• Gümülcine, İskece Seyahati (Batı Trakya)

  BATI TRAKYA (GÜMÜLCİNE, İSKECE) SEYAHATİ Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Rumeli’ye ilk seyahati olan II. Meşrutiyet 1908’in yüzüncü yılı olan 2008 yılında Batı Trakya’ya gitmek istiyordum. Yaklaşık bir yıl sonra aslen Gümülcine’li olan Yakup Abi, Gümülcine’ye, İskece’ye gitmeyi teklif edince adeta ihtiyarsız kabul etmeye mecbur oluyordum. Şartlar müsait olmamasına rağmen fevkalade bir anda, bir mübarek Cuma gününün akşamına yakın Yunanistan Konsolosluğundan vizelerimizin tasdik edildiğini duyunca anladım ki, ihtiyarsız bu seyahata sevk olunuyoruz. Bu seyahati hem de Üstad ...

  Devamını Oku »
 • Hz. İsa’nın Nüzulu

 • Risale-i Nurlar Resmî Olarak Basılmalı

 • Avrupa Birliği Yerine İslam Birliği

 • Kürtler Neye Muhtaç?

 • İtidal-i Dem Tavsiyesi

  (Gayr-ı Münteşir) İtidal-i dem tavsiyesinde Said’in bir küçük mektubudur. Risale-in Nur münasebeti ve cereyanı, güneş gibi bütün cereyanların ve münasebetlerin fevkindedir. Hiçbir şeye tabi olamaz. Hakikat-ı Kur’aniyeden başka hiçbir şeye âlet olamaz. Onun talebeleri muhtelif cereyanlarda bulunsa da, birbiriyle o nuranî ve semavî zincir ile bağlı olduklarından; hadisatın fırtınaları inşaallah dağıtmaz. Fakat çok dikkat lâzım. Bu şaşırtan hâdiseler hengamında en iyi çare karışmamak yalnız seyirci olmak gerektir. Talebelerden birisi, dinsizlik taraftarı olduğu bir siyasî cereyana ...

  Devamını Oku »
 • Otuzüç Ehadis-i Şerife

 • Haremeyn-i Şerifeyne Vehhâbilerin Tasallutu­na Dâir

 • İsa Aleyhisselam Hakkında Bir Sual

 • Mehdi Meselesi Hakkında