Son Yazilar
 • Risale-i Nurlar Resmî Olarak Basılmalı

  RİSALE-İ NURLAR DEVLET ELİYLE BASILMALI Üstad Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur’un resmen devlet eliyle basılmasının, bu memleket ve Âlem-i İslam’ın selameti için gerekli olduğunu bildirmiştir. Dinsizlik cereyanının bu memlekete girmek ve hâkim olmak için yıllarca çalışmasına mukabil, Risale-i Nurla yapılan din hizmeti bu cereyanı, dayandığı temeller itibariyle ilmi olarak mağlup etmiştir. Fakat beynelmilel dinsizlik cereyanının yetiştirdiği dinsiz guruplar, temelde anarşiye dayandıkları için tehlikeleri devam etmektedir. Buna karşı çare-i yegane Risale-i Nur’un resmen, devlet eliyle basılarak yeni ... Devamını Oku »
 • Celcelutiye (Orjinal Arapça)

 • Kürtler Neye Muhtaç?

 • Risale-i Nur’larda Al-i Beyt Meseleleri

 • Gümülcine, İskece Seyahati (Batı Trakya)

 • Otuzüç Ehadis-i Şerife

  OTUZÜÇ EHADÎS-İ ŞERİFE (Gayr-ı Münteşir) Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri üçüncü defa girdiği Afyon Medrese-i Yusufiyesinde şu gelen 33 ehadîs-i şerifeyi kendi evrad defterinde yazmış, bilâhere bazı Nur talebeleri de kendi defterlerinde kaydetmişler. Bunların bazılarını Üstadımız kendi kalemiyle tashih edip bazı Arabî ve Türkçe haşiyeler ilâve etmiştir. Risale-i Nur’un talebe-i ulûm şerefini kazandıran ve ilim içinde hakikata bir yol açan mesleğini bu hadîs-i şerifler beyan etmektedirler. Bu hakikatı ifade için merhum muallâ Üstadımız Emirdağ-1 sh: ... Devamını Oku »
 • İsa Aleyhisselam Hakkında Bir Sual

 • Dokuzuncu Lem’anın Üçüncü Suali

 • İftira Hakkında Bir Mektup

 • İtidal-i Dem Tavsiyesi