Hizmet Düsturları

Risale-i Nur'ları Yayınlamak Kimin Hakkı?

  Son günlerin en önemli gündemi, Risale-i Nurların basımını yapan yayınevlerine bandrol verilmeme meselesidir. Bunun üzerine bilhassa hükümete eskidenberi muhalif olan bazı guruplarla, şimdi de onlarla birlik olan yeni hükümet muhalifi gurup beraberce gürültü koparmaktadırlar. Halbuki bu mesele gayet açık ve nettir. Üstad Hazretlerinin eserlerini neşretmek için yerine tayin ettiği talebeleri …

Oku »

Zübeyr Abi'nin Hizmet Tarzı

Merhum ve muhterem Tahirî Mutlu ve Zübeyir Gündüzalp Ağabeylerle beraber bulundum. Bilhassa 1967 senesi başından vefatına kadar yani 1971 senesine kadar Zübeyir Ağabeyle; 1977 senesine kadar da Tahirî Ağabeyle beraber aynı medresede kaldık. Bu seneler Risale-i Nur’un hizmet düsturlarının korunması itibariyle, çok mes’elerle karşılaştığımız bir devredir. 1967 senesi başlarında Zübeyir …

Oku »

Diyanetin Risaleleri Yayınlaması

Risale-i Nurlar aslına uygun olarak Bediüzzaman Hazretlerinin varisleri tarafından neşredilmektedir. Bunun dışında lügatçeli, tahkikli, dipnotlu, bilgi ilaveli v.s. olarak da dört veya beş yayınevi tarafından da neşriyatı yapılmaktadır. Şimdi ise Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında İşarat-ül İ’caz kitabı yayınlanmıştır. 1918 yılında o zamanın Diyanet İşleri sayılan kurum tarafından aslı olan …

Oku »

Risale-i Nurların Resmi Olarak Basılması Üzerine!

Risale-i Nurlar aslına uygun olarak Bediüzzaman Hazretlerinin varisleri tarafından neşredilmektedir. Bunun dışında lügatçeli, tahkikli, dipnotlu, bilgi ilaveli v.s. olarak da dört veya beş yayınevi tarafından da neşriyatı yapılmaktadır. Şimdi ise Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında İşarat-ül İ’caz kitabı yayınlanmıştır. 1918 yılında o zamanın Diyanet İşleri sayılan kurum tarafından aslı olan …

Oku »

Bediüzzaman Hz. Amerika'da yaşamaya ne dedi?

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ AMERİKA’DA YAŞAMAYA NE DEDİ? Sene 1947 tek parti şeflik dönemi. Dindarlara hususan Nur Talebelerine zulüm, baskı, tehdit bütün hızıyla devam etmektedir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri 75 yaş civarında Emirdağında tecrit altında, kırlara bile gitmesine izin verilmiyor. Bazen kırlara çıktığı zaman Eskişehir hava üssündan kalkan uçaklar tarassut altına alıyorlar alçak …

Oku »

Dokuzuncu Lem'anın Üçüncü Suali

(Gayr-i Münteşir) ÜÇÜNCÜ SUALİNİZ: İlm-i cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz. Elcevap: Biz kendi arzu ve tedbirimizle bu hiz­mette bulunmuyoruz. İhtiyârımızın fevkinde, bize, daha hayırlı bir ihtiyar işimize hâkimdir. İlm-i ci­fir, meraklı ve zevkli bir meşgale olduğundan, va­zife-i hakikiyeden alıkoyup meşgul ediyor. Hattâ, kaç defadır esrâr-ı Kur’âniyeye karşı o anahtar …

Oku »

İstikametli Nur Merkezi

İSTİKAMETLİ NUR MERKEZİ Risale-i Nurun manevî istinad noktası olan Haslar Dairesinin, keyfiyetli vasıfları ve vazife-i asliyeleri hakkındaki bazı beyanları şöyledir: Rivayetlerde, dehşet ve vahşeti emsalsiz olduğu bildirilen Âhirzaman Fitnesinin tamiri için, Hikmet-i İlâhiyece manen vazifeli olan Nurculuk Hareketinin Haslar Dairesi, bid’alara karşı metanet ve hareket tarzını Risale-i Nurdan alır ve …

Oku »

Zübeyir Abi Vefatını Haber Vermiş

ZÜBEYR ABİ VEFAT EDECEĞİNİ HABER VERMİŞ Merhum Zübeyr Ağabeyin vefat yıldönümü dolayısıyla kendisinden bir hatıra nakletmek istiyoruz. Hayatının son devrelerinde yanında kalanlardan Ömer Çiçek ağabey, Zübeyir Abiyle geçen yıllara ve sırlara ışık tutan, yeni baskıya hazırlanan kitabında diyor ki: “Zübeyir ağabey bir soru üzerine, Şualar kitabında bulunan Üstadımızın 1971’le ilgili …

Oku »

Müçtehid kimdir, kime denir?

MÜCTEHİD Kur’an ve hadislerden şer’î hüküm çıkarma salahiyetinde olan, ihatalı ilim ve kemalât sahibi zata müctehid denir. Kelime,﴾ ﴿ ج ه دmasdarından alınmıştır. Cehd, bir neticeyi elde etmek için gösterilen gayreti ifade eder. Risalelerden seçilen bazı kısımlar şöyledir: “Selef-i Sâlihînin müçtehidîn-i izamı, asr-ı nur ve asr-ı hakikat olan asr-ı sahabeye …

Oku »

İtidal-i Dem Tavsiyesi

(Gayr-ı Münteşir) İtidal-i dem tavsiyesinde Said’in bir küçük mektubudur. Risale-in Nur münasebeti ve cereyanı, güneş gibi bütün cereyanların ve münasebetlerin fevkindedir. Hiçbir şeye tabi olamaz. Hakikat-ı Kur’aniyeden başka hiçbir şeye âlet olamaz. Onun talebeleri muhtelif cereyanlarda bulunsa da, birbiriyle o nuranî ve semavî zincir ile bağlı olduklarından; hadisatın fırtınaları inşaallah …

Oku »