Siyasetçilere ikazlar

Üç-Dört Adamı Devletten Reddedin..

Bediüzzaman Hazretlerinin siyasetçilere ve hususan CHP’ye tarihi ikazı ÜÇ-DÖRT ADAMIN İLKE VE İNKILAB HATALARINI REDDEDİN.. Bediüzzaman Hazretleri eserleriyle manevi dertlerin dermanı olmakla beraber dünyevi hayatın irşadlarını da Kur’anın gösterdiği tarzda yapmıştır. İstibdad-ı mutlak devri olan tek parti devrinde kabil-i hitap görmediği reislere ve idarecilere bir defa dahi müracaat etmeyen Üstad’ın. …

Oku »

Milleti Memnun Etmek

Bediüzzaman Hazretleri hükümeti uyarıyor. MİLLETİ (GENİŞ HALK KİTLESİ) MEMNUN EDİN Geçim darlığı, bu fitne-i âhirzamanın en mühim hastalıklarından biridir. Hususan İslamî hayatın zayıfladığı son asırda hakim olan Deccal cereyanı, israfı teşvik etmiş, devlet ve milletin parasını israf içinde yemiş ve etrafına yedirmiştir. Bediüzzaman Hazretleri hem bu hastalıkları tesbit etmiş, hem …

Oku »

İki Cereyan

BU VATANDA İKİ CEREYAN Âlem-i insaniyette, zaman-ı Âdem’den şimdiye kadar iki cereyan-ı azîm, iki silsile-i efkâr; her tarafta ve her tabaka-i insaniyede dal budak salmış, iki şecere-i azîme hükmünde… Biri, silsile-i nübüvvet ve diyanet; diğeri, silsile-i felsefe ve hikmet, gelmiş gidiyor. Her ne vakit o iki silsile imtizaç ve ittihad …

Oku »

İslam ve Demokrasi

İSLÂM VE DEMOKRASİ Demokrasi, kendi anayapısını teşkil eden esaslarına ters düşmeyen her şekle ve anlayışlara açık bir sistemdir. Yani halk çoğunluğunun tercih ettiği sistem ve anlayışa göre şekillenir. Halk çoğunluğunun tercihi değiştikçe esaslarını muhafaza etmek şartiyle o da değişir. Nazariyatta bilinen bu mütehavvil demokrasi, tatbikatta görülen demokrasiden maalesef farklıdır. Nazariyattaki …

Oku »

Radyo Televizyonla Yapılan Tahribat

TELEVİZYON VE RADYO GİBİ HARİKALARIN SU’-İ İSTİMALİNDEN GELEN ZARARLAR Kur’anın üslub ve ifadelerinde çok kere muayyen meseleleri muayyen isimleriyle değil, umumî ve küllî manada ve vasıflariyle ve hususiyetleriyle bildirir. Mesela, günümüzün televizyonları, açık-saçık kız ve kadınları ve sefahet alemlerini ve dine ve dindarlık hislerine zarar veren manzaraları göstermektedir. Halbuki bu …

Oku »

Deccal Komitesi ve İktidar Partisi

Bediüzzaman Hazretlerinin Tavsiyeleri DECCAL KOMİTESİNE KARŞI İKTİDAR PARTİSİ NE YAPMALI ? Milletin reyleriyle iktidara gelen ve Dindar Demokrat manasını taşıyan siyasetçilere Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin tavsiyesi ve ikazları vardır. Kur’anın bu asra ve gelecek asırlara bakan yegane tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatında içtimai, siyasî meselelerin çaresi vardır. Risalelerin telif edildiği zamanın …

Oku »

Dindar Demokratlar

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin iktidara gelmeleri halinde büyük tehlikeler gördüğü Halk Partisi ve Irkçılığı ve Unsurculuğu esas alan Millet Partisine karşı, bu iki partiye karşı olan ve onlardan farklı olan siyasilere; “dindar Demokrat, dine hürmetkâr Demokrat” der ve böylece meşrutiyete “meşrutiyet-i meşrua” dediği gibi demokratlara “Dindar Demokrat” der. DİNDAR DEMOKRATLAR İttihad …

Oku »

İnsana Uygun İdare Şekli

İNSANİYETE UYGUN İDARE ŞEKİLLERİNİN MAHİYETİ Demokrasi, hukuk devletine ve millet ekseriyetinin hâkimiyetine dayalı olup, kişi veya azınlık hâkimiyetini reddeder. Bu idare sisteminde, de­mokrasinin temellerine aykırı olmayan herhangi bir inanış ve fikir sahibleri; zora, tehdide baş vurmamak veya idareyi ele geçirmek üzere isyana teşebbüs yahut açıkça teşvik et­memek şartlarıyla, kendi inanış …

Oku »

Kim Demokrat

Bediüzzaman Hazretleri KİME DEMOKRAT DER? Risale-i Nur Külliyatında, Bediüzzaman Hazretleri demokratları tarif eder. Demokratlarda aranan vasıflar nelerdir sıralar. Burada bilinmesi gereken önemli bir nokta da, Demokratlar tasvib edilmiyor sadece azammüşşere karşı tercih ediliyor. Malûmdur ehvenüşşer tasvib edilmez tercih edilir. Siyaset yoluyla hizmet etmek isteyenlerden istenen özellikler : Mükemmel bir reis …

Oku »

Dikdurmak ve Başeğmemek

DİKDURMAK VE BAŞEĞMEMEK Şanlı, şerefli ve kahraman ecdadın nesli, çekingen ve rahatına düşkün olamaz ve olmamalı. Hele dava adamı makamında bulunup milletin selâmet ve istikametini düşünenler, merdane hareketiyle örnek olmalıdırlar. Bu yüksek evsafa sahib olmak, İslâm Milletinin hakiki istiklaliyetinin en önemli vesilesidir. Ahkâm-ı Kur’aniyeyi ve usûl-ü şer’iyeyi esas alan Bediüzzaman …

Oku »