İttihad'ın Açıklaması

 

Aziz Kardeşlerimiz,

Sitemizde yayınlanan bir yazı dolayısiyle, teşekkür göreceğimizi umduğumuz kimselerden tariz, sitem ve tenkidler görmekteyiz.

Hem de hakikatler birbirine karıştırılarak efkar-ı amme yanıltılmaktadır. Ya bu arkadaşlarımızın kendi neşriyatlarından haberi yok, ya da bilerek gerçekler çarpıtılmaktadır.

 

 

İşin hakikatı şudur ki:

1- Bu yayınevi daha önce bir kitap yayınlamıştı. Kitabın adı: “Kurtuluş Savaşının Eğitim Ordusu KUVAYI İLMİYE” Nesil Yayınları Ocak 2008 baskısı. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Şualar kitabının Beşinci Şuasında, hadislere istinaden tanıttığı ahirzamanın dehşetli, Kur’an’a ve imana zararlı şahısları hakkında, bu kitapta müsbet ve senakâr ifadeler bulunmaktaydı. Okuyucularımızın bize haber vermeleri üzerine biz de gereken ikazları yapmıştık. Bizi bizzat arayan yayınevi yetkilileri, bir gözden kaçma olarak yayınlandığını ifade etmişler ve mezkur kitabı yayından kaldırdıklarını ifade etmişlerdi. Biz de onların samimiyetlerine inanarak sitemizde bu kitap hakkındaki tenkid yazısını kaldırdık. Sonra site düzenlemesinde tekrar yayına girince hemen ikaz ettiler, biz de kaldırdık.

Fakat şimdi anlıyoruz ki, o yazıyı kaldırmakla hata etmişiz. Çünkü “KUVAYI İLMİYE” kitabını yayınlayan yayınevi, kaç bin adet basılıp piyasaya dağıtıldığını bilmediğimiz, fakat şimdi dahi çok dağıtımcıların listesinde bulunan bu kitabı piyasadan çekmemiş, en azından basın yayın organlarında, bu kitabı yayından kaldırdıklarını ilan etmemişlerdir.

ŞUALAR’DAKİ GARİP VE DÜŞÜNDÜRÜCÜ BİLGİ

2- Şimdi ise; daha başka, daha tehlikeli bir mesele karşımıza çıktı. Esasen cevap vermekte bir hayli geciktiğimiz ortada. Allah kusurumuzu affetsin..

İlk baskısı 2006 da çıkmış. Şimdi satışta olan baskılar 2007 baskısı Kitabın adı Şualar, Müellifi Bediüzzaman Said Nursi Söz Yayıncılık tarafından yayınlanmaktadır. Cağaloğlu Nesil Yayınevi satış ofisinde satışa devam etmektedirler. İsteyen yerinde görebilir. 2009-05-15

“Bilgiler Bölümüne konulan bir zatı tanıtıcı yazı hayli dikkat çekicidir. Biz de bu hatayı tamir etmek için mezkur yazıyı almış ve Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin mevzu edilen şahıs ve şahıslarla alakalı bahisleri www.ittihad.com.tr sitemizde yayınladık. İşte sitemizde yayınlanan yazının bir kısmı şöyledir:

ŞUALAR KİTABINA KONULAN VE HAYRET UYANDIRAN GARİP BİR BİLGİ

MUSTAFA KEMAL

1881 yılında Selanik’te doğdu…1938 tarihinde, İstanbul’daki Dolmabahçe Saray’ında öldü.

Bediüzzaman ile Mustafa Kemal arasında, özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında bazı diyologlar gerçekleşti. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Ankara, Ankara Kalesi maddeleri) İlk dönem milletvekillerinden olan Hüseyin Aksu, “Son Şahitler Bediüzzaman’ı anlatıyor” isimli eserin 4.cildinde yaşadığı bir hadiseyi şöyle anlatır.

“Mecliste Mustafa Kemal ile Bediüzzaman uzun uzun görüşüp konuştular. Mustafa Kemal kendisinden yardım istedi. “Siz İstanbul’u ahvali dünyayı biliyorsunuz, birlikte şu memleketi kurtaralım. Bizim gayemizin ne olduğu sizce malumdur Hocam!” demişti. Konuşmada diğer mebus (milletvekili) arkadaşlar da bulunmuşlardı.

Mustafa Kemal muvaffak olmak için kendisinden dua istedi. Bediüzzaman ise, “Memlekete hizmet edenlerin duasını Allah u Teala kabul eder. Vatan için çalışanların say u mesaisini Allah boşa çıkarmaz. Biz de duamızı yaparız” demişti…

Bir gün yine Mecliste oturmuş bir sohbet toplantısı yapıyorduk. Orada Mustafa Kemal Paşa ve Bediüzzaman da vardı. Mustafa Kemal: “Hocam bizim gayemizi biliyor musun? Nedir acaba?”

Bediüzzaman cevaben:

“Biliyorum. Bu vatanı kurtarıp, düşmanı bu topraktan atmaktır. Bir binayı yaparken adalet üzerine kurmalıdır. Siz böyle bir adalet ve temel üzerine kurduktan sonra, Allah sizi muvaffak eder” dedi.” (Söz Basım Yayım, İstanbul: 2006, Şualar sh: 1049)

Baş tarafı, M.Kemal’in kronolojik hayatını anlatan; ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri ile münasebetlerin anlatıldığı son kısmının tamamını aldığımız bu bahis, Şualar kitabının içerisinde yayınlanmıştır. Şimdiye kadar Risale harici kitaplarda bu tarz çalışmalar yapıldı, yaptırıldı. Fakat Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin kendi telifine, hususan da Şualar kitabına bu bahsi dercetmek, gerçekten de cesaret işi (!) ve manevi sorumsuzluk örneği bir çalışmadır.

Biz fazla yorum yapmak istemiyor, Bediüzzaman Hazretlerinin mezkur şahıs ve şahıslarla alakalı Risale-i Nur Külliyatının muhtelif yerlerdeki bahislerinden bir kısmını bera-yı malumat arzediyoruz.” devamı ittihad sitesinde…

Netice:

Hakikati hal böyle olduğu halde, bu kitabı böyle yayınlayanların hemen tedbir almaları; ve kitapları toplamaları; ve daha önce satın alanların da duyacakları şekilde hatalarını duyurmaları; yanlış bilgilendirmeden dolayı merdane özür dilemeleri gerekir. Bu hatayı yapanlar derhal tevbe istiğfar etsinler. 2006 dan beri kaç baskı yaptılar, kaç bin sattılarsa, bu kişilere basın yayın yoluyla düzeltme göndersinler. Şu an dahi kendi ofislerinde satışta olan kitaplarını derhal toplatsınlar.

15.05.2009

İttihad İlmi Araştırma Heyeti

Kontrol et

SABAHADDİN BEYİN SU-İ TELAKKİ OLUNAN GÜZEL FİKRİNE CEVAP (*) (KÜRTLERE)

Hayat ittihaddadır. Benim gibi bir bedevînin fikri, fıtrat-ı asli­yeye daha yakın olduğu için muhakemesi de …