Yahudi ve Masonlar

TÜRKİYE’DEKİ GİZLİ ZINDIK KOMİTESİ

İslam milletini ve devletini koruyan Osmanlı Devletinin yıkılması sonrasında ülkemize yerleşen ve dine ve dindarlara hertürlü baskıyı, zulmü yapan gizli dinsiz zındıklar, devlet sistemine kanunlarla kendilerine göre dizayn etmişlerdir. Bu güne kadar da Yirmiyedi Mayıs 1960 darbesi, Oniki Mart 1971 muhtırası, Oniki Eylül 1980 darbesi ve Yirmisekiz Şubat 1997 darbesi …

Oku »

Bediüzzaman Hazretleri Ergenekon Örgütünden (İfsad Komitesi) Haber Verdi

SAİD NURSİ HAZRETLERİ ERGENEKON ÖRGÜTÜNDEN (KOMİTESİNDEN) HABER VERDİ! Mahkemece varlığı kabul edilen ve mensupları hakkında çeşitli hapis cezaları istenen “Ergenekon Örgütü”, memleketimizin bilhassa son seksen-doksan senelik maddi- manevi hayatında çok tesirli oldu. Hatta bu komite, devletin en üst mevkilerini işgal ederek ve devletin de nüfuzunu kullanarak millete zulüm etti. Anayasayı, …

Oku »

Yahudilerin Yeni Fesatları "Wikileaks"

Yahudilerin yeni son planı; “Wikileaks" internet sitesinde ABD’nin gizli belgelerini yayınlıyoruz diyerek, Türkiye ve İslam Alemi ile, Amerika ve Avrupa’nın arasını açmak ve insanlık dünyasını karıştırmaktır.. YAHUDİLERİN YERYÜZÜNDE YENİ FESADLARI Eski İsrailoğullarının Yahudilik olarak ortaya çıkmasından itibaren, içinde yaşadıkları milletlerlerde devamlı fitne ve fesad çıkarmışlardır. Tarih boyunca bu fitnelerinden dolayı …

Oku »

Yahudilerin Mahiyeti Nedir ?

YAHUDİLERİN MAHİYETİ NEDİR? YAHUDİLERİN DÜNÜ BUGÜNÜ VE SONRASI? Eskiden İsrailoğulları denilen ve sonra da Yahudi, olarak ortaya çıkan ve çıktığından beri de içinde yaşadıkları milletlerle ve sonradan da kurdukları devletlerinin etrafındaki komşu devletlerle devamlı sürtüşme halinde yaşayan bu millet. tarih boyunca bu fitnelerinden dolayı çeşitli milletlerden dehşetli tokatlar yemişler ve …

Oku »

Nur Talebeleri Ergenekon'a Nasıl Bakmalı ?

NUR TALEBELERİ ERGENEKONA NASIL BAKMALI ? “Ergenekon yorumlarında itidali elden bırakmayalım.“Zındıka komitesini temizleyenleri alkışlayalım” derken siyaseten hiçbir yakınlığımızın olmaması gereken siyasal İslâmcıların kuyruğuna takılmamaya dikkat edelim. Daha önemlisi, “Zındıkayı teşhis edelim” derken zındıkanın oyununa gelip birbirimize suizanda bulunmayalım.” Bir gazetede yayınlanan bu yazıda ne deniyor; “siyasal İslamcıların kuyruğuna takılmamaya dikkat …

Oku »

Yahudilik Hakkında Kur'an'dan ve Risale-i Nur'dan Yapılan Tespitler

YAHUDİLİK HAKKINDA, KUR’AN VE RİSALE-İ NURDAN YAPILAN TESBİTLER بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلٖيلًا مَا يُؤْمِنُونَ (Yahudiler, peygamberimize karşı alaylı bir ifade ile): "Bizim kalblerimiz kılıflıdır" dediler. Bilakis Allah, onları kâfirlikleri yüzünden lanetledi. Bundan dolayı çok az imana gelirler. 2:88 وَاِذْ اَخَذْنَا مٖيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا …

Oku »

Yahudilerin İçyüzü

Risale-i Nur Külliyatında YAHUDİLERİN İÇYÜZÜ Yahudi milletinin gerçek mahiyetini Kur’an beyan etmiştir. Hakiki bir Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatında bu meseleler muhtelif yerlerde ve bahislerde açıklanmıştır. Bu gün yine bir defa daha gerçek kimliklerine uygun canavarca müslümanlara saldırmakta ve bozdukları fıtratlarının gereğini yapmaktadırlar. Yahudiler bütün insanlık aleminde her çeşit …

Oku »

Tophane Olaylarının Hatırlattıkları

SON GÜNLERDEKİ TOPHANE OLAYLARININ HATIRLATTIKLARI ORTALIĞI KARIŞTIRACAK YAYINLARA NASIL DAVRANMAK GEREKİYOR Münafıkların bazı haberleri menfi maksadlarına göre tahrif ederek veya uydurma ve yalan haberlerle efkâr-ı ammeyi şaşırtan ve yanlış yollara tahrik eden neşriyatlarından da Kur’an mü’minleri ikaz ediyor. İşte Kur’anda her zamana ders niteliğinde toplumun huzurunu bozan bu müfsitlere karşı …

Oku »

Komitelerin İçyüzü

KOMİTELERİN İÇYÜZÜ İfsad komitesinin mahiyeti hakkında ten­vir edici şu gelecek beyanlarda, geniş manada faaliyet gösteren masonluk komünistlik cereyanı kasd edildiği anla­şılı­yor. Üstad Hazretlerinin 1950 sonrası yazdığı II. Emirdağ Lahikasında gizli komiteleri nazara vermiştir. Şöyle ki: “Şimdi Kur’an, İslâmiyet ve bu vatan zararına üç cereyan var: Birincisi: Komünist, dinsizlik cereyanı. Bu …

Oku »

Gizli Komiteler (Örgütler) Dağıtılmalı !

Bediüzzaman Hazretlerinin İkazı GİZLİ KOMİTELER (ÖRGÜTLER) DAĞITILMALI ! Bediüzzaman Hazretleri, ahirzamanın dehşetli fitnesinin mahiyeti ve bu tahribatın tamir edilmesi hakkında ikazlar yapmıştır. Ahirzamandaki bu dehşetli fitnelerin en tehlikelisi olarak deccaliyet ve teşkil ettiği gizli örgütlerdir. İslam Deccalı Süfyan, devleti ele geçirdiği için gizli komiteleri de devlet bünyesinde yapılanmışlardır. Ahirzaman fitnesinin …

Oku »