• Kürt Meselesi Projesi

  Risale-i Nur Külliyatında KÜRD  MESELESİ PROJESİ Osmanlı coğrafyasında Kürdistan tabir edilen bölgede dünyaya gelen Bediüzzaman Hazretlerinin Osmanlı payitahtına gelmesinin bir sebebi de, o havalinin maddi manevi kalkınması içindi. Oralara nazar-ı dikkati çekebilmek için ünvanını “Kürdî” olarak ilan etmişti. 1908’in başında İstanbul’da Sultan Abdülhamid’e müracaat etti. Doğunun ve orada çoklukla yaşayan kürdlerin ihtiyaçlarını dile getirdi. Sultan Reşad dahil bütün hükümet ricaline mektuplar yazdı. Sadece onları haberdar etmekle kalmayıp bilfiil teşebbüs etti, tahsisat çıkarttı. Gitti Van Gölü …

  Devamını Oku
 • Risale-i Nurlar Resmî Olarak Basılmalı

 • Mukabele-i Bilmisil Caiz Mi?

 • Alevilik ve İmamet Meselesi

 • Risale-i Nur’larda Al-i Beyt Meseleleri

 • Amerika Dostluğunun Ehemmiyeti

  ‘İNGİLTERE’NİN İSLAMİYET’E KARŞI DÜŞMANLIĞI Ellibeş sene önce İngiltere’nin Hindistan Müstemleke Nazırı Matbuatta intişar eden bir makalesinde, müslümanların elinde Kur’an bulundukça İngiltere’nin İslâmlara tamamıyla hâkim olamayacağını tam hakimiyetin tesisi için Kur’an’ın sûkut ettirilmesi icab ettiğini yazmak suretiyle, hükümetinin İslamiyet hakkındaki gizli siyasetini açığa koymuştu. İngiltere hükümeti, İslamlar hakkında iki türlü hatt-ı hareket takip etmektedir. Birisi: O zamanın İslamların önderliğini yapan Türklere karşı olup, Türkiye’de gizli bir ifsad komitesi kurarak Türkleri İslamiyet’ten uzaklaştırmaya ve Kur’an-ı Türkiye’de sûkut ettirmeye …

  Devamını Oku
 • Dokuzuncu Lem’anın Üçüncü Suali

 • İtidal-i Dem Tavsiyesi

 • Haremeyn-i Şerifeyne Vehhâbilerin Tasallutu­na Dâir

 • (Gayr-i Münteşir) Sizin tesanüdünüzü kırıp, ehemmiyetli zarar verebilirler!