ittihad

İKTİDARI ELEŞTİRMEK. BÖLÜM-1 :

Meşrutî sistemlerde vatandaş; iktidarın küçük ortağı olması hasebiyle; ikaz, taleb, şikayet eleştiri, hatta denetim hakkına, tabii ki sahiptir. Sistemin yapısı ve özelliği budur. Ancak meşrutî sistem, bugün için, bütün kurum ve kuralları ile yürürlükte midir? Vatandaşa, çok geniş haklar ve hareket alanı sağlayan, gerçek meşrutiyetin, bu günkü şartlarda uygulanabilme oranı …

Oku »

İTTIHAD YAYINCILIĞIN GAYE VE HEDEFLERİ

İttihad Yayıncılığın neşriyatta gaye ve hedefleri… 1. Türkiye’nin ve Âlem-i İslâm’ın en büyük ve temel problemlerine, Risale-i Nur Külliyatı ölçüleriyle çözüm yolları göstermek. 2. Müslümanları tehdid eden en büyük tehlikelere karşı onları uyandırmak ve ikaz etmek. 3. Risale-i Nurlar ile Kur’an’a hizmet yolunda gayret eden bazı genç kardeşlerimizi, Nur Hizmetinin …

Oku »

Siyasetten Uzak Durmak Düsturu

HAKİKİ NUR TALEBESİ HAKLI TARAFA DOST OLUR Üstad Bediüzzaman Hazretleri Demokrat Partiye destek vermiştir. Fakat onlardan “bilmem şu kadar, bu kadar milletvekili isterim. Veya şu adamı şuraya tayin edin veya şunu bu görevden alın.” vs.. gibi talebi olmamıştır. Siyasetçilere tavsiyelerde zaman zaman da ikazlarda bulunmuştur.  Siyaset yolu ile millete vatana …

Oku »

Umum Nur Talebelerine Bir Ders

Üstad Bediüzzaman, vefatından evvel en son Ankara’ya geldiğinde kaldığı otel odasında Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Sungur, Said Özdemir, Mehmet Kayalar ve Hüsnü Bayramoğlu Abilere bu dersi okumuştur: Umum Nur Talebelerine Üstad Bedîüzzaman’ın vefatından önce vermiş olduğu EN SON DERSTİR. Aziz kardeşlerim! Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı İlahîye …

Oku »

HAKİKİ ŞAKİRD / TALEBE VASIFLARI

Risaletü’n-Nur’un hakikî ve sadık şakirdleri mabeynindeki düstur-u esasî olan iştirak-i a’mal-i uhreviye kanunuyla ve samimî ve sadık tesanüd sırrıyla herbir hâlis ve hakikî şakird bir dil ile değil, belki kardeşleri adedince dilleriyle ibadet edip istiğfar eder. Bin taraftan hücum eden günahlara karşı, bin dil ile mukabele eder. İhlas ve sadakat …

Oku »

Ölmüş Gitmiş ve Hükümetten Alakası Kesilmiş Şahıs (M.Kemal)

 1948 senesinde vuku bulan Afyon Mahkemesinde, yazdığı bir eserinin manasını M. Kemal’le ilgili göstermelerine mukabil Bediüzzaman Hazretleri der ki: “Hem maslahat-ı hükûmet namına derim: Madem Beşinci Şua’ı hem Denizli, hem Ankara Mahkemeleri tedkik edip ilişmemişler, bize verdiler. Elbette onu, yeniden resmiyete koyup dedikodulara meydan açmamak, idarece zarurîdir. Biz o risaleyi, …

Oku »

KİME OY VERECEĞİZ?

Bediüzzaman Hazretleri Kime Demokrat Der? Soruluyor: -Bu seçimlerde oyumuzu kime vereceğiz? Cevap: Ehvenüşşer kaidesi devam ettiği için Demokratlara vermek gerektir. Soru: Peki Demokratlar kimlerdir? Cevap: Bu sorunun cevabını Risale-i Nur Külliyatı’ndan araştıracağız. Bediüzzaman Hazretleri kimlere demokrat diyor? Ve demokratlarda aranan vasıflar nelerdir? Burada bilinmesi gereken önemli nokta da, Demokratlar tasvip edilmiyor sadece azamüşşerre …

Oku »

Bu Vatan için en büyük tehlikelerden biri… HALK PARTİSİ İKTİDARI

Bu vatan için en büyük tehlikenin birincisi; HALK PARTİSİNİN İKTİDARA GELMESİDİR 1927 yılında toplanan Türk Ocakları Kurultayında, Türk Ocağı Yasası’nda değişiklik yapılarak Ocak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin emrine girmişti. Ocak “Cumhuriyet, milliyet, muasır medeniyet ve halkçılık mefkurelerini takip eden Türk Ocağı, mefkureleri tahakkuk ettirmekte olan Cumhuriyet Halk Fırkası ile devlet siyasetinde …

Oku »

Risale-i Nur'lardan Bu Zamanımıza Bir İkaz ve Müjde!

“Aziz kardeşlerim! Ecnebi parmağıyla idare edilen zındıka komiteleri, İslâmiyeti imha için, İslâm memleketlerinde, bilhassa Türkiye’de, öyle desiselerle entrikalar çevirmişler, haince dolaplar döndürmüşler, hunharane ve vahşiyane zulümler irtikâb ve şeytanî ve menfur plânlar tatbik etmişler ve iğfalatta bulunmuşlar; iblisane, sinsî metodlar takib etmişler ve kardeşi kardeşle çarpıştırmışlar ve öyle aldatıcı yalan …

Oku »