Son Yazilar
 • Hutbe-i Şamiye’nin Tarihçesi

  1911 Şam Hutbesi Tarihçesi Şam’a gelişi ve Câmi-i Emeviye’de muhteşem bir hutbe ile İslâm Âleminin dertlerini ortaya koyması ve hal çarelerini gös­termesi… 1910 yılının kışında Diyarbakır’dan Urfa’ya gelen ve bir hafta kalan Bediüzzaman Haz­retlerinin buradan Birecik'e sonra Gaziantep'e, sonra Kilis'e, oradan da Halep ve 1911 yılının başlarında Şam'a gittiği biliniyor. Bediüzzaman Said‑i Kürdî ismiyle, şöhreti Şam ulemâsınca da duyu­lan Üstad Şam'a vardığında, Salihiye Mahallesi Kasyon Dağı eteğinde medfun bulunan Mevlânâ Halid Hazretleri’nin türbesi civarında bir ... Devamını Oku »
 • İslam İsevi İttifakı

 • Hz. Mehdi A’zam Ve Evsafı

 • Irkçılık Tehlikesi ve Çaresi

 • Hz. İsa’nın Nüzulu

 • İtidal-i Dem Tavsiyesi

  (Gayr-ı Münteşir) İtidal-i dem tavsiyesinde Said’in bir küçük mektubudur. Risale-in Nur münasebeti ve cereyanı, güneş gibi bütün cereyanların ve münasebetlerin fevkindedir. Hiçbir şeye tabi olamaz. Hakikat-ı Kur’aniyeden başka hiçbir şeye âlet olamaz. Onun talebeleri muhtelif cereyanlarda bulunsa da, birbiriyle o nuranî ve semavî zincir ile bağlı olduklarından; hadisatın fırtınaları inşaallah dağıtmaz. Fakat çok dikkat lâzım. Bu şaşırtan hâdiseler hengamında en iyi çare karışmamak yalnız seyirci olmak gerektir. Talebelerden birisi, dinsizlik taraftarı olduğu bir siyasî cereyana ... Devamını Oku »
 • İsa Aleyhisselam Hakkında Bir Sual

 • İftira Hakkında Bir Mektup

 • Mehdi Meselesi Hakkında

 • Otuzüç Ehadis-i Şerife