KİME OY VERECEĞİZ?

Bediüzzaman Hazretleri Kime Demokrat Der?

Soruluyor:

-Bu seçimlerde oyumuzu kime vereceğiz?

Cevap: Ehvenüşşer kaidesi devam ettiği için Demokratlara vermek gerektir.

Soru: Peki Demokratlar kimlerdir?

Cevap: Bu sorunun cevabını Risale-i Nur Külliyatı’ndan araştıracağız.

Bediüzzaman Hazretleri kimlere demokrat diyor? Ve demokratlarda aranan vasıflar nelerdir?

Burada bilinmesi gereken önemli nokta da, Demokratlar tasvip edilmiyor sadece azamüşşerre karşı tercih ediliyor. Malumdur ehvenüşşer tasvib edilmez, tercih edilir.

 

Siyaset yoluyla hizmet etmek isteyenlerden istenen özellikler:

1- Mükemmel bir reis (bulmak) (Emirdağ Lahikası-I sh: 219)

2- Hakaik-i imaniye namına çık(mak) (Emirdağ Lahikası-I sh: 219)

3- Tam bir hürriyet-i şer’iyeye vesile ol(mak) (Emirdağ Lahikası-II sh: 20)

4- Din dersleri gibi şeair-i İslamiye ile Kur’an’a hizmet (etmek) (Emirdağ Lahikası-II sh: 24)

5- Eskilerin Kur’an zararına tahribatları(nı) tamir (etmek) (Emirdağ Lahikası-II sh: 24)

6- İttihad-ı İslam cereyanını kendine nokta-i istinad yapmak (Emirdağ Lahikası-II sh: 24)

Alem-i İslamı arkasında ihtiyat kuvveti yapmak. (Emirdağ Lahikası-II sh:208)

7- Komünist ve masonluk cereyanına karşı vaziyet alma(k) (Emirdağ Lahikası-II sh: 24)

8- Nurcuları, hem ulemayı, hem milleti memnun ve minnettar etmek (Emirdağ Lahikası-II sh: 24)

9- Ayasofya’yı da beş yüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmektir (Emirdağ Lahikası-II sh: 24)

10- (particilik tarafgirliğine ve ırkçılık tehlikesine karşı) Uhuvvet-i İslamiyeyi ve esas İslamiyet milliyetini o kuvvetin temel taşı yap(mak) (Emirdağ Lahikası sh: 172)

11- Memuriyet(i) bir hizmetkarlık (olarak görmek) (Emirdağ Lahikası-II sh: 163)

12- (müfredatı Risalelerde bulunan) Şark Darülfünunu’nun (Doğu Üniversitesi) tesis edilmesi için gayret göstermek. (Emirdağ Lahikası sh:185)

13- Risale-i Nurların resmen (devlet eliyle) neşrine hizmet etmek(Emirdağ Lahikası-II sh:208)

14- Halkçıların iktidara gelmesine mani olmak. “hayat-ı içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin (CHP) iktidara gelmemesi için, Demokrat Parti’yi, Kur’an ve vatan ve İslamiyet namına muhafazaya çalışıyorum” (Emirdağ Lahikası-II sh:206)

Risale-i Nur Külliyatı’ndan‚ kısaca derlediğimiz bu maddelerin tamamını yapmasa da  yapmasına samimi olarak çalışan siyasi hareket demokrat olur. Bu özellikleri taşıyan, bu tarife uyan birden fazla parti varsa milletimizin ekseriyetinin teveccühüne mazhar olan bu partiye tercihen ehvenüşşer kaidesiyle rey vermek vatan, din ve milletimizin menfaati icabıdır.

(Parti derken isim esas değildir. Partiden istenen mezkur vazifelere taraftar olan parti demektir. Nitekim D.P’den sonra o partinin devamı olarak rey verilen o zamanki A.P’ye rey verildi. Çünkü D.P’nin taraftar olduğu dindarlığa ve diğer esaslara sahip çıktı. Şimdi ise, dindarlığa taraftarlığı sebebiyle ve acib hücumlara uğrayan parti, tercihi gereken parti olduğu meydandadır.)

İttihad İlmi Araştırma Heyeti

(Mesut Zeybek tarafından bir önceki seçimlerde neşredilen nüshadan alınarak; hem ehemmiyetine binaen hem de merhuma rahmet temennisiyle neşrini uygun gördük.)

Kontrol et

Siyasetten Uzak Durmak Düsturu

HAKİKİ NUR TALEBESİ HAKLI TARAFA DOST OLUR Üstad Bediüzzaman Hazretleri Demokrat Partiye destek vermiştir. Fakat …