Son Yazilar
 • Hz. Mehdi A’zam Ve Evsafı

  Mehdi A’zam Hazretlerinin “En birinci vazifesi ve en yüksek mesleği olan imanı kurtarmak ve imanı tahkikî bir surette umuma ders ver­mek, hatta ava­mın da imanını tahkikî yapmak …” tır. “Nur şakirdleri bu vazifeyi tamamıyla Risale-i Nur’da gördüklerinden… Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsini haklı olarak bir nevi Mehdi telakki ediyorlar.” Mehdi Hazretlerinin “İkinci Vazifesi: Hilafet-i Muhammediye (A.S.M.) ünvanı ile şeair-i İslâmiyeyi ihya etmektir. Bediüzzaman Hazretlerinin sarığını çıkarmak için zamanın zalimleri çok uğraşmışlar fakat asla muvaffak olamamışlardır. Bu ... Devamını Oku »
 • Alevilik ve İmamet Meselesi

 • Avrupa Birliği Yerine İslam Birliği

 • Irkçılık Tehlikesi ve Çaresi

 • İttihad-ı İslam’ın Zamanı Daha Gelmedi Mi?

 • İftira Hakkında Bir Mektup

  YİRMİ İKİNCİ MEKTUBUN HÂTİMESİNDEKİ BAHSE BİR ZEYLDİR (Gayr-ı Münteşir) اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا Gıybet şu âyetin kat’î hükmüyle nazar-ı Kur’ân’­da gayet menfur ve ehl-i gıybet, gayet fena ve al­çaktırlar. Gıybetin en fena ve en şenîi ve en zâli­mâne kısmı, kazf-i muhsanât nev’idir. Yani, gö­züyle görmüş dört şahidi gösteremeyen bir insan, bir erkek veya kadın hakkında zinâ isnat etmek, en şenî bir günah-ı kebâir ve en zâlimâne bir ci­nayettir, hayat-ı içtimâiye-i ehl-i imanı ... Devamını Oku »
 • Otuzüç Ehadis-i Şerife

 • İsa Aleyhisselam Hakkında Bir Sual

 • Dokuzuncu Lem’anın Üçüncü Suali

 • Mehdi Meselesi Hakkında