DAHİLDEKİ BOZGUNCULARA BEDİÜZZAMAN’IN TAVRI

1908 İkinci Meşrutiyetin müslümanlara fayda verdiğini anlayan gizli dinsizler ve Avrupa kafirleri, bu menfaati bozmak için her türlü fitneciliğe tevessül etmişlerdir. İkinci Meşrutiyetin kısa süren nimetlerinin 31 Mart musibetiyle sona erdiğini gören müfsidler bozgunculuğa hız vermişlerdir. Müslümanlar için dehşetli felaketlerin başlangıcı bu tarih olmuştur.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 1948 yılında Afyon Hapishanesinde bu uyarıcı mektubu yazmıştır. Şöyle ki:

“Efendiler! Otuz-kırk seneden beri ecnebi hesabına ve küfür ve ilhad namına bu milleti ifsad ve bu vatanı parçalamak fikriyle, Kur’an hakikatına ve iman hakikatlarına her vesile ile hücum eden ve çok şekillere giren bir gizli ifsad komitesine karşı, bu mes’elemizde kendilerine perde yaptıkları insafsız ve dikkatsiz memurlara ve bu mahkemeyi şaşırtan onların Müslüman kisvesindeki propagandacılarına hitaben, fakat sizin huzurunuzda zahiren sizin ile birkaç söz konuşacağıma müsaade ediniz

(Fakat ikinci gün beraet kararı, o dehşetli konuşmayı geriye bıraktı.)

Tecrid-i mutlakta ve haps-i münferidde

Mevkuf

Said Nursî”

Şualar sh: 288)

Şimdi de bu ifsad komitelerine bilerek-bilmeyerek yardımlar oluyor. Milletin tercihiyle hükümet olanlara karşı siyasi veya dinsizlik hesabına muhalefet edenleri görmekteyiz. Üstad Hazretlerinin ikazı mucebince herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz. Hususan kendisine müslüman diyenlerin daha dikkatli olup bu müfsitlere karşı dindar hükümete yardımcı olmaları vatan ve millet ve din namına vazifeleri olduğunu beyan ediyoruz.

 

Kontrol et

KİME OY VERECEĞİZ?

Bediüzzaman Hazretleri Kime Demokrat Der? Soruluyor: -Bu seçimlerde oyumuzu kime vereceğiz? Cevap: Ehvenüşşer kaidesi devam ettiği …