Son Yazilar
 • İslam İsevi İttifakı

  Risale-i Nur Külliyatında İSLAM-İSEVİ İTTİFAKI Asrımızda meydana çıkmış ve gelişen hâ­disat ve şartlar karşısında Kur’an ve Sünnete istinaden gereken tercihleri tesbit edip neşretmiş olan ve İslâm ve Hristiyan milletlerinin dikkat­lerini çeken Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin eserlerinden mevzu ile alâkalı bazı kısımlar, aşağıda sıralan­mıştır. Yalnız bir hususun burada açıklanması hâssaten gerekiyor. Burada nakledilen parça­larda da görüleceği üzere, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Avrupa ve Amerika gibi Hristiyan dünyasını, menfî ve müsbet olarak ikiye ayırır. Sefahet ve dalâlet ... Devamını Oku »
 • Kürtler Neye Muhtaç?

 • Mukabele-i Bilmisil Caiz Mi?

 • Celcelutiye (Orjinal Arapça)

 • Kürt ve Ermeni (Sözde) İttifakı ve Üstad Bediüzzaman’ın Tavrı

 • Haremeyn-i Şerifeyne Vehhâbilerin Tasallutu­na Dâir

  (Gayr-ı Münteşir) [Haremeyn-i Şerifeyne Vehhâbilerin tasallutu­na dâirdir.] وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصٖيبَنَّ الَّذٖينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً Aziz kardeşlerim, “Haremeyn-i Şerifeynin Vehhâbilerin eline geç­mesi ve onların, eâzım-ı İslâmın türbeleri hakkın­daki tahripkârâne hürmetsizliği ne hikmete meb­nîdir?” diye sual ediyorsunuz. Elcevap: Şu hadise, âlem-i İslâmın siyasetine ve hayat-ı içtimâiyesine taallûk ettiği için, Yeni Said kafasıyla cevap veremiyorum. Çünkü, şimdi da­ire-i nazarım başka ufuktadır. Fakat, hiç kırmadı­ğım ve dâima faydasını gördüğüm mübarek hatı­ran için Eski Said kafasını muvakkaten başıma sı­kılarak ... Devamını Oku »
 • Amerika Dostluğunun Ehemmiyeti

 • İftira Hakkında Bir Mektup

 • Otuzüç Ehadis-i Şerife

 • Dersim Hadisesi ve Said Nursi