Hizmet Düsturları

Nurların Bekçi Muhafızlığı

NURLARIN BEKÇİ MUHAFIZLIĞI VAZİFESİ Risale-i Nur’da talep edilen manevi hizmet disiplininin korunması, muhakkak ki muhafızlığı gerektirir. Bunun içindir ki, Risale-i Nur’da ve hizmet prensiplerinde indî, şahsî tasarruflara karşı, hakaik ve prensiplerin koruyucu te­minatını ve muhafızlarını da Bediüzzaman Hazretleri muh­telif beyanlarında göstermiştir. Ezcümle: NURLARIN BEKÇİ MUHAFIZLIĞI VAZİFESİ Risale-i Nur’da talep edilen …

Oku »

Gazete Şartnamesi ve Zübeyir Gündüzalp (1968-1971)

RİSALE-İ NUR ADINA GAZETE ÇIKARMA MESELESİ VE ZÜBEYR AĞABEYİN TAVRI (1968-1971 YILLARI) Bu devrenin başlangıç tarihi: 1968 lerden başlıyarak Türkiye’de din adına yapılan miting ve toplantılar, siyasi amaçlı cemaatle namazlar ve daha son­ra din ismi altında kurulan partiler ve sairelerle başladı. Hazret-i Üstadın vefatından 1968-1971’e kadar, her ne kadar Nur …

Oku »

Geniş Daire Hizmetleri

GENİŞ DAİRENİN ŞAŞALI HİZMETLERİNE DAİR (Ve bihi nesteın) 1- KEMMİYET VE KEYFİYET VE TEBLİĞ MESELELERİ Risale-i Nurda, dar ve haslar dairesi ile geniş dairelerden bahsedilir. Evet, Rivayetlerde müceddide ehemmiyet verilmesinin sebebi, has dairenin birinci vazifesi olan îman itibariyle olduğu halde, beşeri nazar, geniş daireyi daha ehemmiyetli görüp hata ettiğini beyan …

Oku »

Sarıklı Genç

SARIKLI GENÇ Mektubat 349. sahifede geçen bu tabirin mahiyeti nedir? Evet, senelerden beridir bazı şahıslara mal edilmek istenen bu sarıklı gencin hakikatı bir şahıs değil bir şahs-ı manevi olması gerekir. Çünkü Risale-i Nur’da tekraren beyan edildiği üzere zaman, cemaat ve şahs-ı manevi zamanıdır. Evet, Hazret-i Üstad der ki: “Bu zaman …

Oku »

Nur Merkezi İhtiyacı

İSTİKAMETLİ NUR MERKEZ İHTİYACI KAİNATTA MERKEZİYET KANUNU VARDIR HİZMETLERDE MANEVİ MERKEZ İHTİYACI KAHRAMANLAR KAFİLESİNİN HUSUSİYETLERİ İSTİNAD MERKEZİNİ GÖSTEREN BEYANLAR TESANÜDÜN EHEMMİYETİ CEMAAT İLERİ GELENLERİNİN DURUMU MERKEZÎ NUR TALEBELERİNİN BİD’ATA KARŞI MÜCADELESİ MERKEZ DAİRENİN KAHRAMANLIĞI ÂL VE ASHAB, ASFİYA VE EVLİYA CEMAATLERİ NOKTA-İ İSTİNADDIR NETİCE Risale-i Nurun manevî istinad noktası olan …

Oku »

Geniş Daire Hizmeti

GENİŞ DAİRE FAALİYETİ NASIL OLMALI? Evvelâ umumî bir kaideyi nazara almak lâzımdır. Şöyleki: Esbab ve zıdlar karması olan bu alemde çok şeyler varki, kubh hüsn, zarar ve fayda gibi zıdları tazammun eder. Bu durum karşısında hak düsturlarına uymaya bedel meyline uyan insanlar, mevzu edilen mes’elenin kendi meyline göre hoşlandığı cihetini …

Oku »

Kudsiyetin Hakikatı

KUDSİYETİN HAKİKATI بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ  Kudsiyet, dinî bir tabir olup, şöyle bir mana camiiyetine sahibdir: Bir sözün veya kelimenin, veya insan ve diğer varlıkların ve yapılan iş ve hareketlerin ve zaman ve mekânın manevî değeri ve dinen hürmete layık vasıfları gibi cihetlerinden hürmet edilir olmaları manasındadır. Bu …

Oku »

Kur'an Talebesi ve Dava Adamı Nasıl Olunur?

İman ve Kur’an davasının büyük hizmetkârlarından ve bütün hayatını Üstad’a ve Risale-i Nurlara hizmet için feda eden ve Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle: “Zübeyr bana merhum biraderzadem Abdurrahman yerine ve Ceylan merhum biraderzadem Fuad bedeline verilmiş diye manevî ihtar aldım.” (Şualar s.535) “Hakikî fedakâr Zübeyr, en lüzumlu ve hizmete şiddet-i ihtiyacım …

Oku »

Tarafgirlikle Bir Tarz-ı Hizmet Olur mu?

TARAFGİRLİKLE BİR TARZ-I HİZMET OLUR MU? Soru: Başbakan Recep Tayyib Erdoğan’ın Üstad Bediüzzaman Hazretleri ile alâkalı konuşmasında kasıt ve küçümseme var mı? Cevap: Başbakan, Partisinin kongresinde konuşma yaparken Türkiye’nin bütünlüğünü koruma makamında; “Seversiniz, sevmezsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz, görüşlerini kabul edersiniz, etmezsiniz Ama Ahmed-i Hani’siz, Bitlisli Said-i Nursi’siz bir Türkiye’nin maneviyatı noksan …

Oku »

Zübeyir Abi'nin Ehl-i İman ile Münasebeti

Merhum Zübeyr Ağabey ile başlangıçta 1962 den sonra Süleymaniye dersanesinde, daha sonra 1968 den sonra Haseki dershanesinde ve Kocamustafa Paşa’da Tevruz Dershanesinde vefatına kadar beraber kalan, Rüşdü Abinin anlattıklarında sadece merhum Zübeyir Ağabeyin Nur talebesi olmayan ve çeşitli vesilelerle İslama hizmet eden kimselere karşı tavrı ve davranışı nasıldı diye sorduklarımıza …

Oku »