Genel

İTTIHAD YAYINCILIĞIN GAYE VE HEDEFLERİ

İttihad Yayıncılığın neşriyatta gaye ve hedefleri… 1. Türkiye’nin ve Âlem-i İslâm’ın en büyük ve temel problemlerine, Risale-i Nur Külliyatı ölçüleriyle çözüm yolları göstermek. 2. Müslümanları tehdid eden en büyük tehlikelere karşı onları uyandırmak ve ikaz etmek. 3. Risale-i Nurlar ile Kur’an’a hizmet yolunda gayret eden bazı genç kardeşlerimizi, Nur Hizmetinin …

Oku »

Umum Nur Talebelerine Bir Ders

Üstad Bediüzzaman, vefatından evvel en son Ankara’ya geldiğinde kaldığı otel odasında Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Sungur, Said Özdemir, Mehmet Kayalar ve Hüsnü Bayramoğlu Abilere bu dersi okumuştur: Umum Nur Talebelerine Üstad Bedîüzzaman’ın vefatından önce vermiş olduğu EN SON DERSTİR. Aziz kardeşlerim! Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı İlahîye …

Oku »

KİME OY VERECEĞİZ?

Bediüzzaman Hazretleri Kime Demokrat Der? Soruluyor: -Bu seçimlerde oyumuzu kime vereceğiz? Cevap: Ehvenüşşer kaidesi devam ettiği için Demokratlara vermek gerektir. Soru: Peki Demokratlar kimlerdir? Cevap: Bu sorunun cevabını Risale-i Nur Külliyatı’ndan araştıracağız. Bediüzzaman Hazretleri kimlere demokrat diyor? Ve demokratlarda aranan vasıflar nelerdir? Burada bilinmesi gereken önemli nokta da, Demokratlar tasvip edilmiyor sadece azamüşşerre …

Oku »

Bu Vatan için en büyük tehlikelerden biri… HALK PARTİSİ İKTİDARI

Bu vatan için en büyük tehlikenin birincisi; HALK PARTİSİNİN İKTİDARA GELMESİDİR 1927 yılında toplanan Türk Ocakları Kurultayında, Türk Ocağı Yasası’nda değişiklik yapılarak Ocak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin emrine girmişti. Ocak “Cumhuriyet, milliyet, muasır medeniyet ve halkçılık mefkurelerini takip eden Türk Ocağı, mefkureleri tahakkuk ettirmekte olan Cumhuriyet Halk Fırkası ile devlet siyasetinde …

Oku »

EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE 

Devr-i câhiliyette çocukların ebeveynleri tarafından diri diri gömülerek öldürülmelerini takbih edip yasaklıyan Kur’an âyetlerinin, bilhassa, En’am Sûresi 137 âyetinin bu asra bakan mânâ vecihlerinden biri; rahmet-i İlâhiyenin bir ihsanı olan ve fıtrat-ı asliyeye uygun istimali icab eden; şefkat hissinin ebeveyn tarafından su-i istimali ile, yani küçük yaşlardan itibaren evladlarını mevhum ve …

Oku »

SİYASETTE BİR KAİDE; MAKAM TALEP ETMEMEK

  Her hususta Kur’ana ittiba eden Bediüzzaman Hazretlerinin si­yasetten içtinab etmeye dair tercihi de kitab ve sünnete istinad eder. Bilhassa kütüb-ü sittenin kitab-ül-fiten kısmında pek çok ehadisin ifadesiyle âhirzaman fitnesinde içtimaî ve siyasî sahada hâkim olan şer cereyanından uzak durmak gerektiği bildirilmiştir. Âhirzaman fitnesinin izale edilip İslâmî hayatın iade edilmesi …

Oku »

BEDİÜZZAMAN HZ. VE SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN

Çalkantılar ve maddi manevi zelzeleler asrı olan yirminci yüzyılda İslâm âleminde sıkça müsbet manâda medar-ı bahs olan ve sevilen iki şahsiyet vardır. Bunlardan biri siyaset, devlet sahasında Sultan Abdülhamid Han’dır. Biri de diyanet sahasında Bediüzzaman Said Nursi Hazretleridir. Günümüzün yazar çizerleri, daha asrımızın başında yaşayan bu şahısları hakkıyla anlamaktan yoksundur. …

Oku »

HERKESE MERHAMET EDİLİR Mİ?

Bazı zatların insanlara din tebliği yaparken karşılaştıkları tehlikeler vardır. Bunlardan birisi de herkese acımak ve gereksiz merhamet etmektir. İslam tarihinde bunun menfi örnekleri vardır. Hazret-i Ali (r.a.) zamanında ümmetin seçimle işbaşına getirdiği devlet başkanı olan kendisine karşı gelen ve itaat etmeyen Hâricîlere kılıç çekmiş ve hatta onlardan isyan edenleri hâfızlar …

Oku »

DEF’İ ŞER; CELB-İ MENAFİDEN EVLADIR

İslam tarihinde, hatta dünya insanlık tarihinde dine ve dindarlara en dehşetli zulmü yapan “İslam Deccalı”nın zuhur ettiğini Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 1922 yılında Ankara’ya gittiğinde ve Meclise davet edildiğinde görür. Ayrıca bütün insanlık dünyasında te’siri olacak dinsizliğin, materyalizmin, ateizimin de fikir sahasında faaliyette olduğunu tesbit eder. Buna da “Büyük Deccal” …

Oku »