gibi hangi isimle dahi anılacaklarına karar veremeyen bir grup, hakikatta ise, hizmet değil “hezimet” hareketine dönüşmüştür. Gülen gurubu denilen grup; kendilerini savunan “iftiralar” isimli sitede güya bizim sitemizde yayınlanan yazı ile hükümeti, hususan başbakanı tenkid etmeye yeltenmişlerdir. Hakikat-ı …

Oku »

Zekeriya Beyaz'ın İftiralı Karalamalarına Cevaplar

ZEKERİYA BEYAZ’IN İFTİRALI KARALAMALARINA CEVAPLAR Bu bedbaht adam, vaktiyle, gençliğinde yani din tedrisatı yapmak isterken Nurlar dünyasıyla tanışmış, fakat fıtratındaki taaffünlük sebebiyle nurdan istifadesi olmadığı gibi nurdan zulmete düşmüştür. Nasılki bazı maddeler güneşle temas ettikçe siyahlaşır, kokuşur ve beyazlıktan karanlığa düşer. Aynen öyle de, bu adam da Risale-i Nurlara ve …

Oku »

Cemal Kutay'ın Asılsız İddialarına Cevaplar

CEMAL KUTAY’IN BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ HAKKINDAKİ ASILSIZ İDDİALARINA CEVAPLAR İttihad İlmî Araştırma Heyeti Tarafından Hazırlanmıştır Aralık/1999 GİRİŞ Bazı meseleler var ki, eğer cevaplanmaz veya izah edil­mezse zihinlerde sorular veya tereddütler de­vam edip gider. Hele bu me­sele memleketi­mizin en güzide din alimi olan Bediüzzaman Said Nursi ve onun eşşiz eseri Risale-i Nurlarla …

Oku »

Tempo Dergisinde Cemal Kutay'a Cevaplar

Bediüzzaman Hazretleri Hakkında CEMAL KUTAY’IN İFTİRALARINA CEVAP İttihad Yayıncılık 17/04/2003 Bir insan ki, hayatı tezatlarla dolu, arkasını belli yerlere dayamış. İmkanları müsait, bazı medya kuruluşları emre amade…. Bu kadar unsuru arkasına almış, maksatlı bir kimse, istediği gibi konuşuyor. Hakim zihniyet de konuşmalarını allayıp-pullayıp servise koyuyor. Kimden bahsettiğimizi biliyorsunuz. Çünkü son …

Oku »

İlham ve Sünûhat Üzerine

Risale-i Nurların SÜNÛHAT VE İLHAMEN Yazılma Meselesi Üzerine وَ بِهِ نَسْتَعِينُ (Yanlış ve yersiz bazı tenkidlere cevabdır) ÖNSÖZ Mevzua girmeden önce bazı noktaları nazara almak gerekiyor. Sonra cevablar verilecektir. Şöyle ki: Çoklar tarafından biliniyor ki, bir asra yaklaşan bu son devrede, beyn-el milel ifsadatta bulunan nifak cereyanı herkesden daha çok, …

Oku »