iftiralar.org'a Cevap

ZARURİ BİR AÇIKLAMA

Son zamanlarde Türkiye’nin gündeminde olan “sözde cemaat, hizmet, camia” gibi hangi isimle dahi anılacaklarına karar veremeyen bir grup, hakikatta ise, hizmet değil “hezimet” hareketine dönüşmüştür. Gülen gurubu denilen grup; kendilerini savunan “iftiralar” isimli sitede güya bizim sitemizde yayınlanan yazı ile hükümeti, hususan başbakanı tenkid etmeye yeltenmişlerdir.

Hakikat-ı hâl ise; biz, Risale-i Nurlar’ın mukaddimesi olan İşarat-ül İ’caz’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınları arasında basılma teşebbüsünü, -diğer risalelerin de basılmasının önünün açılmasına vesile olması dileğiyle- takdir etmekle beraber bazı tavsiye ve ikazlarda bulunmuştuk. İşte bu site mensupları yazının içinden bir cümleyi alarak hakikatın tam hilafına takdim etmişlerdir.

Zaten İşarat-ül İ’caz daha deneme safhasındadır. Herkes kanaatini beyan etsin diye mahdut sayıda basılmıştır, diye biliyoruz. Biz de takdir etmekle beraber görüşlerimizi bildirdik. Bu durum “İttihad İlmi Araştırma Heyetinden Reddiye” başlığıyla verilmiştir. Bu tamamen hilaf-ı hakikat bir haberdir. Meselenin muhtevasıyla alakası yoktur.

Bu şahıslara tavsiyemiz ve ikazımız; siyasi mücadelenize Risale-i Nur’u alet etmeyiniz! Zaten Risaleleri tahrif ederek ve değiştirerek bastınız. O hatanızın neticesi olarak musibetlere ve ammenin nefretine mazhar oldunuz. Daha da musibetin artmasına sebebiyet vermeyiniz. Bu tarz mücadelenizin size faydası olmayacaktır.

İttihad İlmi Araştırma Heyeti

Kontrol et

Bu Vatan için en büyük tehlikelerden biri… HALK PARTİSİ İKTİDARI

Bu vatan için en büyük tehlikenin birincisi; HALK PARTİSİNİN İKTİDARA GELMESİDİR 1927 yılında toplanan Türk …