Manevi Tahribatların Tamir Edilmesi..

DOKSAN YILLIK TAHRİBATIN TAMİRİ..
Birinci Dünya Harbinden, hususan Lozan anlaşmasından sonra din aleyhinde meydana gelen hadiselerin az da olsa tamir edilmesi için en az çeyrek asır geçti. (1925-1950)
Bindokuzyüz elli’de beşer tarihinde görülmemiş din aleytarlığı kısmen kırıldı. Özellikle dinin “şeair” denilen kısmındaki tahribatlar tamir edilmeye başlandı. Başta ezan gibi dini simgeler ve din öğretiminin kısmen de olsa devlet okullarında başlaması gibi hizmetler yapıldı.
Fakat rejimin takipçileri Bindokuzyüz Altmış Yirmiyedi Mayıs darbesiyle bu tamirata sed çekmek istediler. O günden bugüne düşe kalka, kah hürriyetler, kah darbelerle gelindi.
Şimdi ise, milletin hissiyatına tercüman olan Cumhurbaşkanının İkibin yedide seçilmesi ve İkibin On’da refarandumdan sonra, cesur Hükümet ve Başbakan tarafından özellikle dini hayattaki tahribatlar temizlenmeye başlandı ve tamiratlar da yapılıyor. Okullarda Kur’an ve Siyer dersleri, tesettür meselesinde atılan adımlar ve her sahada serbest olması ve dini hayata mani olanlardan hesap sorulması en son gelişmelerdir. İnşaallah bu tamiratlar daha da devam edecek.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu tamiratların hürriyet taraftarlarınca yapılacağını ve daha da ileri seviyelere, tam hürriyete götüreceğini şöyle beyan etmektedir:
“Aziz, sıddık kardeşlerim!
Evvelâ: Hem sizin, hem bu memleketin, hem âlem-i İslâm’ın mühim bayramlarının mukaddemesi olan, bu memlekette şeair-i İslâmiyenin yeniden parlamasının bir müjdecisi olan Ezan-ı Muhammedî’nin (A.S.M.) kemal-i ferahla onbinler minarelerde okunmasını tebrik ediyoruz. Ve seksen küsur sene bir ibadet ömrünü kazandıran Ramazan-ı Şerif’teki ibadet ve dualarınızın makbuliyetine âmîn diyerek rahmet-i İlahiyeden herbir gece-i Ramazan bir Leyle-i Kadir hükmünde sizlere sevab kazandırmasını niyaz ediyoruz. Bu Ramazan’da şiddetli za’fiyet ve hastalığımdan tam çalışamadığıma, sizlerden manevî yardım rica ederim.
Sâniyen: Benim son hayatımı Isparta havalisinde geçirmek büyük bir arzumdur. Ve Nur Efesinin dediği gibi demiştim:
“Isparta, taşıyla toprağıyla benim için mübarektir. Hattâ yirmibeş seneden beri beni işkence ile tazib eden eski hükûmete kalben ne vakit hiddet etmişsem, hiçbir zaman Isparta hükûmetine hiddet etmeyip o mübarek vatandaki hükûmetin hatırı için ötekileri de unutuyordum.
Hususan oradaki eski tahribatı tamirata başlayan hakikî vatanperverler olan Demokrat namında hamiyetli Ahrarlar, yani hürriyetperverler, Nur ve Nurcuları takdir etmelerine çok minnetdarım. Onların muvaffakıyetine çok dua ediyorum.
İnşâallah o Ahrarlar, istibdad-ı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i şer’iyeye vesile olacaklar.”
(Emirdağ Lahikası-ll : 20)
Bu mektuptaki hakikatlar gösteriyor ki, Demokrat manasındaki Hürriyet taraftarları, zorba ve millete rağmen icraat yapan Halkçıların tesirini tam kırıp tam hürriyete sebep olacaklardır…

Kontrol et

Bu Vatan için en büyük tehlikelerden biri… HALK PARTİSİ İKTİDARI

Bu vatan için en büyük tehlikenin birincisi; HALK PARTİSİNİN İKTİDARA GELMESİDİR 1927 yılında toplanan Türk …