• Teröre Karşı İslam Birliği Sağlanmalı

  Dünya Müslümanlarının çektiklerine dur demek için tek çare ve tek "açılım": İTTİHAD-I İSLÂM (İSLÂM BİRLİĞİ) Müslümanın gayesinde olması gereken fikir; İslâm Birliği’dir. Risale-i Nur Külliyatında İslâm Birliği için, "farz-ı ayn" denmiştir. Bu hakikat Risale-i Nurlarda şöyle ifade edilir. “Bu zamanın en büyük farz vazifesi İtti­had-ı İslâmdır.” “Azametli bahtsız bir kıt’anın, şanlı tali’siz bir devletin, de­ğerli sahibsiz bir kavmin reçetesi; İttihad-ı İslâmdır.” Orjinal tabiriyle İttihad-ı İslâm yani İslâm Birliği düşüncesi ve fikriyatı, müslüman ilim ve siyaset ...

  Devamını Oku »
 • Celcelutiye (Orjinal Arapça)

 • Irkçılık Tehlikesi ve Çaresi

 • Kürt Meselesi Projesi

 • Risale-i Nur’larda Al-i Beyt Meseleleri

 • (Gayr-i Münteşir) Sizin tesanüdünüzü kırıp, ehemmiyetli zarar verebilirler! 

  Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Şimdi muhtelif garazkâr çok cereyanlar perde altında kendilerine tarafdar bulmak ve muarızlarını çürütmek için her çeşit desiseleri istimal ettiklerinden, Nur dairesindeki kardeşlerimize bir hakikatı beyan etmek lâzım geliyor. Tâ ki kudsî hizmet-i Nuriye ve imaniyeye bir zarar gelmesin. Birincisi: Risale-i Nur’a girenin birinci vazifesi, tam sadakat ve tam sebat etmektir. Yoksa hem kendine zarar, hem binler hakikî mü’minler olan Nurculara yardım lâzım gelirken fütur verir. İkincisi: Yirmibirinci Lem’a-yı İhlas’ta isbat ve tafsil edildiği gibi; Nur şakirdleri ...

  Devamını Oku »
 • İftira Hakkında Bir Mektup

 • İtidal-i Dem Tavsiyesi

 • Amerika Dostluğunun Ehemmiyeti

 • 1938 Yılında Dersim’de Halk Parti Zulmü ve Said Nursi