• Risale-i Nurlar Resmî Olarak Basılmalı

  RİSALE-İ NURLAR DEVLET ELİYLE BASILMALI Üstad Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur’un resmen devlet eliyle basılmasının, bu memleket ve Âlem-i İslam’ın selameti için gerekli olduğunu bildirmiştir. Dinsizlik cereyanının bu memlekete girmek ve hâkim olmak için yıllarca çalışmasına mukabil, Risale-i Nurla yapılan din hizmeti bu cereyanı, dayandığı temeller itibariyle ilmi olarak mağlup etmiştir. Fakat beynelmilel dinsizlik cereyanının yetiştirdiği dinsiz guruplar, temelde anarşiye dayandıkları için tehlikeleri devam etmektedir. Buna karşı çare-i yegane Risale-i Nur’un resmen, devlet eliyle basılarak yeni ...

  Devamını Oku »
 • Adem-i Merkeziyet Fikriyatı (Yerinde Yönetim)

 • Kürt Meselesi

 • Ehl-i Kitap

 • İslam Birliği % 60-70’in Tercihiyle Gerçekleşir

 • İtidal-i Dem Tavsiyesi

  (Gayr-ı Münteşir) İtidal-i dem tavsiyesinde Said’in bir küçük mektubudur. Risale-in Nur münasebeti ve cereyanı, güneş gibi bütün cereyanların ve münasebetlerin fevkindedir. Hiçbir şeye tabi olamaz. Hakikat-ı Kur’aniyeden başka hiçbir şeye âlet olamaz. Onun talebeleri muhtelif cereyanlarda bulunsa da, birbiriyle o nuranî ve semavî zincir ile bağlı olduklarından; hadisatın fırtınaları inşaallah dağıtmaz. Fakat çok dikkat lâzım. Bu şaşırtan hâdiseler hengamında en iyi çare karışmamak yalnız seyirci olmak gerektir. Talebelerden birisi, dinsizlik taraftarı olduğu bir siyasî cereyana ...

  Devamını Oku »
 • Dokuzuncu Lem’anın Üçüncü Suali

 • İftira Hakkında Bir Mektup

 • 1938 Yılında Dersim’de Halk Parti Zulmü ve Said Nursi

 • (Gayr-i Münteşir) Sizin tesanüdünüzü kırıp, ehemmiyetli zarar verebilirler!