• İslam Alemi Acilen İttifak Etmeli

  İSLAM ALEMİ İTTİFAK ETMELİ VE İSLAM BİRLİĞİ ACİLEN KURULMALI Mütecaviz düşmanların giderek şiddetlendiği asrımızda İslâm dünyasının ittifakı en birinci farz vazifesidir. Burda yapılan ihmalin vebali büyük olup kader-i İlâhî bu vebalin cezasını da çektirir. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki: “Cây-ı teessüf bir halet-i içtimaiye ve kalb-i İslâmı ağlatacak müdhiş bir maraz-ı hayat-ı içtimaî: "Haricî düşmanların zuhur ve tehacümünde dâhilî adavetleri unutmak ve bırakmak" olan bir maslahat-ı içtimaiyeyi en bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde, şu ...

  Devamını Oku »
 • Celcelutiye (Orjinal Arapça)

 • Gümülcine, İskece Seyahati (Batı Trakya)

 • Mukabele-i Bilmisil Caiz Mi?

 • İslam Birliği % 60-70’in Tercihiyle Gerçekleşir

 • (Gayr-i Münteşir) Sizin tesanüdünüzü kırıp, ehemmiyetli zarar verebilirler! 

  Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Şimdi muhtelif garazkâr çok cereyanlar perde altında kendilerine tarafdar bulmak ve muarızlarını çürütmek için her çeşit desiseleri istimal ettiklerinden, Nur dairesindeki kardeşlerimize bir hakikatı beyan etmek lâzım geliyor. Tâ ki kudsî hizmet-i Nuriye ve imaniyeye bir zarar gelmesin. Birincisi: Risale-i Nur’a girenin birinci vazifesi, tam sadakat ve tam sebat etmektir. Yoksa hem kendine zarar, hem binler hakikî mü’minler olan Nurculara yardım lâzım gelirken fütur verir. İkincisi: Yirmibirinci Lem’a-yı İhlas’ta isbat ve tafsil edildiği gibi; Nur şakirdleri ...

  Devamını Oku »
 • Dokuzuncu Lem’anın Üçüncü Suali

 • İsa Aleyhisselam Hakkında Bir Sual

 • Haremeyn-i Şerifeyne Vehhâbilerin Tasallutu­na Dâir

 • Amerika Dostluğunun Ehemmiyeti