Son Yazilar
 • Kürt Meselesi – 2

  Bediüzzaman Hazretlerinin KÜRD MESELESİ Hakkında İkaz ve Tavsiyeleri (2) “KÜRDLER VE OSMANLILIK Mart 1920 Sayı: 8273 İkdam Ceride-i Muteberesine! Evvelki günkü gazeteler, Paris’de Şerif Paşa ile Ermeni heyet-i murahhasası reisi Boğos Nubar Paşa arasında Kürdistan ve Ermenistan hakkında bir i’tilaf akd edildiğini yazarak, Kürd efkâr-ı umumiyesinden istizahatta bulunuyorlardı. Dörtbuçuk asırdan beri vahdet-i İslâmiyenin fedakar ve cesur hâdim ve taraftarları olarak yaşamış ve dinî ananesine sadakati gaye-yi hayat bilmiş olan Kürdler; henüz beşyüzbine karib şühedasının kanı ... Devamını Oku »
 • Hz. Mehdi A’zam Ve Evsafı

 • Irkçılık Tehlikesi ve Çaresi

 • Celcelutiye (Orjinal Arapça)

 • Mukabele-i Bilmisil Caiz Mi?

 • Amerika Dostluğunun Ehemmiyeti

  ‘İNGİLTERE’NİN İSLAMİYET’E KARŞI DÜŞMANLIĞI Ellibeş sene önce İngiltere’nin Hindistan Müstemleke Nazırı Matbuatta intişar eden bir makalesinde, müslümanların elinde Kur’an bulundukça İngiltere’nin İslâmlara tamamıyla hâkim olamayacağını tam hakimiyetin tesisi için Kur’an’ın sûkut ettirilmesi icab ettiğini yazmak suretiyle, hükümetinin İslamiyet hakkındaki gizli siyasetini açığa koymuştu. İngiltere hükümeti, İslamlar hakkında iki türlü hatt-ı hareket takip etmektedir. Birisi: O zamanın İslamların önderliğini yapan Türklere karşı olup, Türkiye’de gizli bir ifsad komitesi kurarak Türkleri İslamiyet’ten uzaklaştırmaya ve Kur’an-ı Türkiye’de sûkut ettirmeye ... Devamını Oku »
 • Mehdi Meselesi Hakkında

 • Haremeyn-i Şerifeyne Vehhâbilerin Tasallutu­na Dâir

 • İtidal-i Dem Tavsiyesi

 • Otuzüç Ehadis-i Şerife