• Risale-i Nurlar Resmî Olarak Basılmalı

  RİSALE-İ NURLAR DEVLET ELİYLE BASILMALI Üstad Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur’un resmen devlet eliyle basılmasının, bu memleket ve Âlem-i İslam’ın selameti için gerekli olduğunu bildirmiştir. Dinsizlik cereyanının bu memlekete girmek ve hâkim olmak için yıllarca çalışmasına mukabil, Risale-i Nurla yapılan din hizmeti bu cereyanı, dayandığı temeller itibariyle ilmi olarak mağlup etmiştir. Fakat beynelmilel dinsizlik cereyanının yetiştirdiği dinsiz guruplar, temelde anarşiye dayandıkları için tehlikeleri devam etmektedir. Buna karşı çare-i yegane Risale-i Nur’un resmen, devlet eliyle basılarak yeni ...

  Devamını Oku »
 • Ehl-i Kitap

 • Medreset-üz-Zehra Medresesi (Üniversitesi)

 • Tarih Tekerrür mü Ediyor?

 • Celcelutiye (Orjinal Arapça)

 • 1938 Yılında Dersim’de Halk Parti Zulmü ve Said Nursi

  Ondördüncü Şua Risalesinde “Mahremdir” diye neşredilmemiş olan Dokuz ve Onuncu maddelerinden Dokuzuncu Maddeyi, günümüzde gündeme gelen Dersim’li bir zatın o zaman o zulümleri yapan bir partinin genel başkanı olması münasebetiyle tekrar yayınlıyoruz. Kaderin bir garip cilvesi olarak aynı bölgeden bir zatın o zulümleri yapan partiye genel başkan olması, acaba o hataları telafi mi ettirecek yoksa sahiplenecekler mi? Yoksa Kemal’le tarihin karanlıklarına mı gömülecekler? Bu gelen kısım yayınevimiz olan İttihad Yayıncılık tarafından 1993 yılında, “Ahirzaman Fitneleri” ...

  Devamını Oku »
 • İsa Aleyhisselam Hakkında Bir Sual

 • İftira Hakkında Bir Mektup

 • (Gayr-i Münteşir) Sizin tesanüdünüzü kırıp, ehemmiyetli zarar verebilirler! 

 • Dokuzuncu Lem’anın Üçüncü Suali