İslam Birliği

Bediüzzaman Hazretlerinin İttihad-ı İslam Tarifi

Bediüzzaman Hazretlerinin İTTİHAD-I İSLÂM Tarifi Sual :  Daima İttihad-ı İslamdan bahsedersin. Sen bize tarif et. Cevap :  İki Mekteb-i Musibet Şehadetnamesi ismindeki eserimde tarif etmişim. Şimdi ileride o kasr-ı muallanın (yani yüce ve manevi değerlere sahip, yani imandan gelen fazilet hissiyatiyle birbirine bağlanarak teşkil olunan çok muhkem bir binanın "kasrın" …

Oku »