Gizli Dinsizlerin Planları!

GİZLİ DİNSİZLERİN BAZILARI KULLANMALARI!

Memleketimize üçyüz yıldır, hele de son doksan senedir tam musallat olan gizli dinsiz komite hücumlarında çeşitli vasıtalar kullanmıştır. İslamın hakim olduğu dönemlerde, sosyal hayatta modernleşme, batılılaşma, yenileşme vs. adıyla çok ifsadat yapmışlardır. İslamın hakim olmadığı birinci dünya savaşı sonrası zamanlarda daha dehşetli dinsizlikler yapıldığı halde münafıkane yoldan gidildiği için çok daha tesirli ve zararlı olmuştur.

Yani bu devrede gizli dinsizler maalesef bazı hocaları da kullanmıştır. Mesela 1944-1948 yıllarında Bediüzzaman Hazretlerinin Nur Risaleleriyle yaptığı İman ve Kur’an hizmetine set çekmek için hocaları çeşitli hilelerle, perdelerle kullanmışlardır. Yani daha once doğrudan dine saldırırken bu defa hocalar kanalıyla hizmeti durdurmak istemişlerdir. Bu hakikatı Said Nursi Hazretleri şöyle ifade eder:

“Fakat cepheyi değiştirip, din perdesi altında bazı safdil hocaları veya bid’a taraftarları veya enaniyetli sofi-meşreblileri, bazı kurnazlıklar ile, Risale-i Nur’a karşı iki sene evvel İstanbul’da ve Denizli civarında olduğu gibi istimal etmeye münafıklar belki çabalayacaklar. İnşâallah muvaffak olamazlar. (Emirdağ Lahikası sh: 102)

HADİSE ÇIKARMAK İÇİN BAHANELERİ ÇOK

Bu gizli komite menfi maksatlarına ulaşmak için hadise çıkarmak isterler. Mesela 31 Mart hadisesi Abdülhamid Hanı devirmek için idi. Sonra cumhuriyet döneminde, Şeyh Said hadisesi de, İzmir suikasdı bahanesi de, sonra Menemen tertibi hadisesi de bütün dindarlardan ve hürriyetperverlerden kurtulmak için idi.

Bugün dahi bunlar aynen devam ediyor. Fakat maatessüf bazı aldanmış hocaları da kullanabiliyorlar.

“Demek, gizli komite beni sıkıştırmakla bir hâdise çıkarmak istiyordular. Bir ecnebi müdahalesi hesabına ve müslümanlar ve vatan zararına, bütün bütün kanunsuz ve keyfî bir tarzda, damarıma şiddetle dokunan ihanetler ve sıkıntılarla tazibleri, onlara dünyada tam zarar, âhirette Cehennem ve sakar; ve bize, dünyada mükemmel sevab ve zafer ve âhirette inşâallah Cennet ve âb-ı kevseri kazandırır. Demek bu gizli plânı heyet-i vekile ve reis hissetmiştiler ki; buralarda umum memurlar, hattâ vali ve kaymakam, zabıta benimle görüşmekten kaçıyor ve ürküyordular. Ben de hayret ederdim. Fakat elimizde yalnız Nur bulunduğunu ve siyaset topuzu bulunmadığını, zerre kadar aklı bulunanlar anladılar. Garibdir ki, en ziyade lehime çalışması lâzım olan bazı vazifedarlar, aleyhimde istimal ve istihdam edildi.

Nurcular, çok ihtiyat ve dikkat ve temkinde bulunmaları lâzımdır. Çünki manevî fırtınalar var, bazı dessas münafıklar her tarafa sokulur. İstibdad-ı mutlaka dinsizcesine taraftarken, hürriyet fırkasına girer; tâ onları bozsun ve esrarlarını bilsin, ifşa etsin.E: 159)

Bu ihaneti yapanların dünyada tam cezasını çekeceklerinden hiç tereddüd etmiyoruz. Ahiret ise adaletin tam teccelli edeceği yerdir. Fakat iman ehlinin de çok dikkat etmesi ve uyanık olması lazımdır. Beraber çalıştıkları adamların kimliklerine iyi bakmak gerekir. Bu zamanda öyleler var ki, şeytandan daha şerirdirler. Allah hepimizi bunların her türlü şerrinden korusun.

Kontrol et

Bu Vatan için en büyük tehlikelerden biri… HALK PARTİSİ İKTİDARI

Bu vatan için en büyük tehlikenin birincisi; HALK PARTİSİNİN İKTİDARA GELMESİDİR 1927 yılında toplanan Türk …