• İttihad-ı İslam’ın Zamanı Daha Gelmedi Mi?

  İttihad-ı İslâm yani İslâm Birliği, bütün müslümanları derecelerine göre alâkadar eden ehemmiyetli bir mes’eledir. Zira İttihad-i İslâm sadece siyasi bir mes’ele değildir. Bu ittihad, iki mü’minin imani kardeşlik rabıtalarıyla irtibat ve tesanüdlerinden başlayarak tâ âlem-i İslâm genişliğinde bütün müslümanların teavün ve teşrik-i mesailerine kadar gider. Müslümanların bu dinî kardeşliğinden gelen ve tesanüdden hâsıl olan muazzam kuvvetle, dinimiz, milletimiz, vatanımız her türlü tehlike ve her çeşit düşmanlardan muhafaza edilir ve sulh-u umumiye vesile olur. Bunun içindir ...

  Devamını Oku »
 • İslam İsevi İttifakı

 • Yahudilik Hakkında Kur’an’dan ve Risale-i Nur’dan Yapılan Tespitler

 • Risale-i Nur’larda Al-i Beyt Meseleleri

 • Türk Ordusu ve İslam Alemi

 • 1938 Yılında Dersim’de Halk Parti Zulmü ve Said Nursi

  Ondördüncü Şua Risalesinde “Mahremdir” diye neşredilmemiş olan Dokuz ve Onuncu maddelerinden Dokuzuncu Maddeyi, günümüzde gündeme gelen Dersim’li bir zatın o zaman o zulümleri yapan bir partinin genel başkanı olması münasebetiyle tekrar yayınlıyoruz. Kaderin bir garip cilvesi olarak aynı bölgeden bir zatın o zulümleri yapan partiye genel başkan olması, acaba o hataları telafi mi ettirecek yoksa sahiplenecekler mi? Yoksa Kemal’le tarihin karanlıklarına mı gömülecekler? Bu gelen kısım yayınevimiz olan İttihad Yayıncılık tarafından 1993 yılında, “Ahirzaman Fitneleri” ...

  Devamını Oku »
 • Amerika Dostluğunun Ehemmiyeti

 • Dokuzuncu Lem’anın Üçüncü Suali

 • İtidal-i Dem Tavsiyesi

 • İftira Hakkında Bir Mektup