Kim Demokrat

Bediüzzaman Hazretleri

KİME DEMOKRAT DER?

Risale-i Nur Külliyatında, Bediüzzaman Hazretleri demokratları tarif eder. Demokratlarda aranan vasıflar nelerdir sıralar.

Burada bilinmesi gereken önemli bir nokta da, Demokratlar tasvib edilmiyor sadece azammüşşere karşı tercih ediliyor. Malûmdur ehvenüşşer tasvib edilmez tercih edilir.
Siyaset yoluyla hizmet etmek isteyenlerden istenen özellikler :

 • Mükemmel bir reis (bulmak). (E. 219)
 • Hakaik-i imaniye namına çık(mak). (E.219)
 • Tam bir hürriyet-i şer’iyeye vesile ol(mak). (E.20)
 • Din dersleri gibi şeâir-i İslâmiye ile Kur’ân’a hizmet (etmek). (Em.24)
 • ·Eskilerin Kur’ân zararına tahribatları(nı) tâmir (etmek). (Em.24)
 • İttihad-ı İslâm cereyanını kendine nokta-i istinad yapmak. (Em.24) Âlem-i İslâmı arkasında ihtiyat kuvveti yapmak. (Em.208)
 • Komünist ve masonluk cereyanına karşı vaziyet alma(k). (Em.24)
 • Nurcuları, hem ulemâyı, hem milleti memnun ve minnettar etmek. (Em.24)
 • Ayasofya’yı da beş yüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmektir. (Em.24)
 • · (Particilik tarafgirliğine ve ırkçılık tehlikesine karşı) Uhuvvet-i İslâmiyeyi ve esas İslâmiyet milliyetini o kuvvetin temel taşı yap(mak). (Em.172)
 • Memuriyet(i) bir hizmetkârlık (olarak görmek). (Em.163)
 • (Müfredatı Risalelerde bulunan) Şark Darülfünunu’nun (Doğu Üniversitesi) tesis edilmesi için gayret göstermek. (E.185)
 • Risale-i Nurların resmen (devlet eliyle) neşrine hizmet etmek. (Em.208)

Halkçıların iktidara gelmesine mani olmak. “hayat-ı içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin (C.H.P.) iktidara gelmemesi için, Demokrat Parti’yi, Kur’ân ve vatan ve İslâmiyet namına muhafazaya çalışıyorum.” Said Nursi (Emirdağ Lâhikası-ll sh:206)

Risale-i Nur Külliyatından kısaca derlediğimiz bu maddelerin tamamını yapamasa da yapmasına samimi olarak çalışan siyasi hareket demokrat olur.

Bu özellikleri taşıyan, bu tarife uyan birden fazla parti varsa milletimizin ekseriyetinin teveccühüne mazhar olan bu partiye tercihan ehvenüşşer kaidesiyle rey vermek vatan, din ve milletimizin menfaati icabıdır.

(Parti derken isim esas değildir. Partiden istenen mezkur vazifelere taraftar olan parti demektir. Nitekim D.P. den sonra o partinin devamı olarak o zamanki A.P. ye rey verildi. Çünkü D.P.nin taraftar olduğu dindarlığa ve diğer esaslara sahip çıktı.

Şimdi ise dindarlığa taraftarlığı sebebiyle, acib hücumlara uğrayan parti hangisi ise, tercihi gereken parti de odur.

Kontrol et

Bu Vatan için en büyük tehlikelerden biri… HALK PARTİSİ İKTİDARI

Bu vatan için en büyük tehlikenin birincisi; HALK PARTİSİNİN İKTİDARA GELMESİDİR 1927 yılında toplanan Türk …