31 Ekim 2020, Cumartesi
Home / Güncel Meseleler (page 19)

Güncel Meseleler

Avrupa Hristiyanlığın Sembolüdür

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin AVRUPA’YA BAKIŞI “Firengistan diyarı, Hristiyan şevketi dairesidir. Istılahat-ı şer’iyenin maânîsini ve kelimat-ı mukaddesenin mefahimini lisan-ı hal ile telkin edecek ve ihsas edecek …

Devamını oku »

Namazı Vaktinde Kılmak

NAMAZI VAKTİNDE KILMAK Hazret-i Üstadımızın Afyon hapsinde yazdığı ve el yazısı nÜshalarda bulunan kıymeddar bir gayr-i münteşir (neşrolmamış) mektubunu takdim ediyoruz. بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ Ey müsibete, …

Devamını oku »

Allahü Ekber ve Kurban Bayramı

KURBAN BAYRAMINDA ALLAHÜ EKBER Allahü Ekber Kur’an tabirinin kısa meali, Allah en büyüktür. Yani, sonsuz büyüktür manasını ifade eder. “Allahü Ekber”in bir vech-i manası, Cenab-ı …

Devamını oku »

Kurban Bayramındaki Sır

KURBAN BAYRAMINDAKİ SIR “Bu makam yazıldığı zaman Kurban Bayramı geldi. "Allahü Ekber" "Allahü Ekber" "Allahü Ekber"ler ile nev’-i beşerin beşten birisine, üçyüz milyon insanlara birden …

Devamını oku »

Gümülcine, İskece Seyahati (Batı Trakya)

BATI TRAKYA (GÜMÜLCİNE, İSKECE) SEYAHATİ Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Rumeli’ye ilk seyahati olan II. Meşrutiyet 1908’in yüzüncü yılı olan 2008 yılında Batı Trakya’ya gitmek istiyordum. Yaklaşık …

Devamını oku »

Medreset-üz-Zehra Medresesi (Üniversitesi)

MEDRESET-ÜZ ZEHRA MEDRESESİ (ÜNİVERSİTESİ) Bediüzzaman Hazretlerinin “ellibeş sene bir gaye-i hayalim ve hayatımın bir neticesi” dediği, Medreset-üz Zehra’nın birinci kısmı, gayr-ı resmi olarak bütün Anadolu’da, …

Devamını oku »

Zelzele (Deprem) Hakkında

ZELZELE (DEPREM) VE MUSİBETLER HAKKINDA (Van Depremi Münasebetiyle) Her şeyde olduğu gibi zelzele, hastalık, sel felaketi, savaşlar, yangınlar gibi her türlü musibetler için dahi en …

Devamını oku »

Kürd Milleti Hakkında

KÜRD MİLLETİ Kürd milleti, daha çok Anadolunun doğusunda bulunan ve müslüman milletimizin kardeşi olan bir millettir. Tarihî muhaceretler neticesi olarak içlerinde meşhur seyyid şahsiyetler bulunmuş …

Devamını oku »

Leyle-i Berat

LEYLE-İ BERAT Aziz, sıddık kardeşlerim, bu Medrese-i Yusufiye’de ders arkadaşlarım! Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin …

Devamını oku »