• Irkçılık Tehlikesi ve Çaresi

  Bediüzzaman’dan Devlete ve Hükümete Uyarı IRKÇILIK TEHLİKESİ (MENFİ MİLLİYETÇİLİK) Memleketimiz ve İslâm Dünyası için bir mühim tehlike de ırkçılık yani Menfi Milliyetçiliktir. İslâm nezdinde menfi “Arap Irkçılığı” veya menfi “Türk Milliyetçiliği” veya menfi “Kürt Milliyetçiliği” gibi ırkçılığın her türlüsü menfurdur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri menfi milliyetçiliğin İslâm tarihindeki zararlarını Devletin en üst makamı olan Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a anlatır ve çarelerini de gösterir. Şöyle ki: “Reis-i Cumhura ve Başvekile, Size iki hakikati beyan ediyorum: ..… Saniyen: Irkçılık ...

  Devamını Oku »
 • Avrupa Birliği Yerine İslam Birliği

 • Alevilik ve İmamet Meselesi

 • Teröre Karşı İslam Birliği Sağlanmalı

 • İttihad-ı İslam’ın Zamanı Daha Gelmedi Mi?

 • İtidal-i Dem Tavsiyesi

  (Gayr-ı Münteşir) İtidal-i dem tavsiyesinde Said’in bir küçük mektubudur. Risale-in Nur münasebeti ve cereyanı, güneş gibi bütün cereyanların ve münasebetlerin fevkindedir. Hiçbir şeye tabi olamaz. Hakikat-ı Kur’aniyeden başka hiçbir şeye âlet olamaz. Onun talebeleri muhtelif cereyanlarda bulunsa da, birbiriyle o nuranî ve semavî zincir ile bağlı olduklarından; hadisatın fırtınaları inşaallah dağıtmaz. Fakat çok dikkat lâzım. Bu şaşırtan hâdiseler hengamında en iyi çare karışmamak yalnız seyirci olmak gerektir. Talebelerden birisi, dinsizlik taraftarı olduğu bir siyasî cereyana ...

  Devamını Oku »
 • Mehdi Meselesi Hakkında

 • Haremeyn-i Şerifeyne Vehhâbilerin Tasallutu­na Dâir

 • İsa Aleyhisselam Hakkında Bir Sual

 • İftira Hakkında Bir Mektup