• Kürt Meselesi – 2

  Bediüzzaman Hazretlerinin KÜRD MESELESİ Hakkında İkaz ve Tavsiyeleri (2) “KÜRDLER VE OSMANLILIK Mart 1920 Sayı: 8273 İkdam Ceride-i Muteberesine! Evvelki günkü gazeteler, Paris’de Şerif Paşa ile Ermeni heyet-i murahhasası reisi Boğos Nubar Paşa arasında Kürdistan ve Ermenistan hakkında bir i’tilaf akd edildiğini yazarak, Kürd efkâr-ı umumiyesinden istizahatta bulunuyorlardı. Dörtbuçuk asırdan beri vahdet-i İslâmiyenin fedakar ve cesur hâdim ve taraftarları olarak yaşamış ve dinî ananesine sadakati gaye-yi hayat bilmiş olan Kürdler; henüz beşyüzbine karib şühedasının kanı ...

  Devamını Oku »
 • Adem-i Merkeziyet Fikriyatı (Yerinde Yönetim)

 • Türk Ordusu ve İslam Alemi

 • Alevilik ve İmamet Meselesi

 • Hutbe-i Şamiye’nin Tarihçesi

 • Otuzüç Ehadis-i Şerife

  OTUZÜÇ EHADÎS-İ ŞERİFE (Gayr-ı Münteşir) Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri üçüncü defa girdiği Afyon Medrese-i Yusufiyesinde şu gelen 33 ehadîs-i şerifeyi kendi evrad defterinde yazmış, bilâhere bazı Nur talebeleri de kendi defterlerinde kaydetmişler. Bunların bazılarını Üstadımız kendi kalemiyle tashih edip bazı Arabî ve Türkçe haşiyeler ilâve etmiştir. Risale-i Nur’un talebe-i ulûm şerefini kazandıran ve ilim içinde hakikata bir yol açan mesleğini bu hadîs-i şerifler beyan etmektedirler. Bu hakikatı ifade için merhum muallâ Üstadımız Emirdağ-1 sh: ...

  Devamını Oku »
 • İtidal-i Dem Tavsiyesi

 • (Gayr-i Münteşir) Sizin tesanüdünüzü kırıp, ehemmiyetli zarar verebilirler! 

 • Dokuzuncu Lem’anın Üçüncü Suali

 • Mehdi Meselesi Hakkında