Fetö’ye karşı Nur Hizmetini koruma

Risale-i Nur Sadeleştirilemez

RİSALE-İ NUR SADELEŞTİRİLEBİLİR Mİ? Muhtelif çevrelerce zaman zaman ortaya atılan bu mes’ele hakkında muhtelif suallere, İttihad İlmî Araştırma Heyeti tarafından verilen cevaplardır. Risale-i Nur’un sadeleştirme iddiası daha çok Risale-i Nur ile ciddi meşgul olmayan ve kendi anlayışlarına ve gayelerine göre hareket eden çevrelerden çıkmaktadır. Ancak şu var ki; bu anlayışta …

Oku »

Başörtüsü Şeair-i İslamiyedendir

TESETTÜR ŞEAİR-İ İSLAMİYEDENDİR Cumhuriyetin ilk yıllarında batılılaşma adı altında dinin mukaddesatına saldırılmış, bunların en birincilerinden olan tesettür kaldırılmaya çalışılmış, dinin habercisi olan Ezan-ı Muhammedî Türkçe okutulmuştur. Buna karşı Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri tesettür risalesininin te’lifiyle şeairden olan tesettürün, kadınlar için fıtrîliğini Kur’an ayetlerini tefsir ederek ispat etmiştir. Bu risalesinden dolayı …

Oku »

Hoşgörü Meselesi (Müsamahada Ölçü)

“Tolerans” veya “hoşgörü” diye de ifade edilen ve dinimizde güzel ahlâktan olan müsamahayı; “dinî esaslardan taviz verip fedakârlık etme” şeklinde anlamak doğru değildir. Zira hukukullahtan, hukuk-u umumiyeden taviz vermeye ve müsamaha göstermeye kimsenin salahiyeti yoktur. Evet, müsamaha (tolerans) sözü, birinin şahsi hatalarını yüzüne vurup utandırmadan, başkalarının yanında onu mahcub etmeden, …

Oku »