Rahmet Rahmet Yağdın Âleme


RAHMET RAHMET YAĞDIN ALEME

Asırlardır rahmet rahmet yağdın âleme

Âlemlere rahmet olarak gönderdi Rabbimiz

Yazılsa mu’cizatın gelmez kâğıt kaleme

Âlemlere rahmet olarak gönderdi Rabbimiz


Ölmüş gönüllere senin nurunu götürmek

Özlenen bir sevda oldu bizim dilimize

Bu fani âlemî hüsnü hatime ile bitirmek

Ey şefkatli Resul hep o şefaattir talebimiz


Asırlar önce haber verdiğin felaket asrında

Senin nuruna her zamandan daha muhtacız

Köhnemiş dünyanın bu sonbaharında

Nurla geçti ve nurlu olsun istikbalimiz


Yıkanmak için deryasında rahmetin

Münacatla ellerimizi açsak semâya

Göz yaşlarla bekleriz senin şefaatin

İsteriz hep nurunla dolsun makberimiz


Yıllarca çok kitap geçmemişti elimize

Sadece onda bulduk her cevap sualimize

Şükranla bir ömür verdik Nur Risalemize

Yalnız onunla mutmain oldu kalbimiz


Hasan ŞEN / İZMİR

Kontrol et

Bu Vatan için en büyük tehlikelerden biri… HALK PARTİSİ İKTİDARI

Bu vatan için en büyük tehlikenin birincisi; HALK PARTİSİNİN İKTİDARA GELMESİDİR 1927 yılında toplanan Türk …