Fetö’ye karşı Nur Hizmetini koruma

Risale-i Nur'lar Sadeleşmez, Zaten Sadedir.

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN TALEBELERİNİN, “RİSÂLE-İ NUR’UN SADELEŞTİRİLEMEYECEĞİ” HAKKINDAKİ MEKTUBU YAZININ SONUNDADIR. BİTMEYEN BİR HASTALIK: RİSALE-İ NURLARI SADELEŞTİRME Risale-i Nurları sadeleştirme arzusu yıllardır birçok yazarın, edebiyatçının ve hocaefendilerin iştihasını kabartmaktadır. Çünkü risalelerdeki hakikatler insanları celbetmektedir. Kendi dağarcığında sadece kendi kazandığı beşeri ilmi bulunan meşhur hocalar ve muharrirlerden bazıları bu sahaya el atmak …

Oku »

RİSALE-İ NUR’U DEĞİŞTİREN-SADELEŞTİREN ŞİDDETLİ TOKADA MÜSTEHAK OLUR

RİSALE-İ NUR’U DEĞİŞTİREN-SADELEŞTİREN ŞİDDETLİ TOKADA MÜSTEHAK OLUR Asrımızın son hizmet hareketi olan Risale-i Nura sadakatla sahip çıkmak, düsturları çerçevesinde kalmak gereklidir. Kur’anın hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur mesleğini kasden değiştirmeye ve Risaleleri sadeleştirme adı altında tahrif edenlere, elbette bir bela gelecekti. Çünkü en yetkili ağabeyler tarafından ikaz edildikleri, Risale-i …

Oku »

Risale-i Nur'ları Sadeleştirme Çalışmalarına Cevap

Risale-i Nur kitapları içine SADELEŞTİRME, MEAL, LUGATÇE, ANSİKLOPEDİK BİLGİLER VS. Konulması ve çeşitli tasarruflar yapılmasının caiz olmadığına dair bir derlemedir Sual: Hizmet düsturlarında zamanın şartlarına göre değişiklik getirmek, hikmetin iktizası olduğu söyleniyor, ne dersiniz? Cevap: Yine aynı 1990 yılında Üstadın Talebeleri tarafından yayınlanan lahika mektubunda deniliyor ki: Risale-i Nur’daki hakaik-ı …

Oku »

Fetö Tarafından Kastamonu Lahikasından Çıkarılanlar!

Bediüzzaman Hazretlerinin "LEM’ALAR" kitabını sadeleştirerek tahrif etme girişiminde bulunan gurup daha önceleri de bazı lahika risalelerinden bir kısım yerleri çıkarmışlardı. Biz o zaman bunları tesbit etmiş ve efkar-ı ammeye duyurmuştuk. Şimdilerde ise işi bir kademe daha ileriye götürüp sadeleştirme adıyla tahrif etmek girişiminde bulunmuşlardır. Lem’alardan sonra da "KÜÇÜK SÖZLER" kitabın …

Oku »

Resulullah Demezse Kurtulabilir mi?

GARİB BİR İDDİA Hamiyet-i İslamiye sahibi bir zat, din hakkında ileri sürülen ve neşredilen bir garib iddia hakkında ne denmeli diye soruyor. Böyle hamiyetli zatlara çokça minnetdarız. İddiaya göre: "Herkes kelime-i tevhid-i esas alarak çevresine bakışını yeniden gözden geçirmeli ve ıslah etmelidir. Hatta kelime-i tevhidin ikinci bölümünü, yani ‘Muhammed Allah’ın …

Oku »

Örtünme Müdafaası ve Bediüzzaman

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ÖRTÜNMENİN MÜDAFAASI İÇİN HAPİS YATMIŞTIR Tesettür Risalesinin telif ve neşrettiği için, 1935’de Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Bediüzzaman Hazretlerine bir senelik ceza verilmiştir. Esasında imha etmek için hapse konulan Said Nursi Hazretleri, verilen cezaya karşı şöyle diyor: «İşte ben de adliyenin mahkemesine de­rim ki: Binüçyüzelli senede …

Oku »

Tesettürde Şer'i Ölçüler

 Asrımızda, Avrupa’dan gelen sözde kadın hürri­yet­leri adı altında, gerçekte ise kadını her sahada istismar eden ve âdi bir metadan başka değer ve kıy­met vermeyen bir anla­yış ve bu anlayı­şın  tatbikatçıları karşılarında en ev­vel Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve onun Risale-i Nur Külliyatını bulmuşlar­dır. Bediüzzaman Hazretleri, 1935 senesinde İnkılaplar aleyhinde faali­yetlerde …

Oku »

Hristiyanların Necatı

HRİSTİYANLARIN NECAT MESELESİ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ İnternette e- maille sorulan bir suale verilen cevap; “Şiddet-i şefkat ve rikkatten, bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber manevî ve şiddetli bir soğuk ve musibet-i beşeriyeden bîçârelere gelen felâketler, helâketler, sefaletler, açlıklar şiddetle rikkatime dokundu. Birden ihtar edildi ki: Böyle musibetlerde kâfir de olsa …

Oku »

Garip Bir İddia

GARİB BİR İDDİA وَبِهِ نَسْتَعِينُ Hamiyet-i İslamiye sahibi bir zat, din hakkında ileri sürülen ve neşredilen bir garib iddia hakkında ne denmeli diye soruyor. Böyle hamiyetli zatlara çokça minnetdarız. İddiaya göre: “Herkes kelime-i tevhid-i esas alarak çevresine bakışını yeniden gözden geçirmeli ve ıslah etmelidir. Hatta kelime-i tevhidin ikinci bölümünü, yani …

Oku »