Fetö’ye karşı Nur Hizmetini koruma

HERKESE MERHAMET EDİLİR Mİ?

Bazı zatların insanlara din tebliği yaparken karşılaştıkları tehlikeler vardır. Bunlardan birisi de herkese acımak ve gereksiz merhamet etmektir. İslam tarihinde bunun menfi örnekleri vardır. Hazret-i Ali (r.a.) zamanında ümmetin seçimle işbaşına getirdiği devlet başkanı olan kendisine karşı gelen ve itaat etmeyen Hâricîlere kılıç çekmiş ve hatta onlardan isyan edenleri hâfızlar …

Oku »

DAHİLDEKİ BOZGUNCULARA BEDİÜZZAMAN’IN TAVRI

1908 İkinci Meşrutiyetin müslümanlara fayda verdiğini anlayan gizli dinsizler ve Avrupa kafirleri, bu menfaati bozmak için her türlü fitneciliğe tevessül etmişlerdir. İkinci Meşrutiyetin kısa süren nimetlerinin 31 Mart musibetiyle sona erdiğini gören müfsidler bozgunculuğa hız vermişlerdir. Müslümanlar için dehşetli felaketlerin başlangıcı bu tarih olmuştur. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 1948 …

Oku »

DECCAL İLE BERABERLİK TEHLİKESİ

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, asrımızın hadiseleri arasında olan siyasileri desteklemek ve rey vermek hususlarında “ehvenüşşer” kaidesiyle amel etmiştir. Bütün müslümanlara da bu kaideyle hareket etmeleri tavsiyesinde bulunmuştur. Zaman zaman “olur mu öyle şey, bizim siyasi hareketimiz mutlak hayırdır” türünden itirazlar olmuşsa da, zaman Üstadı haklı çıkarmış ve büyük ölçüde tüm müslümanlar …

Oku »

Gizli İfsad Komitesi ve Süfyaniyet İttifakı

Bu derlemede nazara verilen âhirzaman fitne­si­nin ve gizli ifsad komitesinin iç­timaî, hukukî, iktisadî ve siyasî ve asayiş sahalardaki muhtelif ifsada­tından birkaç nümunelerdir. Evet ya­şanan hayat sahasında İslâmiyete aykırı düşen fakat medenî hayat diye tel­kin edilen kötülüklerin ekserisi bu fitnenin eseridir. Evet moda, fantaziye, asrîlik, medenîlik ve Av­ru­palılaşmak gibi şa’şaalı kelimelerle …

Oku »

Bazı Zatların Kendini Mehdi ve İsa (a.s.) Zannetmeleri Hatasına Karşı İkaz

İslam tarihi boyunca çeşitli İslam ülkelerinde mehdilik iddiasında bulunanlar veya kendini mehdi zannedenler çok olmuştur. Bunları tarih kitapları kaydetmiştir. Biz zamanımızda zuhura gelen iddiaları Risale-i Nur açısından yazmaya çalışacağız. Geçmiş asırlarda dinsizlik bu seviyede artmamışken dahi, Müslümanlar mehdiyi beklemişlerdir. Zaman zaman da ortaya mehdi diye çıkanlar olmuştur. Fakat bu suni …

Oku »

Risale-i Nurlarlara İlişmek, Şimdi Asliyetini Bozmakla Oldu!

Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur eserlerinin bu memleketin en ehemmiyetli meselesi olduğunu bildirir. Risaleleri gerek yasaklamak, gerekse “hulul planıyla” esasatını bozmak hangisi olursa olsun gayretullaha dokunur. İşte enson ”Paralel Yapı” denilen gurubun başına gelen olaylar kendilerine ait bir yayınevinde Risaleleri tahrif ederek yayınlamalarından sonra olmuştur. Eskiden gizli din düşmanları Risale-i Nurları …

Oku »

Açık Hataya Delil Aramak, Kalpte Eğriliktendir!

Son günlerde malum Gülen Fırkasının bilhassa internette dolaştırdıkları ve güya Risale-i Nurları sadeleştirme adı altında tahrif etmeye, asliyetinini değiştirme ve bozmaya güya delil olarak sundukları, Hazret-i Üstadın gayr-ı münteşir bir mektubu hakkında deriz ki: Bu iddialar hiçbir cihette sizi kurtaramaz. Yaptığınız bu dehşetli cinayete karşı, böyle delillere boşuna sarılmayınız. Ortada …

Oku »

Sadeleştirme ve Lügatçe İlavesi

ZÜBEYR AĞABEY DİYOR Kİ: “Risale-i Nur mecmuasının sonuna lügatçe ilavesine dair istenilen müsaadelere, mübeccel Üstadımız izin vermemiştir.” Risale-i Nurların sadeleştirmesi ve güya Risalelerin daha iyi anlaşılması için, başka bir tarzlarda ya sayfa altında veya yanında veya kitabın sonunda lügatçeli ve bilgi  ilaveli neşriyat yapanların yanlışlarını göstermek için nur’un rükünlerinden iki …

Oku »

Nur'un Tokadı Böyle Olur!

(Cemaatci – Hükümet ihtilafı) RİSALE-İ NUR’UN TOKADI BÖYLE OLUR! Kendilerine “cemaat sonra da hizmet hareketi” diyenler, bunca gördükleri desteğe iltifata rağmen hadlerini aşıp, evvela adeta ekmek yedikleri menbaya -Risale-i Nur’u sadeleştirme adıyla tahrif ederek ihanet ettiler. Sonra da siyaseten hata yaparak -dünyevi okul kursu olan dershaneler için hükümetle kavga ederek- …

Oku »