Siyasetçilere ikazlar

Milletin Halini Nazara Alın

Bediüzzaman Hazretleri Başbakanı ve bazı milletvekillerini ikaz ediyor MİLLETİN HALİNİ NAZARA ALIN ! Esas meselesi iman hizmeti olan Bediüzzaman Hazretleri, zaman zaman, memleketin siyasi ve ekonomik meseleleri hakkında tavsiye ve ikazlarda bulunmuştur. Bu tavsiye ve ikazlar her zaman için geçerli ve her devrede, bu manadaki Başbakanlara ve milletvekillerine şâmildir. Yoksa …

Oku »

Meclis'e (TBMM) Tavsiye ve İkazlar

Bediüzzaman Hazretlerinin (Demokratik açılım, inkılâbvari bir iş görmek) konularında; MECLİS’E (TBMM) TAVSİYE VE İKAZLARI Yıl 1922 Büyük zafer bitmiş, o zaman fiili başkent, daha sonra da resmi başkent olan Ankara’da toplanan millet meclisinin üyeleri, zafer kazanmanın rahatlığı içinde çalışmalara başlamışlardı. Ankara’ya davet edilen Bediüzzaman Hazretleri, 1922 sonlarında oraya gelir. Meclise …

Oku »

Medreset-üz-Zehra Medresesi (Üniversitesi)

MEDRESET-ÜZ ZEHRA MEDRESESİ (ÜNİVERSİTESİ) Bediüzzaman Hazretlerinin “ellibeş sene bir gaye-i hayalim ve hayatımın bir neticesi” dediği, Medreset-üz Zehra’nın birinci kısmı, gayr-ı resmi olarak bütün Anadolu’da, İslam dünyasında, hatta yeryüzünde, manevi sahada hizmetini görmüş ve kıyamete kadar da her şart altında görecektir. Bu medresenin maddi sahada dahi meydana çıkması ise, Risalelerde …

Oku »

Ordu ve Asker Meselesi

Risale-i Nur Külliyatında ORDU VE ASKER MESELESİ İttihad İlmî Araştırma Heyetince Hazırlanmıştır 1999/İstanbul TAKDİM Risale-i Nur eserlerinde, pek çok ehemmiyetli mese­lelerde olduğu gibi, asker kuvveti ve ordu hakkında da ehemmiyetle üzerinde durulmuştur. Milletin kurduğu ve sahibi olduğu devlet bünyesinde yerini alan ordunun, muayyen selahiyet ve vazife hududları vardır. Bu hudutlar …

Oku »

Cemiyetin Bozulması

CEMİYETİN BOZULMASINDA İLK VE SİNSİ AMİLLER Gizli nifak cereyanının herkesin bilemiyeceği gizli planları olduğu gibi düşünce sahiblerinin anlayabildiği ve fiile çıkıp görünen planları da vardır. Burada fiile çıkan planlarından bazı kısmı Risale-i Nurdan nakledilecek. Dahilde çıkan anarşinin sebeblerini seneler sonra doğuracağı felaketli neticeleri öncesinden görüp vazifedarları ikaz için haber veren …

Oku »

Cemaatin veya Devletin Selameti İçin Şahıs Feda Edilir Mi?

CEMAATİN SELAMETİ İÇİN ŞAHIS FEDA EDİLİR Mİ ? İslâm dünyasında, Asr-ı Saadetten sonra başlayıp, günümüze kadar devam eden bir tatbikat şekli; maalesef bugün çeşitli isimlerle dine hizmet eden guruplarda devam etmektedir. Şöyle ki: “Cemaat için, ferdin hakkını na­zara al­maz” (M:54) “Hükûmetin selâmeti ve âsâyişin devamı için eş­has feda edilir” (M:55) …

Oku »

İktidar Partisine Tavsiye ve İkazlar

Bediüzzaman Hazretlerinin İKTİDAR PARTİSİNE TAVSİYELERİ DİNDAR VE DİNE HÜRMETKÂR PARTİ BAŞKANI BULMAK DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİNİN TAM TATBİK ETMEK   MEMURİYETİ HİZMETKARLIK OLARAK ANLAMAK İSLAM ALEMİ İLE İŞBİRLİĞİ VE İTTİHAD ETMEK OKULLARDA DİN DERSLERİNİN OKUTMAK DOĞU’YA İSLÂM ÜNİVERSİTESİ AÇMAK HUKUKUN HAKİMİYETİNİ SAĞLAMAK AYASOFYAYI İBADETE AÇMAK Bediüzzaman Hazretlerinin, Demokrat Parti iktidarı …

Oku »

Hz. Üstadın Demokratlar Devrine Bakışı (3)

HZ. BEDİÜZZAMAN, DEMOKRAT DEVRESİNE NE NAZARLA BAKIYORDU (3) Merhum Zübeyir Ağabey, Hz. Üstada atfen şöyle diyordu: “Eğer biz hizmeti, ihlas ve sadakat üzere yapsak, Allah Amerikan ordularıyla fütuhat ziyafeti çeker.” Yani kaderin hüsn-ü muamelesine liyakat gerek. Yani millet ekseriyetinin istikamet üzere, yani hamiyet-i İslamiye’ye sahib olması gerekiyor. Bu fitne asrında …

Oku »

Hz. Üstadın Demokratlar Devrine Bakışı (2)

HZ. BEDİÜZZAMAN, DEMOKRAT DEVRESİNE NE NAZARLA BAKIYORDU (2) “Şimdi milletin arzusuyla şeair-i İslâmiyenin serbestiyetine vesile olan Demokratlar, hem mevkilerini muhafaza, hem vatan ve milletini memnun etmek çare-i yegânesi; İttihad-ı İslâm cereyanını kendine nokta-i istinad yapmaktır. Eski zamanda İngiliz, Fransız, Amerika siyasetleri ve menfaatleri buna muarız olmakla mani olurdular. Şimdi menfaatleri …

Oku »

Hz. Üstadın Demokratlar Devrine Bakışı

HZ. BEDİÜZZAMAN, DEMOKRAT DEVRESİNE NE NAZARLA BAKIYORDU (1) Dikkat çekicidir ki Demokratlara ait yazıların çoğu, bu partinin on senelik (1950-1960) devresinde, partinin siyasî istikametine bakan yazılardır. Bu yazıların bir kısmı burada nazara verilecek. Hz. Üstad partiyi İslama doğru çekerken, diğer taraf dahi kemalizme çekiyordu. Böylece iki taraf arasında mübareze vardı. …

Oku »