Siyasilere Şartlı Destek

KİMSEYE KAYITSIZ ŞARTSIZ DESTEK YOK

Demokrat ehvenüşşer siyasetçilerin, kayıtsız şartsız desteklenmediğine dair delillerden birisi de, Bediüzzaman Hazretlerinin bu gelen ifadesidir:

“Cenab-ı Hak sizleri İslâmiyet lehindeki hizmetlerinizde muvaffak ve mezkûr tehlikelerden muhafaza eylesin diye ben ve Nurcu kardeşlerimiz, yapacağınız hizmete ve mezkûr hakikatı kabul etmenize mukabil dua etmeye karar vereceğiz.” Emirdağ Lahikası-2 ( 174 )

Burada demokratlığın hangi şartlarda geçerli olduğu ve nasıl bir gerekçeyle desteklenebileceği açıklandı. Bediüzzaman Hazretlerinin beyanları kıyamete kadar geçerli hakikatlardır.

Mezkûr hakikat” ise, particilik taraftarlığı yapmamak ve memuriyeti hizmetkârlık olarak telakki etmektir. Yani katı devletçi ve statükocu olmamaktır.

Kontrol et

KİME OY VERECEĞİZ?

Bediüzzaman Hazretleri Kime Demokrat Der? Soruluyor: -Bu seçimlerde oyumuzu kime vereceğiz? Cevap: Ehvenüşşer kaidesi devam ettiği …