• Medreset-üz-Zehra Medresesi (Üniversitesi)

  MEDRESET-ÜZ ZEHRA MEDRESESİ (ÜNİVERSİTESİ) Bediüzzaman Hazretlerinin “ellibeş sene bir gaye-i hayalim ve hayatımın bir neticesi” dediği, Medreset-üz Zehra’nın birinci kısmı, gayr-ı resmi olarak bütün Anadolu’da, İslam dünyasında, hatta yeryüzünde, manevi sahada hizmetini görmüş ve kıyamete kadar da her şart altında görecektir. Bu medresenin maddi sahada dahi meydana çıkması ise, Risalelerde beyan edilen şartlar ve zaman ve zeminde tahakkuk edeceği ifade edilmektedir. Bu düsturlar nazara alınmadan meydana çıkmak, bu güzel projenin akim kalmasına sebeb olur veya ...

  Devamını Oku »
 • İslam İsevi İttifakı

 • Türk Ordusu ve İslam Alemi

 • Risale-i Nur’lardan Bu Zamanımıza Bir İkaz ve Müjde!

 • Risale-i Nur’larda Al-i Beyt Meseleleri

 • İtidal-i Dem Tavsiyesi

  (Gayr-ı Münteşir) İtidal-i dem tavsiyesinde Said’in bir küçük mektubudur. Risale-in Nur münasebeti ve cereyanı, güneş gibi bütün cereyanların ve münasebetlerin fevkindedir. Hiçbir şeye tabi olamaz. Hakikat-ı Kur’aniyeden başka hiçbir şeye âlet olamaz. Onun talebeleri muhtelif cereyanlarda bulunsa da, birbiriyle o nuranî ve semavî zincir ile bağlı olduklarından; hadisatın fırtınaları inşaallah dağıtmaz. Fakat çok dikkat lâzım. Bu şaşırtan hâdiseler hengamında en iyi çare karışmamak yalnız seyirci olmak gerektir. Talebelerden birisi, dinsizlik taraftarı olduğu bir siyasî cereyana ...

  Devamını Oku »
 • Haremeyn-i Şerifeyne Vehhâbilerin Tasallutu­na Dâir

 • İftira Hakkında Bir Mektup

 • 1938 Yılında Dersim’de Halk Parti Zulmü ve Said Nursi

 • Dokuzuncu Lem’anın Üçüncü Suali