Siyaset ve Nur Hizmeti

İKTİDARI ELEŞTİRMEK. BÖLÜM-1 :

Meşrutî sistemlerde vatandaş; iktidarın küçük ortağı olması hasebiyle; ikaz, taleb, şikayet eleştiri, hatta denetim hakkına, tabii ki sahiptir. Sistemin yapısı ve özelliği budur. Ancak meşrutî sistem, bugün için, bütün kurum ve kuralları ile yürürlükte midir? Vatandaşa, çok geniş haklar ve hareket alanı sağlayan, gerçek meşrutiyetin, bu günkü şartlarda uygulanabilme oranı …

Oku »

Siyasetten Uzak Durmak Düsturu

HAKİKİ NUR TALEBESİ HAKLI TARAFA DOST OLUR Üstad Bediüzzaman Hazretleri Demokrat Partiye destek vermiştir. Fakat onlardan “bilmem şu kadar, bu kadar milletvekili isterim. Veya şu adamı şuraya tayin edin veya şunu bu görevden alın.” vs.. gibi talebi olmamıştır. Siyasetçilere tavsiyelerde zaman zaman da ikazlarda bulunmuştur.  Siyaset yolu ile millete vatana …

Oku »

Umum Nur Talebelerine Bir Ders

Üstad Bediüzzaman, vefatından evvel en son Ankara’ya geldiğinde kaldığı otel odasında Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Sungur, Said Özdemir, Mehmet Kayalar ve Hüsnü Bayramoğlu Abilere bu dersi okumuştur: Umum Nur Talebelerine Üstad Bedîüzzaman’ın vefatından önce vermiş olduğu EN SON DERSTİR. Aziz kardeşlerim! Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı İlahîye …

Oku »

KİME OY VERECEĞİZ?

Bediüzzaman Hazretleri Kime Demokrat Der? Soruluyor: -Bu seçimlerde oyumuzu kime vereceğiz? Cevap: Ehvenüşşer kaidesi devam ettiği için Demokratlara vermek gerektir. Soru: Peki Demokratlar kimlerdir? Cevap: Bu sorunun cevabını Risale-i Nur Külliyatı’ndan araştıracağız. Bediüzzaman Hazretleri kimlere demokrat diyor? Ve demokratlarda aranan vasıflar nelerdir? Burada bilinmesi gereken önemli nokta da, Demokratlar tasvip edilmiyor sadece azamüşşerre …

Oku »

BEDİÜZZAMAN’IN HARB İLE İLGİLİ İBRETLİ BİR BEYANI!

1934 yılında İtalya hükümetiyle vuku bulan siyasi krizde hatta harb etmek tehlikesinde dahi Bediüzzaman Hazretleri, o zamanın din düşmanı ve bir kısmı da münafık olan hükümet adamları zamanında, harice karşı hükümet lehinde bulunmuştur. 1934’ün başlarında bizim de içinde bulunduğumuz Balkan devletlerinin bir kısmıyla yapılan anlaşmaları İtalya kendi güvenliği açısından uygun …

Oku »

Nur Talebelerinin Mesleğinde Maddi Mübareze Yoktur!

Bu asrın dinsizlik akımlarına karşı manevi iman hizmeti olan Risale-i Nur, organize bir hareket  olmadığından ve devlet eliyle baskılara maruz kaldığından bir çok guruplar teşekkül etmiştir. Risale-i Nur okudukları halde hattı hareketlerini kendi hocalarından veya mollalarından ve kendi kafalarından çizen bu guruplar Nur Talebesi adıyla farklı görüntüler vermiştir. Bunların bir …

Oku »

Hocaların Siyasetle Alâkaları

HOCA, DİN ADAMI, MÜRŞİD  GİBİ KİMSELER BİLFİİL SİYASETE, İDAREYE KARIŞMAZLAR İslam tarihi boyunca hakiki mürşidler idareye karışmamış, sadece gerek gördüğü yerlerde tavsiye ve ikazlarda bulunmuştur. Asrımızda Bediüzzaman Hazretleri ise, müsbet olarak nitelendirdiği Demokrat Partinin dindar başbakanını ve bazı bakan ve mebuslarını sadece ikaz etmiş ve bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Sonuçta da …

Oku »

"Onlar Bizden Ayrıldılar"

“ONLAR BİZDEN AYRILDILAR” 1908 II.Meşrutiyet Hürriyet hareketinden az evvel İstanbul’a gelen Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hürriyetin ilanına çeşitli vesilelerle katkıda bulunmuştur. Bunu başta Abdülhamid Hana iletmek, padişahla bizzat görüşmek ve çareleri kendisine söylemek istemiştir. Fakat Padişahın etrafını çevreleyen müstebit paşalar bu görüşmeyi engellemişlerdir. Bunun üzerine Yıldız Sarayı mabeynine müracaat ederek …

Oku »

Tuzakları Bozalım Derken Tuzağa Düşmek

TUZAKLARI BOZALIM DERKEN TUZAĞA DÜŞMEK İttihad Araştırma Heyeti Bir gazete orta sayfa ekinde “22 Temmuzda Tuzakları Bozalım” broşürü neşretmiş. Maksatları da güya tuzakları bozmak. Hiçbir akla mantığa dayanmayan, Kur’an ve Vatan menfaatine olmayan, bakıldığı zaman tamamen particilik taraftarlığını ihsas eden bu broşürün, neye hizmet ettiğini anlamak mümkün değil. Üstad Bediüzzaman …

Oku »

Büyük Doğu Mecmuası ve Bediüzzaman Said Nursi

BÜYÜK DOĞU MECMUASI VE NECİP fAZIL HAKKINDA Büyük Doğucular hususan Necip Fazıl Üstadın ve Risale-i Nur’un aleyhinde bulundular mı? diye sorulan soruya verilen cevaptır: İstibdad-ı mutlak devrinde gizli dinsizlerle amansız mücadele eden zındıkaya ve zındıka reislerine başeğmeyenlerden olan “Büyük Doğu” mecmuası ve onun sahibi ve başyazarı merhum Necip Fazıl Bediüzzaman …

Oku »