İngilizler de İslam Birliğine Taraftar Olacak
Bediüzzaman Hazretleri bildiriyor

İNGİLİZLER  DE İSLAM BİRLİĞİNE TARAFTAR OLACAK

Son asrımızın büyük müceddidi ve gelecek zamanların da eserleriyle ve talebeleriyle son müceddidi olan Said Nursi Hazretleri, memleketimiz ve İslam dünyası ile alakalı çok mühim tesbitlerde bulunmuştur. Bunlardan biri: Asırlardır İslam aleminin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan başta İngilizlerin ve Fransızların, artık bu siyasetlerinden vazgeçeceklerini ta 1950 li yılların başına beyan etmiştir. Hatta yeni dünya siyasetinde Amerika ile birlikte bu devletler İslam birliğine taraftar olacaklar hatta kurulmasını isteyeceklerdir.

İşte bu hakikati yarım asır en dehşetli dinsizlik devresinden sonra iktidara gelen Demokrat hükümete ve sonra gelecek hükümetlere hatırlatan Bediüzzaman Hazretleri der ki:

“Şimdi milletin arzusuyla şeair-i İslâmiyenin serbestiyetine vesile olan Demokratlar, hem mevkilerini muhafaza, hem vatan ve milletini memnun etmek çare-i yegânesi; ittihad-ı İslâm cereyanını kendine nokta-i istinad yapmaktır. Eski zamanda İngiliz, Fransız, Amerika siyasetleri ve menfaatleri buna muarız olmakla mani olurdular. Şimdi menfaatleri ve siyasetleri buna muarız değil; belki muhtaçtırlar. Çünki komünistlik, masonluk, zındıklık, dinsizlik; doğrudan doğruya anarşistliği intac ediyor. Ve bu dehşetli tahrib edicilere karşı, ancak ve ancak hakikat-ı Kur’aniye etrafında ittihad-ı İslâm dayanabilir. Ve beşeri bu tehlikeden kurtarmağa vesile olduğu gibi, bu vatanı istila-yı ecanibden ve bu milleti anarşilikten kurtaracak yalnız odur. Ve bu hakikata binaen Demokratlar bütün kuvvetleriyle bu hakikata istinad edip komünist ve masonluk cereyanına karşı vaziyet almaları zarurîdir.” Emirdağ Lahikası-2 (24)

Bu vatandaki siyasi hakim cereyandan kurtulmanın yolu İslam birliğidir. Bu sahada ciddi adımlar atılması halinde Amerika, İngiltere ve Fransa dahi bu birliğe kuvvet verecek, teşekkülüne mani olmayacaktır. Bunu söyleyen Bediüzzaman Hazretleridir ve verdiği dersler Kur’andan alınmadır. Bu müjdeyi teyid eden bir hadise memleketimze gelen İngiltere başbakanının beyanları ve davranışlarıdır. İleride daha kuvvetli bunları göreceğiz. İnşaallah..

Kontrol et

Bu Vatan için en büyük tehlikelerden biri… HALK PARTİSİ İKTİDARI

Bu vatan için en büyük tehlikenin birincisi; HALK PARTİSİNİN İKTİDARA GELMESİDİR 1927 yılında toplanan Türk …