Son Yazilar
 • Kürt ve Ermeni (Sözde) İttifakı ve Üstad Bediüzzaman’ın Tavrı

  KÜRT VE ERMENİ –SÖZDE- İTTİFAKI VE ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN KÜRTLER ADINA CEVABI Birinci Cihan Harbi ve mütareke yıllarından sonra Osmanlının mağlubiyeti ve Osmanlı üzerine pazarlıkların yapıldığı devrede (1920), İngiliz Dışişleri Bakanlığının marifetiyle, güya Kürd ve Ermeni temsilcileri Paris’te bir araya getirilir. Görüşmelere Kürtleri temsilen Şerif Paşa, Ermenileri temsilen de Bogos Nubar Paşa katılır. Müzakereler 20 Kasım 1919’da anlaşmayla sonuçlanır. Taraflar imzaladıkları metni aynı gün Paris Barış Konferansı’na sunarlar. Anlaşmanın maddeleri şunlardı: 1- Kürtler ve Ermeniler ortak ... Devamını Oku »
 • Hz. İsa’nın Nüzulu

 • Alevilik ve İmamet Meselesi

 • Ehl-i Kitap

 • Kürt Meselesi Projesi

 • Amerika Hakkında

  "Demokratlar dörtyüz milyon müslümanın nefretini kazanmış olan İngilizler’in dostluğu yerine bilakis müslümanları intibaha getirip onlarla kardeşlik ittifakı yaparak, onların eskiden olduğu gibi önderliğini yapmağa çalışmalıdırlar. Elbette bu daha çok hayırlıdır. Bu hayırlı nokta-i istinadı kazanmak için ezan-ı Muhammed-i gibi dinin diğer şeairini de yerine getirmek, yeni hükümetin en büyük vazifesi olmalıdır. Yeni hükümet İngiliz dostluğundan ziyade, Amerika’nın dostluğuna ehemmiyet vermelidir. Çünkü Amerika ve Amerikan halkının Alem-i İslamla dost olmaları daima menfaatleri icabıdır. Ve İngilizler gibi ... Devamını Oku »
 • İtidal-i Dem Tavsiyesi

 • Otuzüç Ehadis-i Şerife

 • İsa Aleyhisselam Hakkında Bir Sual

 • Dokuzuncu Lem’anın Üçüncü Suali