Son Yazilar
 • Hz. İsa’nın Nüzulu

  HAZRET-İ İSA (AS) NÜZULU Bu meseleyi de yine ancak sahib-i ahirzaman olan Bediüzzaman halletmiştir. Evet her müslümanın Hazret-i İsa’nın nüzulune inanması meburiyeti vardır. Ve İslâm akidesine göre bu vacibtir ve zaruridir. Lakin istikbalî olan diğer hadiselerde olduğu gibi, bunda da hadislerin zahirî metinleri ile değil, te’vil edilmiş tarzıyla kabul etmek mümkün olmaktadır. Yoksa hadislerin zahir metinlerinde ve kısmen de ravilerin istinbatlarında görüldüğü üzere, gelen şekli ve özü ve hülalası şöyledir: “Hazret-i İsa (a.s) semavattan Dimeşk ... Devamını Oku »
 • Adem-i Merkeziyet Fikriyatı (Yerinde Yönetim)

 • Celcelutiye (Orjinal Arapça)

 • Kürtler Neye Muhtaç?

 • Ehl-i Kitap

 • Haremeyn-i Şerifeyne Vehhâbilerin Tasallutu­na Dâir

  (Gayr-ı Münteşir) [Haremeyn-i Şerifeyne Vehhâbilerin tasallutu­na dâirdir.] وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصٖيبَنَّ الَّذٖينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً Aziz kardeşlerim, “Haremeyn-i Şerifeynin Vehhâbilerin eline geç­mesi ve onların, eâzım-ı İslâmın türbeleri hakkın­daki tahripkârâne hürmetsizliği ne hikmete meb­nîdir?” diye sual ediyorsunuz. Elcevap: Şu hadise, âlem-i İslâmın siyasetine ve hayat-ı içtimâiyesine taallûk ettiği için, Yeni Said kafasıyla cevap veremiyorum. Çünkü, şimdi da­ire-i nazarım başka ufuktadır. Fakat, hiç kırmadı­ğım ve dâima faydasını gördüğüm mübarek hatı­ran için Eski Said kafasını muvakkaten başıma sı­kılarak ... Devamını Oku »
 • İtidal-i Dem Tavsiyesi

 • 1938 Yılında Dersim’de Halk Parti Zulmü ve Said Nursi

 • Amerika Dostluğunun Ehemmiyeti

 • Otuzüç Ehadis-i Şerife