• Mukabele-i Bilmisil Caiz Mi?

  MUKABELE-İ BİLMİSİL CAİZ Mİ? Âhirzaman olan bu zaman çok acib ve çok garip bir zamandır. Şartları çok değişiktir ve geçmiş hiçbir asra benzemez. Bilhassa hayat-ı içtimaiye denilen toplum olaylarında elbette zamanın müceddidinin verdiği hükümler geçerlidir. Yoksa geçmiş asırların hükümleriyle, bu fitne ve deccaliyet asrının insanlarına hitap etmek, insanları isabetli neticelere götürmez. Nur talebeleri bu düsturlar çerçevesinde idareye karışmamak kararındadırlar. Velevki zulme de uğrasalar, hapse de atılsalar yine de mukabele-i bilmisilde bulunmazlar. Bunun sebebi çok yönlü …

  Devamını Oku
 • Tarih Tekerrür mü Ediyor?

 • Yahudilik Hakkında Kur’an’dan ve Risale-i Nur’dan Yapılan Tespitler

 • İttihad-ı İslam’ın Zamanı Daha Gelmedi Mi?

 • Hz. İsa’nın Nüzulu

 • İtidal-i Dem Tavsiyesi

  (Gayr-ı Münteşir) İtidal-i dem tavsiyesinde Said’in bir küçük mektubudur. Risale-in Nur münasebeti ve cereyanı, güneş gibi bütün cereyanların ve münasebetlerin fevkindedir. Hiçbir şeye tabi olamaz. Hakikat-ı Kur’aniyeden başka hiçbir şeye âlet olamaz. Onun talebeleri muhtelif cereyanlarda bulunsa da, birbiriyle o nuranî ve semavî zincir ile bağlı olduklarından; hadisatın fırtınaları inşaallah dağıtmaz. Fakat çok dikkat lâzım. Bu şaşırtan hâdiseler hengamında en iyi çare karışmamak yalnız seyirci olmak gerektir. Talebelerden birisi, dinsizlik taraftarı olduğu bir siyasî cereyana …

  Devamını Oku
 • (Gayr-i Münteşir) Sizin tesanüdünüzü kırıp, ehemmiyetli zarar verebilirler! 

 • Amerika Dostluğunun Ehemmiyeti

 • Dokuzuncu Lem’anın Üçüncü Suali

 • Otuzüç Ehadis-i Şerife