Siyasetçilere ikazlar

Hükümete Bir Hatırlatma

Bediüzzaman Hazretleri Hükümete bir Hakikatı Hatırlatıyor Âhirzaman devrinin yegâne mürşidi, müceddidi ve vazifedar şahsiyeti olan Said Nursi Hazretleri, zaman zaman memleketi idare eden müsbet siyasi idarecilere tavsiye ve ikazları olmuştur. Bu tavsiyeler ve ikazlar, kıyamete kadar tekerrür eden siyasi içtimai ahvali tazammun etmektedir. Yani sadece yazıldığı zamana mahsus değildir. Kur’anın …

Oku »

Demokratlık-İslam & Halkçılık-Irkçılık

Risale-i Nurlardaki Dört Partinin Tahlili DEMOKRATLIK-İSLAM & HALKÇILIK-IRKÇILIK İstibdad-ı mutlak devrinde, yani tek parti devri denilen 1925-1950 yıllarında, siyasete hiç bakmayan ve alakadar olmayan Bediüzzaman Hazretleri “dindar ve dine hürmetkar demokratlar” dediği Adnan Menderes ve onun gibi düşünen arkadaşlarının hatırları için, zaman zaman onlara yol gösterici ve zaman zaman da …

Oku »

Siyasilere Şartlı Destek

KİMSEYE KAYITSIZ ŞARTSIZ DESTEK YOK Demokrat ehvenüşşer siyasetçilerin, kayıtsız şartsız desteklenmediğine dair delillerden birisi de, Bediüzzaman Hazretlerinin bu gelen ifadesidir: “Cenab-ı Hak sizleri İslâmiyet lehindeki hizmetlerinizde muvaffak ve mezkûr tehlikelerden muhafaza eylesin diye ben ve Nurcu kardeşlerimiz, yapacağınız hizmete ve mezkûr hakikatı kabul etmenize mukabil dua etmeye karar vereceğiz.” Emirdağ …

Oku »

Siyasete Nurlar'ın Tesiri

SİYASETE RİSALE-İ NURLARIN TESİRİ Türk siyasi hayatında II.Meşrutiyet 1908 "Temmuz’un inkılab-ı mesudu" ile başlayan hürriyetçiler yani “Ahrar”lar hareketini destekleyen Bediüzzaman Hazretleri, vefat ettiği tarih olan Mart 1960’a kadar aynı tarzda ahrarları “ehvenüşşer” kaidesiyle desteklemeye devam etmiştir. Risale-i Nur talebeleri de Üstadın vefatından sonra aynı tarzda tercihlerini kullanmışlardır. Bu tarzı yeterli …

Oku »

Solcuların Tevkifi mi? Dindarların Serbestiyeti mi?

DİNDARLAR LEHİNDE KANUN ÇIKARMAK MI? SOLCULARI TEVKİF ETMEK Mİ ÖNEMLİ? Bediüzzaman Hazretleri 1950 de iktidara gelen Demokratları belli şartlarla desteklediği gibi, zaman zaman da ne yapmaları hususunda da ikaz etmiştir. Demokratlığın getirdiği serbestlikten yararlanan ve kendi menfi ideolojisinin faaliyetini yapan o zamanın mühim solcularına yönelik, hükümet ciddi bir tutuklamaya girişti. …

Oku »

Anayasa Değişikliği Hakkında

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA Yeni anayasaya millî iradenin vereceği EVET kararı, Türkiyede tarihî bir değişikliğin başlangıcı olacak ve hakiki medeniyete ve hürriyete geçişin kapalı olan yolunu açacaktır. Bu sebeble de milletimiz reyini kullanmakta çok dikkatlı olması ve yalan ve garazkâr propagandalara ve yaygaralara aldanmamasının, Türkiye ve alem-i İslam ve hatta beşer …

Oku »

Dindar Demokratlar Ve Din Tedrisatı

DİNDAR DEMOKRATLAR VE DİN TEDRİSATI Bediüzzaman Hazretleri hürriyetci siyasetçileri hem desteklemiş hem de millete ve milletin arzularına muvafık işler yapmaları konusunda ikaz etmiştir. Şimdi bu tavsiye ve ikazlara uygun olarak mevcut hükümet icraatlar yapmaktadır. 1950’den sonra yazılan bir mektupta şöyle denmektedir: "Vicdan hürriyeti bahsine gelince: Türk Milleti Müslüman’dır ve Müslüman …

Oku »

"Red başka, kabul etmemek başkadır."

LAİKLİĞİN REDDİ VE KABUL EDİLMEMESİ ARASINDAKİ FARK Osmanlı sonrası yeni devrede, devletin dini din-i İslam olmaktan 1928 de çıkarılmış, fiilen laiklik tatbik edilmesine rağmen resmen anayasaya konulmamıştı. Evvela, 1931 Halk Partisi kongresinde parti proğramı olarak kabul edilmiş, daha sonra 1937 de resmen anayasaya girmiş ve anayasanın değiştirilmez, değiştirilmesi teklif dahi …

Oku »

Adalet Nasıl Sağlanır?

ADALET NASIL SAĞLANIR? Adalet, haklıya ve haksıza gereken muamelenin yapılması manasındadır. Fakat haklılığın ve haksızlığın; iyiliğin ve kötülüğün ölçüsü nedir? Beşer aleminde Allahın sonsuz ilim ve hikmetine dayanan İlahî hukuk olduğu gibi beşeri anlayışlara ve fani dünyanın menfaatlarına dayanan beşeri hukuk olarak başlıca iki hukuk vardır. İlahî hukuku ve neticeleri …

Oku »

Adalet ve Mahkemeler

Risale-i Nur’da ADALET VE MAHKEMELER Bütün hayatında müsbet iman ve Kur’an hizmetini gaye edinen Bediüzzaman Hazretleri; hayatı boyunca da gizli, aşikar dinsizlerin hedefi olmuştur. Bunların imha planı içinde zehirlendirme, hapse atma ve enva-ı çeşit entrikalar vardır. İlk defa 1935 senesinde bütün Türkiye genelinde başta Bediüzzaman Hazretleri ve çok sayıda Nur …

Oku »