Anarşi, Terör ve Çaresi

Anarşi-Terör Sebep ve Çareleri

Risale-i Nur Külliyatında ANARŞİ-TERÖR Sebep ve Çareleri Türkiye’de ve insanlık âleminde deh­şetini ar­tıran Anarşiliğin daha bahsi yapılmazken, Bediüzzaman Said-i Nursî Hazretleri, cemiyet haya­tında Anarşiyi netice verecek sebebleri, Kur’an nuru ile görmüş ve gençliğinden tâ haya­tı­nın sonuna ka­dar, (1876-1960) bu anarşi âfeti ve tehlike­sinden ıs­rarla haber ver­miş, ikaz etmiş ve ted­birlerini …

Oku »

Türkiye'nin Terör Meselesi ve Çaresi

Gerek Türkiye’de ve gerek insanlık âleminde deh­şetini ar­tıran Anarşiliğin bahsi yapılmazken, Bediüzzaman Said-i Nursî Hazretleri, cemiyet haya­tında Anarşiyi netice verecek sebebleri, Kur’an nuru ile görmüş ve gençliğinden tâ haya­tı­nın sonuna ka­dar, (1876-1960) bu Anarşi âfeti ve tehlike­sinden ıs­rarla haber ver­miş, ikaz etmiş ve ted­birlerini göster­miştir. Bugün de eserleriyle aynı ika­zatı …

Oku »

Kürt ve Ermeni (Sözde) İttifakı ve Üstad Bediüzzaman'ın Tavrı

KÜRT VE ERMENİ –SÖZDE- İTTİFAKI VE ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN KÜRTLER ADINA CEVABI Birinci Cihan Harbi ve mütareke yıllarından sonra Osmanlının mağlubiyeti ve Osmanlı üzerine pazarlıkların yapıldığı devrede (1920), İngiliz Dışişleri Bakanlığının marifetiyle, güya Kürd ve Ermeni temsilcileri Paris’te bir araya getirilir. Görüşmelere Kürtleri temsilen Şerif Paşa, Ermenileri temsilen de Bogos Nubar …

Oku »