Son Yazilar
 • Teröre Karşı İslam Birliği Sağlanmalı

  Dünya Müslümanlarının çektiklerine dur demek için tek çare ve tek "açılım": İTTİHAD-I İSLÂM (İSLÂM BİRLİĞİ) Müslümanın gayesinde olması gereken fikir; İslâm Birliği’dir. Risale-i Nur Külliyatında İslâm Birliği için, "farz-ı ayn" denmiştir. Bu hakikat Risale-i Nurlarda şöyle ifade edilir. “Bu zamanın en büyük farz vazifesi İtti­had-ı İslâmdır.” “Azametli bahtsız bir kıt’anın, şanlı tali’siz bir devletin, de­ğerli sahibsiz bir kavmin reçetesi; İttihad-ı İslâmdır.” Orjinal tabiriyle İttihad-ı İslâm yani İslâm Birliği düşüncesi ve fikriyatı, müslüman ilim ve siyaset ... Devamını Oku »
 • Avrupa Birliği Yerine İslam Birliği

 • Risale-i Nur’larda Al-i Beyt Meseleleri

 • Hz. Mehdi A’zam Ve Evsafı

 • Mukabele-i Bilmisil Caiz Mi?

 • Dersim Hadisesi ve Said Nursi

  Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinden DERSİM’DE HALK PARTİ ZULMÜNE BİR BAKIŞ YIL,1938 Ondördüncü Şua Risalesinde “Mahremdir” diye neşredilmemiş olan Dokuz ve Onuncu maddelerinden Dokuzuncu Maddeyi, günümüzde gündeme gelen Dersim’li bir zatın o zaman o zulümleri yapan bir partinin genel başkanı olması münasebetiyle tekrar yayınlıyoruz. Kaderin bir garip cilvesi olarak aynı bölgeden bir zatın o zulümleri yapan partiye genel başkan olması, acaba o hataları telafi mi ettirecek yoksa sahiplenecekler mi? Yoksa Kemal’le tarihin karanlıklarına mı gömülecekler? Bu ... Devamını Oku »
 • Otuzüç Ehadis-i Şerife

 • İsa Aleyhisselam Hakkında Bir Sual

 • Mehdi Meselesi Hakkında

 • Haremeyn-i Şerifeyne Vehhâbilerin Tasallutu­na Dâir