Son Yazilar
 • Hutbe-i Şamiye’nin Tarihçesi

  1911 Şam Hutbesi Tarihçesi Şam’a gelişi ve Câmi-i Emeviye’de muhteşem bir hutbe ile İslâm Âleminin dertlerini ortaya koyması ve hal çarelerini gös­termesi… 1910 yılının kışında Diyarbakır’dan Urfa’ya gelen ve bir hafta kalan Bediüzzaman Haz­retlerinin buradan Birecik'e sonra Gaziantep'e, sonra Kilis'e, oradan da Halep ve 1911 yılının başlarında Şam'a gittiği biliniyor. Bediüzzaman Said‑i Kürdî ismiyle, şöhreti Şam ulemâsınca da duyu­lan Üstad Şam'a vardığında, Salihiye Mahallesi Kasyon Dağı eteğinde medfun bulunan Mevlânâ Halid Hazretleri’nin türbesi civarında bir ... Devamını Oku »
 • Tarih Tekerrür mü Ediyor?

 • İslam İsevi İttifakı

 • Risale-i Nurlar Resmî Olarak Basılmalı

 • Risale-i Nur’larda Al-i Beyt Meseleleri

 • İsa Aleyhisselam Hakkında Bir Sual

  İSA ALEYHİSSELAM HAKKINDA BİR SUAL-CEVAP (GAYR-İ MÜNTEŞİR) “DÖRDÜNCÜ SUALİNİZ: Yani sizin değil, İmam Ömer Efendinin suali ki, bedbaht bir doktor, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın pederi varmış diye, (Haşiye) dîvânecesine bir te’vil ile bir âyetten kendine güya şâhit gösteriyor… (Haşiye) Nev-i beşerin bir rub’unun başına reis olarak ge­çen ve nev-i beşerden nev-i melâikeye bir cihette intikal eden ve arzı bırakıp semâvâtı vatan ittihâz eden hâri­ka bir ferd-i insanın bu hârika vaziyetleri kanun-u tenâ­sülün hârika bir suretini iktizâ ... Devamını Oku »
 • Dokuzuncu Lem’anın Üçüncü Suali

 • Otuzüç Ehadis-i Şerife

 • İtidal-i Dem Tavsiyesi

 • Amerika Dostluğunun Ehemmiyeti