Hizmet Düsturları

Vakıflığın Ehemmiyeti

VAKIFLIĞIN EHEMMMİYETİ اَكْرِمُوا اَلْعُلَمَاءَ وَوَقِّرُوهُمْ وَاَحِبُّوا الْمَسَاكِينَ وَجَالِسُوهُمْ وَارْحَمُوا اْلاَغْنِيَاءَ وَعَفُّوا عَنْ اَمْوَالِهِمْ «Ulemaya ikram ediniz ve onlara hürmet göste­riniz. Mesakini seviniz ve on­larla beraber oturunuz. Zenginlere merhamet ediniz. Onların mallarında da gözünüz olmasın.”[1] Mesakin kelimesi Kur’an ve hadis lisanında galib mana ile Ashab-ı Suffa ve o tarzda yaşıyanlara bakar. …

Oku »

Sabır ve Cihad Kahramanlığı

SABIR VE CİHAD KAHRAMANLIĞI Dine hizmet mesleği mensubları, bilhassa nur talebeleri, kâmil insanlar dairesinde رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ  manasındaki ayetlere ittibaen, şefkat ve merhamet mesleğini esas alırlar. Buna mukabil azgın mütecavizlere karşı dahi gayet şiddetli davranmayı bildiren اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ gibi ayetlerin ikazına da uyarak çok çetin ve metin davranırlar. İşte Bediüzzaman …

Oku »

Mücahede Olmazsa Terakkiyat Olmaz

MÜCAHEDE OLMAZSA TERAKKİYAT OLMAZ Hulusi Ağabey Risale-i Nurla ve Üstad Hazretleriyle Eğirdir Dağ Komando Okulunda Yüzbaşı olarak vazife yaparken 1929 da tanışmış, fakat kısa süre sonra Eğirdir’den tayini çıkmıştır. İşte bu mektup tayin olduğu yerde iken Üstadla haberleşmelerinden bir tanesidir ve gayr-ı münteşirdir. Hazreti Üstad mühim bir hizmet kaidesini ders …

Oku »

Gümülcine, İskece Seyahati (Batı Trakya)

BATI TRAKYA (GÜMÜLCİNE, İSKECE) SEYAHATİ Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Rumeli’ye ilk seyahati olan II. Meşrutiyet 1908’in yüzüncü yılı olan 2008 yılında Batı Trakya’ya gitmek istiyordum. Yaklaşık bir yıl sonra aslen Gümülcine’li olan Yakup Abi, Gümülcine’ye, İskece’ye gitmeyi teklif edince adeta ihtiyarsız kabul etmeye mecbur oluyordum. Şartlar müsait olmamasına rağmen fevkalade bir …

Oku »

Zübeyr Ağabeyin Külliyattan Tesbitli Hususiyetleri

ZÜBEYİR AĞABEYİN KÜLLİYATTAN TESBİTLİ BAZI HUSUSİYETLERİ Zübeyir ağabeyin, metanet, cesaret, azami sadakat, azamî fedakarlık, ciddiyet ve azamî ihlas gibi keyfiyet şartlarını teşkil eden ve nümune-i imtisal olan meziyetlerinden az bir kısmını, -şahısların kanaati olarak değil- Risale-i Nurdan tesbit ederek nazara vereceğiz. Zübeyir ağabeyin manevî şahsiyetini, yani meslek ve hizmet anlayışını, …

Oku »

Gizli Ene ve Kusurunu Görmek

GİZLİ ENE VE KUSURUNU GÖRMEK بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ النَّفْسَ َلاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ Meali: (Haşiye) "Nefis daima kötü şeylere sevkeder." Âyetinin, hem de اَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِى بَيْنَ جَنْبَيْكَ mana-yı şerifi: "Senin en zararlı düşmanın nefsindir." hadîsinin bir nüktesidir. Tezkiyesiz nefs-i emmaresi bulunmak şartıyla kendi nefsini beğenen ve seven adam, …

Oku »

Nurları Okumada Dikkat ve Teenni Tavsiyeleri

RİSALE-İ NUR KİTABLARINI OKUMADA DİKKAT VE TEENNİ TAVSİYELERİ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Risale-i Nurun dersinde takib edilecek yol hakkında senelerden beri çeşitli fikir ve okuma tarzları söylenir ve görülür. Esasen her meseleyi Risale-i Nurdan görüp göstermek, mesleğimizde bir esas olduğundan, ortaya çıkan meseleyi Risale-i Nur Külliyatı müvacehesinde görüp göstermek gerekir. …

Oku »

Nur Cemaati mi? Risale-i Nur Talebeleri mi?

NUR CEMAATİ YOK, RİSALE-İ NUR TALEBELERİ VAR! Bu mühim sır bilinemediğinden Nur Talebelerine Nur Cemaati denmektedir. Memleketimizde daha çok 1970 den sonraları guruplaşmalar ve kutuplaşmalar arttığından ve dindarlar da siyasete girdiklerinden, dengeler bozulmuş ve hizibleşmeler artmıştır. O zamana kadar birlikte hareket eden “Ehl-i İman Cemaati” veya “İttihad-ı Ehli İman Cemaatı” …

Oku »

Risale-i Nur'un Küfürle Mücadelesi

RİSALE-İ NUR’UN KÜFÜRLE MÜCADELESİ Bediüzzaman Hazretleri Kastamonuda sürgün bulunduğu yıllarda 1936-1943 de telif edilen Ayet-el Kübra risalesinde, bütün kainattan Yaratıcısını soran bir seyyahın müşahedeleri ve Risale-i Nurun ehemmiyeti hakkında şöyle demektedir: “Aziz kardeşlerim! Çok defa kalbime geliyordu. Neden İmam-ı Ali (R.A.) Risale-i Nur’a ve bilhâssa Âyet-ül Kübra Risalesi’ne ziyade ehemmiyet …

Oku »

Geniş Daire Hizmetleri

NUR TALEBELERİ VE GENİŞ DAİRE HİZMETLERİ Risale-i Nurda geniş ve dar daireden bahsedildiği gibi, bu meselenin hizmet hayatı seyrinde de böyle olduğu teamülen bilinir. Haslar, sahibler, erkânlar gibi tabirler de aynı manayı ifade eder. Gerçi böyle Risale-i Nur ve Bediüzzaman Hazretleri adına umumi içtimalar tamamen faidesiz değildirler. Fakat bu gibi …

Oku »