• Alevilik ve İmamet Meselesi

  Risale-i Nur’da ALEVÎLİK VE İMAMET MES’ELESİ Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin te’lif ettiği Risale-i Nur Külliyatında, doğrudan doğruya Kur’andan alınan derslerle, asrımızın mühim mes’elelerine isabetli izahlar getirmiştir. İslâm birlik ve kardeşliğine zararlı düşen niza’ ve ihtilâflara sebeb olan İmamet ve Hilâfet gibi bazı mes’elelerde de ihtilâfi bertaraf edecek izah ve düstürları da neşretmiştir. Elinizdeki kitabda, bu izahların mühim bir kısmı, mes’eleyi etraflıca görüp isabetli anlayabilmek için biraraya toplanmıştır. RESULULLAH’IN (A.S.M.) ÜMMETİNE KARŞI ŞEFKAT VE ŞEFAATI Evvelâ: ...

  Devamını Oku »
 • Sungur Ağabey’in İslam Birliği Görüşleri

 • Kürt Meselesi

 • Adem-i Merkeziyet Fikriyatı (Yerinde Yönetim)

 • Mukabele-i Bilmisil Caiz Mi?

 • (Gayr-i Münteşir) Sizin tesanüdünüzü kırıp, ehemmiyetli zarar verebilirler! 

  Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Şimdi muhtelif garazkâr çok cereyanlar perde altında kendilerine tarafdar bulmak ve muarızlarını çürütmek için her çeşit desiseleri istimal ettiklerinden, Nur dairesindeki kardeşlerimize bir hakikatı beyan etmek lâzım geliyor. Tâ ki kudsî hizmet-i Nuriye ve imaniyeye bir zarar gelmesin. Birincisi: Risale-i Nur’a girenin birinci vazifesi, tam sadakat ve tam sebat etmektir. Yoksa hem kendine zarar, hem binler hakikî mü’minler olan Nurculara yardım lâzım gelirken fütur verir. İkincisi: Yirmibirinci Lem’a-yı İhlas’ta isbat ve tafsil edildiği gibi; Nur şakirdleri ...

  Devamını Oku »
 • Otuzüç Ehadis-i Şerife

 • 1938 Yılında Dersim’de Halk Parti Zulmü ve Said Nursi

 • İtidal-i Dem Tavsiyesi

 • İftira Hakkında Bir Mektup