Molla’ya diğer Reddiyeler

Açık Hataya Delil Aramak, Kalpte Eğriliktendir!

Son günlerde malum Gülen Fırkasının bilhassa internette dolaştırdıkları ve güya Risale-i Nurları sadeleştirme adı altında tahrif etmeye, asliyetinini değiştirme ve bozmaya güya delil olarak sundukları, Hazret-i Üstadın gayr-ı münteşir bir mektubu hakkında deriz ki: Bu iddialar hiçbir cihette sizi kurtaramaz. Yaptığınız bu dehşetli cinayete karşı, böyle delillere boşuna sarılmayınız. Ortada …

Oku »

Akit Gazetesi ve Hasan Karakaya'nın "Risaleler Tahrif Edildi" Yazılarına Cevaptır

Sayın Hasan Karakaya Bey! Dünkü Akit Gazetesinde ve bugün sizin yazınızda mevzu edilen Risale-i Nurların tahrif edilmesiyle alakalı yazılar gerçeği yansıtmamaktadır. Akit Gazetesi ve sizin gibi müslümanların teveccühüne mazhar olmuş kurumlar ve şahısların böyle hassas konularda beyanda bulunurken daha dikkatli olması lazım diye düşünüyoruz. Tenvir neşriyatın bir hissiyata binaen, yirmi …

Oku »

İftira Hakkında Bir Mektup

YİRMİ İKİNCİ MEKTUBUN HÂTİMESİNDEKİ BAHSE BİR ZEYLDİR (Gayr-ı Münteşir) اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا Gıybet şu âyetin kat’î hükmüyle nazar-ı Kur’ân’­da gayet menfur ve ehl-i gıybet, gayet fena ve al­çaktırlar. Gıybetin en fena ve en şenîi ve en zâli­mâne kısmı, kazf-i muhsanât nev’idir. Yani, gö­züyle görmüş dört şahidi …

Oku »

Zina İsnadı Hakkında Şeriatın Hükmü

Şeriat Hükümleri Herkese Faydalıdır ZİNA İSNADI HAKKINDA DİNÎ VE ŞERİ’ HÜKÜMLER Bu yazı zina isnadı hakkındaki dini hükümleri göstermekle, bu isnad yoluna sapanlar için şeri’atın bu mevzuya bakan hükümlerini bilmek için yazılmıştır. Çünkü böyle büyük hatalar ve ondan doğan karışıklıklar ve zararlar, çok kere şer’î bilginin noksanlığından doğuyor. Bu şer’î …

Oku »

Gizli Planlara Dikkat !

Bediüzzaman Hazretleri ikaz ediyor GİZLİ İFSAD CEREYANLARIN TECAVÜZ PLÂNLARINA DİKKAT! Mütecaviz cereyanlar nifak maskesi altında ve yalan propagandalarla ve tecavüzüne bahane göstermesi için acib hadiseler yaptırır. Sonra o hadiseyi de vucüdunu ortadan kaldırmak istediği tarafa isnad ederek saldırısına vesile yapar. Bu mütecavizlerin içyüzlerini ve gayelerini bilen Bediüzzaman Hazretleri, bu saldırganlar …

Oku »

Münafık Cereyanın Tecavüz Planı

MÜNAFIK CEREYANIN (SÜFYAN-İSLAM DECCALI), SON DEVRE TECAVÜZ PLÂNI Mütecaviz cereyanlar nifak maskesi altında ve yalan propagandalarla acib hadiseler yaptırıp, o hadiseyi bahane ederek tecavüzüne vesile yapar. Bu mütecavizlerin mahiyetini ve gayelerini bilen Bediüzzaman Hazretleri bu mütecavizler hakkında milleti ikaz eden yazılar neşretmiştir. Her zaman için tazeliğini koruyan bu yazılar, tarihî …

Oku »

Abilerin Bir Mektubu

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَبَدًا دَائِمًا Aziz Muhterem Kardeşlerimiz ! Evvela: Bu gelen Ramazan-ı Şerifinizi ve hizmetlerinizi tebrik ederiz. Biz Üstadın vasiyetnamesinde yazdığı hayatta kalan varisleri olarak 27 Ağustos 2008 Çarşamba günü İstanbul’da biraraya geldik. Nur’un bazı meselelerine ve …

Oku »

Müslümanlara Atılan İftiralar

Müslümanlara Atılan İftiralar Hakkında DİNÎ VE ŞERİ’ HÜKÜMLER Bu yazıda gıybet ve kazf iftirası hakkındaki dini hükümleri göstermekle, bu iftira yoluna sapan garazkâr müfsidlerin, bazı müslümanları aldatıp ifsad edememeleri için şeri’atın bu mevzuya bakan hükümlerini bilmek mecburiyeti vardır. Çünkü böyle büyük hatalar ve ondan doğan karışıklıklar ve zararlar, çok kere …

Oku »

Lahika Mektuplarının Ehemmiyeti

Hazret-i Üstad Nur talebeleri genişliğinde yapılan mektuplaşmaların toplandığı Yirmiyedinci muktubu, bir müzakere salonuna benzetip der ki: “Şu risale (*), bir meclis-i nuranîdir ki, Kur’an’ın şu münevver, mübarek şakirdleri, içinde birbiriyle manen müzakere ve müdavele-i efkâr ediyorlar. Ve yüksek bir medrese salonudur ki, Kur’an’ın şakirdleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarına …

Oku »