Hizmet Düsturları

Rumeli Nurları

7 Ekim ile 13 Ekim tarihleri arasında yapılan Rumeli gezisinin günübirlik notları… 07 Ekim 2010 Perşembe ikinci Rumeli seyahatina çıkıyoruz. Ahmet Aytimur Ağabeyimiz her zamanki hassasiyeti ve dakikliğiyle sabah beni evden alıyor. Fedakar Bahadır kardeşimiz arabasıyla bizi şehir garajına bırakıyor. Biz de evvelden ayırttığımız biletleri alıp, Rumeli’ne doğru çift katlı …

Oku »

Şualar'da Hayret Uyandıran Bir Bilgi

ŞUALAR KİTABINA KONULAN VE HAYRET UYANDIRAN GARİP BİR BİLGİ “MUSTAFA KEMAL1881 yılında Selanik’te doğdu… ……… ……… ……… … 1938 tarihinde, İstanbul’daki Dolmabahçe Saray’ında öldü. Bediüzzaman ile Mustafa Kemal arasında, özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında bazı diyologlar gerçekleşti. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Ankara, Ankara Kalesi maddeleri) İlk dönem milletvekillerinden olan Hüseyin Aksu, …

Oku »

RUMELİ BOSTANINDA AÇAN ÇİÇEK: PAŞEVİK DERSHANESİ

Rumeli’ye üçüncü seyahatimiz epey gecikmişti. Daha önceleri bizi oraya gitmeye teşvik eden Yakup abimiz ahirete göç ettiğinden, biraz da ağırdan alıyorduk. Şartlar da geciktiriyordu. Nihayet Ramazan Ayı arafesinde Ahmed Aytimur ağabeyimizin akşam telefonundan sonra hemen ertesi sabah Rumeli’ye doğru yola revan olduk. Normal geçen yedi saatlik yolculuktan sonra ilk durağımız …

Oku »

Gazete ve Neşriyat Şartnamesi

Zübeyr Gündüzalp Abi Tarafından Konulan GAZETE VE NEŞRİYAT ŞARTNAMESİ 1970 öncesi Nur Talebelerince bir gazete çıkarılması isteğine, Nur davasının özünü savunmak şartıyla bir mecmua veya gazetenin çıkarılmasına Zübeyr Abi evet demiştir. Fakat Üstadımızın; Nur talebeleri ve cemaatı adına ve onu temsil edecek bir ga­zetenin çıkarılmasına dair fetvası, izni olmadığını da …

Oku »

Dar Daire Hususiyeti

Risale-i Nur Talebelerinin DAR DAİREYE AİT BİR HUSUSİYETİ Risale-i Nur hizmetinin haslar dairesinin nokta-i nazarı olan keyfiyete bakan hizmet ile, geniş daire nokta-i nazarı olan kemmiyetin bir mukayesesi: “Nurların fütuhatını kalben temaşa ederken, bazı has kardeşlerimin Nur’un tercümanına verdikleri makam noktasında baktım. O makama nisbeten fütuhat az olmasından, o makamın …

Oku »

Kainat Kitabını Okumak Mesleği

KİTAB-I KÂİNATI OKUMAK MESLEĞİ Kâinatın bir kitab gibi okunması, Kur’anın nazara verdiği marifetullahın yoludur. Çünkü esma-i İlahiye, eserlerinde tezahür eder ve hissedilir. Hem en makbul ve sağlam olan tahkiki imanın yolu budur. Ezcümle 96. surenın baş kısmı, bu mevzumuz cihetiyle çok manidardır. Şöyle ki: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ Bu …

Oku »

İttihad-ı İslam Öncesi Geniş Daire Hizmeti

İTTİHAD-I İSLAM ÖNCESİ GENİŞ DAİRE HİZMETİ YAPILIR MI? Risale-i Nur’da “İman Hayat Şeriat” denilen üç vazifeden ikinci ve üçüncü vazifelerin icrası İttihad-ı İslâm’a istinad edeceği yani İttihad-ı İslâm’dan önce bu vazifelere girme ve müsbet idarî icraata sahib olma müşkildir. Çünkü beyn-el milel cereyanın tasalutunu önlemek için büyük kuvvetin varlığını gerektirir. …

Oku »

Risale-i Nur'ları Tahrif Etme Girişimleri

RİSALE-İ NURLARI TAHRİF ETME GİRİŞİMİNDEN ÖRNEKLER! Şahdamar Yayınlarının Kastamonu Lahikası üzerine kitabı asıl nüsha ile farklılık arz etmektedir. Kastamonu Lahikası Bediüzzaman Hazretlerinin kitabı olduğuna ve içindeki mektupları ve konuları kendisi belirlediğine göre, aynı isimle yayınlanan bu kitaptaki tasarruflar acaba neden yapılmıştır? Mesela: Üstadın tashih ve tensibiyle hazırlanan Kastamonu Lahikası’nın sonlarına …

Oku »

Otuzüç Ehadis-i Şerife

OTUZÜÇ EHADÎS-İ ŞERİFE (Gayr-ı Münteşir) Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri üçüncü defa girdiği Afyon Medrese-i Yusufiyesinde şu gelen 33 ehadîs-i şerifeyi kendi evrad defterinde yazmış, bilâhere bazı Nur talebeleri de kendi defterlerinde kaydetmişler. Bunların bazılarını Üstadımız kendi kalemiyle tashih edip bazı Arabî ve Türkçe haşiyeler ilâve etmiştir. Risale-i Nur’un talebe-i …

Oku »

Din Düşmanları ve Planları

DİN DÜŞMANLARI VE PLANLARI Bu asrın ikinci çeyreğinde başlıyarak, en dehşetli dinsizlik harekatına mukabele eden Bediüzzaman Hazretleri ve talebeleri, üç defa topluca imha için mahkemelere verilmişlerdir. (1935, 1943, 1948) Bu üç mahkeme safahatlarında Üstadın tavrı ve talebelerine tavsiyeleri, daha sonraki nesillere örnek olacak mahiyettedir. Burada külliyattan alınan bu bahis meselemize …

Oku »