Fetö’ye karşı Nur Hizmetini koruma

Sadeleştirme İftirası!

SADELEŞTİRME ADIYLA RİSALE-İ NUR’A YAPILAN İFTİRALAR! MUKADDİME Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur eserleri için diyor ki: “Risalet-ün Nur, bu asrı, gelen istikbali tenvir edebilir bir mu’cize-i Kuraniye”dir. Kıyamete kadar hükmü bâki kalacak yeğane Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur eserleri, rehber kitap hükmünde hizmetini yapmaktadır. Ne var ki, her zaman var olan …

Oku »

Tarafgirlik Nelere Sebep Oluyor?

Edirne Hocası işareti TARAFGİRLİK NELERE SEBEP OLUYOR! Bediüzzaman Hazretleri, Birinci Dünya Savaşı sonrasında bize dışarıdan yani Avrupa’dan gelen siyaset anlayışını red eder. O zamanın zalim Avrupa devletleri 1919 yılında ülkemizi paylaşmaktan da öte, içimize fitne tohumlarını da atmışlardır. Üstad en dehşetlisini şöyle ifade eder: “Bana en ziyade şedid görünen, manen …

Oku »

Gizli Dinsizlerin Planları!

GİZLİ DİNSİZLERİN BAZILARI KULLANMALARI! Memleketimize üçyüz yıldır, hele de son doksan senedir tam musallat olan gizli dinsiz komite hücumlarında çeşitli vasıtalar kullanmıştır. İslamın hakim olduğu dönemlerde, sosyal hayatta modernleşme, batılılaşma, yenileşme vs. adıyla çok ifsadat yapmışlardır. İslamın hakim olmadığı birinci dünya savaşı sonrası zamanlarda daha dehşetli dinsizlikler yapıldığı halde münafıkane …

Oku »

İftiracıların İftirası

İFTİRACILAR’IN İFTİRASI… Bazı kendinde birşeyler vehmeden, bazen de haddini aşan, bazen de kendisini halife-i ruy- zemin zanneden müteşeyyihler ve onların etrafında yuvalanmış, her türlü maksatta insanların verdiği hava ile hareket edenler; bizi bazen saded harici meseleler konuşmaya ve cevap vermeye mecbur ediyor. Bizim esas meselemiz Risale-i Nurlar ve onun muazzez …

Oku »

Münâfıkların Halleri

ZAMANIMIZIN MÜNÂFIKLARINI HALLERİNDEN TANIMAK GEREK MEDYADAN = GAZETECİLER VE TELEVİZYONCULARDAN MÜFSİDLER İnsanlar meydan-ı imtihan olan bu dünyaya gönderildikten sonra kendi tercihleriyle iki sınıfa ayrıldı. Biri Allaha ve onun peygamberlerine, kitaplara yani gönderdiği emirlere ve yasaklara ve imanın rükünlerine inananlar; biri de kâfirlerdir. Bu inançsızlardan bir kısmı da münafıklardır ki, bunların …

Oku »

Hocalar Siyasete Karışmamalı

HOCALIK VASFINI TAŞIYAN KİMSELER, BİLFİİL SİYASETE VE İDAREYE KARIŞMAZLAR İslam tarihi boyunca hakiki mürşidler idareye karışmamış, sadece gerek gördüğü yerlerde tavsiye ve ikazlarda bulunmuştur. Asrımızda Bediüzzaman Hazretleri ise, müsbet olarak nitelendirdiği Demokrat Partinin dindar başbakanını ve bazı bakan ve mebuslarını sadece ikaz etmiş ve bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Sonuçta da bu …

Oku »

Fethullah Hoca’nın Gazetelerde Çıkan Beyanat ve İddialarına Risale-i Nur Ölçüleriyle Cevaplar (Yıl 1995)

İlk aslı 28.7.1995’te Hürriyet ve Sabah gazetesinde yayınlanmış olan görüş ve düşüncelerin, zaman zaman diğer gazetelere de hatta kitaplara da yansıyan ve tekzip edilmeyen anlayış şekline verilen cevapların ilk metni bunlardır. İttihad Yayıncılık – İstanbul FETHULLAH HOCA’NIN GAZETELERDE ÇIKAN BEYANATLARINA VE İDDİALARINA RİSALE-İ NUR ÖLÇÜLERİ İLE VERİLEN CEVAPLAR 1. Hoca, …

Oku »

Bediüzzaman İle Hükümete Vurmak

Derin güçlerin yeni taktiği.. BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ İLE HÜKÜMETİ VURMAK… “Gizli masonlar, güya Bediüzzaman Hazretlerini methederek, onun mücadelesini, yattığı hapisleri ve tarassutları ve maruz kaldığı keyfi zulümleri örnek göstererek müsbet mevcut hükümeti vurmak istiyorlar. Darbeci Ergenokoncuları mazlum göstermek istiyorlar. Hükümete muhalif bir nurcu gurubu da yanlarına çekiyorlar..” Bizde yüz seneye …

Oku »

Sadeleştirmeye Risale-i Nur Ne Diyor?

SADELEŞTİRMEYE RİSALE-İ NUR NE DİYOR? “Risale-i Nur Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın taht-ı tasarrufunda olduğundan, ona uzanan, ilişmek isteyen her el kırılır ve her dil kurur.” Âhirzamanın emsalsiz ve dehşetli fitnesi olan, Süfyanî Deccal yani İslam Deccalı fitnesinin karşısında, ümmete Allahın bir lütfu ihsanı olan Risale-i Nur eserleri, seksen senedir vazifesini başarıyla …

Oku »

Risale-i Nurlar'da Tasarruf Yapmanın Mesuliyeti..!

“Üstad tarafından vazifelendirilen naşirler varken ve mükemmel de neşriyat yapılırken yani bir boşluk yokken, sırf kendi taraftarları için sadeleştirme ve onun ammizadesi olan risalelerin içine, harici ansiklopedik bilgiler, mealler ve lügatlar koymak, derecesine göre saded haricine çıkmaktır.” RİSALE-İ NURLAR’DA TASARRUF YAPMANIN MES’ULİYETİ Bu zamanın büyük maddi ve manevi musibetlerine en …

Oku »