Son Yazilar
 • Kürt Meselesi

  Bediüzzaman Hazretlerinin KÜRD MESELESİ Hakkında İkaz ve Tavsiyeleri Osmanlı coğrafyasında Kürdistan tabir edilen bölgede dünyaya gelen Bediüzzaman Hazretlerinin Osmanlı payitahtına gelmesinin bir sebebi de, o havalinin maddi manevi kalkınması içindi. Oralara nazar-ı dikkati çekebilmek için ünvanını “Kürdî” olarak ilan etmişti. 1908’in başında İstanbul’da Sultan Abdülhamid’e müracaat etti. Doğunun ve orada çoklukla yaşayan Kürdlerin ihtiyaçlarını dile getirdi. Sultan Reşad dahil bütün hükümet ricaline mektuplar yazdı. Sadece onları haberdar etmekle kalmayıp bilfiil teşebbüs etti, tahsisat çıkarttı. Gitti ... Devamını Oku »
 • Hutbe-i Şamiye -Arapça Orjinali- (1910)

 • İttihad-ı İslam’ın Zamanı Daha Gelmedi Mi?

 • Adem-i Merkeziyet Fikriyatı (Yerinde Yönetim)

 • Ehl-i Kitap

 • Otuzüç Ehadis-i Şerife

  OTUZÜÇ EHADÎS-İ ŞERİFE (Gayr-ı Münteşir) Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri üçüncü defa girdiği Afyon Medrese-i Yusufiyesinde şu gelen 33 ehadîs-i şerifeyi kendi evrad defterinde yazmış, bilâhere bazı Nur talebeleri de kendi defterlerinde kaydetmişler. Bunların bazılarını Üstadımız kendi kalemiyle tashih edip bazı Arabî ve Türkçe haşiyeler ilâve etmiştir. Risale-i Nur’un talebe-i ulûm şerefini kazandıran ve ilim içinde hakikata bir yol açan mesleğini bu hadîs-i şerifler beyan etmektedirler. Bu hakikatı ifade için merhum muallâ Üstadımız Emirdağ-1 sh: ... Devamını Oku »
 • Mehdi Meselesi Hakkında

 • İsa Aleyhisselam Hakkında Bir Sual

 • İftira Hakkında Bir Mektup

 • İtidal-i Dem Tavsiyesi