• Türk Ordusu ve İslam Alemi

  "Mehmetcik 99 yıl sonra Libya’da" (Gazeteler) Bediüzzaman Hazretleri daha 1930 larda müjdeyi verdi TÜRK ORDUSU İSLAM ÂLEMİNE HİZMET EDECEK Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, İslam Aleminin son yüzyılda başına gelen maddi manevi musibetler ve belalardan inşaallah kurtulacağını ve bu ferecde Türk milleti ve Türk ordusunun çok vazifeler göreceğini müjde verir der ki: “Rahmet-i İlâhiyeden ümid kesilmez. Çünki: Cenab-ı Hak, bin seneden beri Kur’anın hizme­tinde is­tihdam ettiği ve ona bayraktar tayin et­tiği bu vatan­daş­ların muhteşem ordu­sunu ve ...

  Devamını Oku »
 • İslam İsevi İttifakı

 • Sungur Ağabey’in İslam Birliği Görüşleri

 • Alevilik ve İmamet Meselesi

 • İkinci Bir Yavuz Sultan Selim ve İslam Birliği İhtiyacı

 • (Gayr-i Münteşir) Sizin tesanüdünüzü kırıp, ehemmiyetli zarar verebilirler! 

  Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Şimdi muhtelif garazkâr çok cereyanlar perde altında kendilerine tarafdar bulmak ve muarızlarını çürütmek için her çeşit desiseleri istimal ettiklerinden, Nur dairesindeki kardeşlerimize bir hakikatı beyan etmek lâzım geliyor. Tâ ki kudsî hizmet-i Nuriye ve imaniyeye bir zarar gelmesin. Birincisi: Risale-i Nur’a girenin birinci vazifesi, tam sadakat ve tam sebat etmektir. Yoksa hem kendine zarar, hem binler hakikî mü’minler olan Nurculara yardım lâzım gelirken fütur verir. İkincisi: Yirmibirinci Lem’a-yı İhlas’ta isbat ve tafsil edildiği gibi; Nur şakirdleri ...

  Devamını Oku »
 • İsa Aleyhisselam Hakkında Bir Sual

 • İftira Hakkında Bir Mektup

 • 1938 Yılında Dersim’de Halk Parti Zulmü ve Said Nursi

 • Dokuzuncu Lem’anın Üçüncü Suali