• Kürtler Neye Muhtaç?

  KÜRDLER NEYE MUHTAÇ Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, hayatı boyunca iki büyük maksad için çalışmıştır. Bu gayesini hayatının son devrelerinde (1955 lerde) şöyle ifade eder: "Vilayat-ı şarkıyenin merkezinde hem Hindistan, hem Arabistan, hem İran, hem Kafkas, hem Türkistan’ın ortasında Medreset-üz Zehra manasında, Câmi-ül Ezher üslûbunda bir dârülfünun; hem mekteb, hem medrese olarak bir üniversite için, tam ellibeş senedir Risale-i Nur’un hakaikına çalıştığım gibi, ona da çalışmışım." (Emirdağ – 2 – 224) İstanbula ilk geldikten sonra 1908 …

  Devamını Oku
 • Yahudilik Hakkında Kur’an’dan ve Risale-i Nur’dan Yapılan Tespitler

 • Mukabele-i Bilmisil Caiz Mi?

 • Türk Ordusu ve İslam Alemi

 • Medreset-üz-Zehra Medresesi (Üniversitesi)

 • (Gayr-i Münteşir) Sizin tesanüdünüzü kırıp, ehemmiyetli zarar verebilirler! 

  Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Şimdi muhtelif garazkâr çok cereyanlar perde altında kendilerine tarafdar bulmak ve muarızlarını çürütmek için her çeşit desiseleri istimal ettiklerinden, Nur dairesindeki kardeşlerimize bir hakikatı beyan etmek lâzım geliyor. Tâ ki kudsî hizmet-i Nuriye ve imaniyeye bir zarar gelmesin. Birincisi: Risale-i Nur’a girenin birinci vazifesi, tam sadakat ve tam sebat etmektir. Yoksa hem kendine zarar, hem binler hakikî mü’minler olan Nurculara yardım lâzım gelirken fütur verir. İkincisi: Yirmibirinci Lem’a-yı İhlas’ta isbat ve tafsil edildiği gibi; Nur şakirdleri …

  Devamını Oku
 • Haremeyn-i Şerifeyne Vehhâbilerin Tasallutu­na Dâir

 • Mehdi Meselesi Hakkında

 • İtidal-i Dem Tavsiyesi

 • İftira Hakkında Bir Mektup