Badıllı Abinin Eserleri

BEDİÜZZAMAN HZ. VE SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN

Çalkantılar ve maddi manevi zelzeleler asrı olan yirminci yüzyılda İslâm âleminde sıkça müsbet manâda medar-ı bahs olan ve sevilen iki şahsiyet vardır. Bunlardan biri siyaset, devlet sahasında Sultan Abdülhamid Han’dır. Biri de diyanet sahasında Bediüzzaman Said Nursi Hazretleridir. Günümüzün yazar çizerleri, daha asrımızın başında yaşayan bu şahısları hakkıyla anlamaktan yoksundur. …

Oku »

Risale-i Nur'ları Tenkid Eden Bazı İlahiyat Hocalarına!

Bediüzzaman Hazretleri 1948-1950 Afyon Hapishanesinde yargılanır iken eserleri de yargılanmakta idi. Mahkeme, eserleri bilirkişiye göndermiş ve bu bilirkişiler de bir kısım İlahiyatçılardan teşekkül etmişti. İşte şimdiki bazı İlahiyatçıların anlayamadıkları veya İslam dünyasında ehl-i sünnet vel cemaatin dışındaki gurupların da kabul etmedikleri bazı hakikatları şimdi de kabul etmeyen muterizler vardı. Risale-i …

Oku »

Açık Hataya Delil Aramak, Kalpte Eğriliktendir!

Son günlerde malum Gülen Fırkasının bilhassa internette dolaştırdıkları ve güya Risale-i Nurları sadeleştirme adı altında tahrif etmeye, asliyetinini değiştirme ve bozmaya güya delil olarak sundukları, Hazret-i Üstadın gayr-ı münteşir bir mektubu hakkında deriz ki: Bu iddialar hiçbir cihette sizi kurtaramaz. Yaptığınız bu dehşetli cinayete karşı, böyle delillere boşuna sarılmayınız. Ortada …

Oku »

iftiralar.org'a Cevap

ZARURİ BİR AÇIKLAMA Son zamanlarde Türkiye’nin gündeminde olan “sözde cemaat, hizmet, camia” gibi hangi isimle dahi anılacaklarına karar veremeyen bir grup, hakikatta ise, hizmet değil “hezimet” hareketine dönüşmüştür. Gülen gurubu denilen grup; kendilerini savunan “iftiralar” isimli sitede güya bizim sitemizde yayınlanan yazı ile hükümeti, hususan başbakanı tenkid etmeye yeltenmişlerdir. Hakikat-ı …

Oku »

Akit Gazetesi ve Hasan Karakaya'nın "Risaleler Tahrif Edildi" Yazılarına Cevaptır

Sayın Hasan Karakaya Bey! Dünkü Akit Gazetesinde ve bugün sizin yazınızda mevzu edilen Risale-i Nurların tahrif edilmesiyle alakalı yazılar gerçeği yansıtmamaktadır. Akit Gazetesi ve sizin gibi müslümanların teveccühüne mazhar olmuş kurumlar ve şahısların böyle hassas konularda beyanda bulunurken daha dikkatli olması lazım diye düşünüyoruz. Tenvir neşriyatın bir hissiyata binaen, yirmi …

Oku »

Abdülkadir Badıllı Ağabeyin Bir İkaz ve Cevabı

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَالْمَلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهَوَى Meçhul bir şahsın haddini aşarak yüksekten bakan cahilane tavrına karşı haddini bildiren bir ikazdır Bu meçhul şahıs, yazdığı herzenamesini benim mail adresimede göndermiştir. Bu herzename 29 sahifedir. İçinde o kadar iftiralar, o kadar bedbahtça su-i zanlar vardır ki, …

Oku »

Zekeriya Beyaz'ın İftiralı Karalamalarına Cevaplar

ZEKERİYA BEYAZ’IN İFTİRALI KARALAMALARINA CEVAPLAR Bu bedbaht adam, vaktiyle, gençliğinde yani din tedrisatı yapmak isterken Nurlar dünyasıyla tanışmış, fakat fıtratındaki taaffünlük sebebiyle nurdan istifadesi olmadığı gibi nurdan zulmete düşmüştür. Nasılki bazı maddeler güneşle temas ettikçe siyahlaşır, kokuşur ve beyazlıktan karanlığa düşer. Aynen öyle de, bu adam da Risale-i Nurlara ve …

Oku »

Risale-i Nur'a İftira Edenlerin Başına İnen Ateşli Şahaplar!

Hakikat Semâsından Müfterilerin Başlarına İnen ATEŞLİ ŞAHAPLAR "Türkü Hristiyanlaştırma, İslamı Tasfiye Taşeronlarına, Diyalogçulara Kur’an Dersi" yazarı A.Tekin ve "Kendi Belgeleriyle Said Nursi ve Nurculuk" yazarı Z.Beyaz’a ve K.Mısıroğlu’na Cevaplardır İTTİHAD YAYINCILIK TANITIM HİZ. LTD. ŞTİ. Çatalçeşme Sokak No: 27/19 Defne Han Cağaloğlu / İstanbul Tel: (0212) 520 51 47 http://www.ittihad.com.tr …

Oku »

Üstadın Mektubu Ve Hür Adam Hakkında Bir Tavzih

Son günlerde Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hayatının anlatıldığı “Hür Adam” filmi münasebetiyle bir çok meseleler gündeme gelmiştir. Bunlardan biri de Hazret-i Üstadın evvela M.Kemal’e sonra da Büyük Millet Meclisine hitaben neşretmiş olduğu beyannamenin asli orijinalinin olduğu söylenen belgenin arşivlerinden çıkarılıp neşredilmesidir. Bu meselelerle alakalı Abdülkadir Badıllı abimizin kaleme aldığı yazıyı bera-yı …

Oku »

İftira Hakkında Bir Mektup

YİRMİ İKİNCİ MEKTUBUN HÂTİMESİNDEKİ BAHSE BİR ZEYLDİR (Gayr-ı Münteşir) اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا Gıybet şu âyetin kat’î hükmüyle nazar-ı Kur’ân’­da gayet menfur ve ehl-i gıybet, gayet fena ve al­çaktırlar. Gıybetin en fena ve en şenîi ve en zâli­mâne kısmı, kazf-i muhsanât nev’idir. Yani, gö­züyle görmüş dört şahidi …

Oku »