Son Yazilar
  • Otuzüç Ehadis-i Şerife

    OTUZÜÇ EHADÎS-İ ŞERİFE (Gayr-ı Münteşir) Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri üçüncü defa girdiği Afyon Medrese-i Yusufiyesinde şu gelen 33 ehadîs-i şerifeyi kendi evrad defterinde yazmış, bilâhere bazı Nur talebeleri de kendi defterlerinde kaydetmişler. Bunların bazılarını Üstadımız kendi kalemiyle tashih edip bazı Arabî ve Türkçe haşiyeler ilâve etmiştir. Risale-i Nur’un talebe-i ulûm şerefini kazandıran ve ilim içinde hakikata bir yol açan mesleğini bu hadîs-i şerifler beyan etmektedirler. Bu hakikatı ifade için merhum muallâ Üstadımız Emirdağ-1 sh: ... Devamını Oku »
  • Haremeyn-i Şerifeyne Vehhâbilerin Tasallutu­na Dâir

  • Mehdi Meselesi Hakkında

  • İftira Hakkında Bir Mektup

  • Dersim Hadisesi ve Said Nursi