Son Yazilar
 • Adem-i Merkeziyet Fikriyatı (Yerinde Yönetim)

  Bediüzzaman Hazretleri’nin üzerinde en çok durduğu içtimai konu, İttihad‑ı İslâm gayesini gerçekleştirmek ve vilayet-i şarkiyenin meselelerinin halledilmesidir. Hatta denilebilir ki; Said Nursi Hazretlerinin cihan çapındaki dinî ve bu vatan için hizmetlerinin ve gayelerinin en başta gelenlerinden biri de budur. Bu hakikati şöyle ifade eder: “Risale-i Nur’un hakaikına çalıştığım gibi, ona da çalışmışım.” (Emirdağ-2-224) Dolayısıyla bu konuda neşrettiği makale ve kitaplarında çok örnekler vardır. II. Meşrutiyetin başlarında yazdığı makalesinde, Prens Sabahaddin Bey’in “Adem‑i merkeziyet” tezine karşı ... Devamını Oku »
 • Celcelutiye (Orjinal Arapça)

 • Türk Ordusu ve İslam Alemi

 • Kürt Meselesi

 • Alevilik ve İmamet Meselesi

 • Dersim Hadisesi ve Said Nursi

  Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinden DERSİM’DE HALK PARTİ ZULMÜNE BİR BAKIŞ YIL,1938 Ondördüncü Şua Risalesinde “Mahremdir” diye neşredilmemiş olan Dokuz ve Onuncu maddelerinden Dokuzuncu Maddeyi, günümüzde gündeme gelen Dersim’li bir zatın o zaman o zulümleri yapan bir partinin genel başkanı olması münasebetiyle tekrar yayınlıyoruz. Kaderin bir garip cilvesi olarak aynı bölgeden bir zatın o zulümleri yapan partiye genel başkan olması, acaba o hataları telafi mi ettirecek yoksa sahiplenecekler mi? Yoksa Kemal’le tarihin karanlıklarına mı gömülecekler? Bu ... Devamını Oku »
 • Haremeyn-i Şerifeyne Vehhâbilerin Tasallutu­na Dâir

 • İsa Aleyhisselam Hakkında Bir Sual

 • İftira Hakkında Bir Mektup

 • İtidal-i Dem Tavsiyesi